Avalik esinemine (vene keeles)

Публичное выступление 

Print
 • 02.07.2019
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Pole saladus, et hea kõne- ja esinemisoskus on võti, mis avab nii mõnegi ukse. Oled oodatud koolitusele, kus jagame teadmisi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas enda esinemisoskust arendada ja kasutada ära oma tugevaid külgi.

Не секрет, что хорошие ораторские навыки - это ключ, который открывает некоторые двери. Ждем вас на курс, где мы поделимся знаниями и практическими советами, как развить свои способности к выступлению и использовать свои сильные стороны.

Sihtgrupp

Praktilisele ja julgustavale koolituspäevale ootame juhiabisid, toote-esitlejaid, kohaliku omavalitsuse töötajaid ja kõiki teisi, kelle amet või õpingud eeldavad aeg-ajalt ettekannet või esinemist.

Приглашаем на практический и вдохновляющий курс помощников руководителей, торговых представителей, работников местных самоуправлений, и всех тех, чья работа или учеба время от времени предполагает доклады или выступления.

Kursuse sisu

 • esitluse alustamine, esitamine ja lõpetamine;
 • esinemispinge – kuidas sellega toime tulla;
 • kuidas panna auditoorium ennast kuulama alates esimesest minutist;
 • visualiseerimise kasutamine esinemisel;
 • millest hoiduda esinemisel;
 • kehakeel, riietus;
 • kõnetehnika;
 • töö iseendaga – ettevalmistamine ja harjutamine;
 • ruumi ettevalmistus ja abivahendid

 • начало выступления, представление и окончание;
 • страх выступлений - как с ним справиться;
 • как завладеть вниманием аудитории с первой минуты;
 • использование визуализации в выступлении;
 • чего следует избегать при выступлении;
 • язык жестов, одежда;
 • техника речи;
 • работа с собой - подготовка и упражнения;
 • подготовка помещения и подручные средства

Õpiväljundid

 • mõjub rääkides veenvalt ja enesekindlalt;
 • esineb meeldejäävalt;
 • ohjab esinemisärevust;
 • köidab auditooriumi tähelepanu

 • умеет говорить уверенно и убедительно
 • проводит запоминающиеся выступления
 • управляет волнением перед выступлением
 • умеет привлечь внимание аудитории

More

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

В стоимость входят учебные материалы и кофе-паузы. Прошедшим обучение выдается сертификат или справка.


 • Kellaaeg: 10:00-15:15
 • Location: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
 • Duration: 6 tundi
 • Sisaldab: 6 tundi auditoorset tööd
 • Juhendab: Aleksandr Tverdovski
 • Price: 80 € + km

Lektorid:

 • lektor
  Aleksandr Tverdovski Aleksandr Tverdovski on äri ja läbirääkimiste treener, müügi- ja klienditeeninduse spetsialist. Omab 25-aastast müügi ja More
​​