Keelekorrektuur

Print

Keelekorrektuur (eesti keel) 5,5 €/lk + km
Toimetatud tõlge (vene-eesti) 11 €/lk + km
Lk = 1800 tähemärki koos tühikutega
​​