Arvutigraafika - Corel Draw X7

Print
 • Upon agreement
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Kas Sul on ette tulnud vajadust muuta midagi juba kujundatud kuulutuse või bukleti tekstis? Kursusel antakse arvutigraafika programmi põhioskused, et lihtsamad asjad suudaks ise ära teha ja ei peaks igal sammul kujundajat otsima.

Sihtgrupp

Kõik, kes puutuvad kokku kujundustööga.

Kursuse sisu

 • Üldülevaade, põhilised töövõtted
 • Vektorgraafika ja rastergraafika;
 • Tööakna seadistused
 • Vaate suurendamine-vähendamine, vaadete valimine
 • Töö ühe objektiga, mitme objektiga;
 • Objektide ühendamine gruppi ja lahtigrupeerimine;
 • Värvi omistamine taustale, äärejoonele.
 • Aärejoone paksuse määramine.
 • Värvipaletid (CMYK, RGB, Pantone).
 • Juhtjoonte seadmine töölehele;
 • Töö salvestamine, printimine
 • Ristkülikud, ovaalid ja ringid;
 • Vabakäejoon;
 • Kujundustekst (Artistic Text);
 • Tiitellehe (või kuulutuse) vormistamine;
 • Visiitkaardi tegemine;
 • Kujundamisvõtted;
 • Lõigutekst (Paragraph Text);
 • Reklaamlehe koostamine;
 • Infovoldiku tegemine;
 • Foto lõikamine.

Õpiväljundid

 • tunneb vektor- ja rastergraafika põhimõtteid;
 • tunneb graafikaprogrammi Corel Draw X7 võimalusi;
 • sisestab kujundustöösse teksti, kasutab ilukirjastiile, vormindab teksti;
 • loob lihtsamaid kuulutusi, visiitkaarte, infovoldikuid.

More

Hinnas sisalduvad materjalid ja kohvipausid. Lõpetajatele tunnistus!


 • Duration: 24 tundi
 • Sisaldab: 24 tundi auditoorset tööd
 • Juhendab: Ardi Vaher

Lektorid:

 • lektor
  Ardi Vaher Ardi Vaher omab töökogemust infotehnoloogias, on lõpetanud Audentese Ülikoolis infotehnoloogia eriala, viib Reitingus läbi More
​​