ArcGis tarkvara koolitus

Print
 • Upon agreement
 • Tartu
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Anda osalejatele algteadmised geoinfosüsteemide kasutamisest, lihtsamate päringute koostamisest, temaatilisest kaardistamisest, kaardikihtide georefereerimisest ning lihtsamatest geotöötlusega seotud toimingutest.

Sihtgrupp

Oma töös katastrimõõdistamisega tegelevad töötajad.

Kursuse sisu

 • Geoandmebaaside kasutamine, andmete haldamine.
 • WMS teenuse kasutamine, kaartide ja graafikute koostamine.
 • Töövahendid Edit, Field Calculator, Buffer, Clip, Intersects, Union ja Merge.

Õpiväljundid

 • ArcMapi’s andmeid kuvad ja ArcCatalogi’s andemid hallata;
 • luua geoandmebaase ning sinna andmeid importida;
 • seadistada kaardikihtidega seotud parameetreid;
 • töötada tabelandmetega (tabelisse uute väljade lisamine ja väärtuste arvutamine (Field Calculator), andmetüübid, funktsioon Join);
 • koostada atribuut- ja ruumipäringut;
 • uua objektiklasse ning sinna andmeid lisada;
 • andmeid redigeerida, kasutades töövahendit Editor;
 • kasutada Maa-ameti avalikku WMS teenust;
 • kaardikirju kuvada ja hallata (annotatsioonid);
 • koostada ja kujundada teemakaarte;
 • koostada graafikuid;
 • määrata projektsiooni parameetreid;
 • koordineerimata kaardikihte georefereerida;
 • kasutada töövahendeid Buffer (puhvrite loomine), Clip (objektide lõikamine), Intersects (ühisosa leidmine), Union (ühendi leidmine) ja Merge (objektide liitmine).

More

Koolituspäevad 28.09., 5.10., 12.10. ja 19.10.


 • Location: Tartu
 • Duration: 12 tundi
 • Juhendab: Kristiin Sikk
 • Price: 467 € + km

Lektorid:

 • lektor
  Kristiin Sikk Kristiin Sikk on Eesti Maaülikooli maakorralduse eriala spetsialist, kes õpetab katastrimõõdistamisel kasutatavaid programme nii More
​​