B1-tasemeeksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Print
 • 30.05.2019-29.08.2019
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Eesti keele B1 keeletaseme saavutamine

Sihtgrupp

Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õpingute alustamiseks vajalik keeletase selgitatakse välja testi teel.

Kursuse sisu

Suhtluskeel:

 • Pere ja isikuandmed
 • Kodu, elukeskkond
 • Igapäevaelu
 • Vaba aeg
 • Reisimine, transport
 • Inimsuhted
 • Tervis ja tervishoid
 • Haridus, erialad, töö ja töösuhted
 • Toitumine
 • Igapäevaelu
 • Teenindus
 • Lähtuvalt õppegrupi kvalifikatsioonist ja soovist on võimalik valida valdkond (kaubandus/hotell/turismindus jne) ning grupi ootustest lähtuvalt tutvustada põhjalikumalt antud valdkonna ametikohal toimetulekuks vajalikku sõnavara.

Grammatilised teemad:

 • Nimisõna käänded ainsuses ja mitmuses
 • Sihitise käänded
 • Tegusõna oleviku, liht- ja täismineviku vormid
 • Ma- ja da-tegevusnimi
 • Rektsioon
 • Käskiv ja tingiv kõneviis
 • Põhi- ja järgarvsõna käändelised vormid
 • Omadussõna võrdlusastmed

Praktilise tegevuse lühikirjeldus:

 • Rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine
 • Olme-, ametlike-, ajakirjanduslike-, adapteeritud ja adapteerimata tekstide lugemine; selektiivse ja põhjaliku lugemistehnika harjutamine; tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine; tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, refereerimine, kokkuvõtete tegemine

Kirjalikud ülesanded:

 • õigekirja harjutused, ankeedi täitmine, CV koostamine, märkmete tegemine, teate-, postkaartide-, kirjade kirjutamine; avalduste, kuulutuste, kutsete, kutsetele vastuste, kaebuste, tellimuste kirjutamine; narratiivse ja arutleva kirjandi, ettekande, kõne kirjutamine, memo koostamine.

  Põhjalikuma sisututvustuse koos täpsustustega leiad koolituse õppekavast!

  Kursuse läbinu

  Kuuldu mõistmine

  • Mõistab igapäevasituatsiooni peamõtet ja olulisemaid üksikasju.
  • Suudab jälgida lühikest juttu tuttaval teemal.
  • Mõistab olulisemat ka pikemast kirjakeelsest jutust, kui räägitakse aeglasemalt. Paremaks mõistmiseks vajab kordamist või üleküsimist.

  Loetu mõistmine

  • Suudab lugeda lühemaid tekste.
  • Saab aru faktipõhistest tekstidest, kui teema kuulub tema huvivaldkonda.
  • Mõistab ka pikemate tekstide peamõtet, kui teema on talle oluline või tuttav.

  Rääkimisoskus

  • Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades.
  • Oskab ilma ettevalmistuseta alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat vestlust, kui teema on talle tuttav.
  • Oskab arusaadavalt hääldada, aga emakeele aktsent võib olla tuntav ning esineb hääldusvigu.

  Kirjutamisoskus

  • Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid tekste.
  • Oskab kirjutada väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitab fakte või põhjendab toiminguid.

  Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.  Kõiki koolitusi on võimalik tellida ettevõtte sisekoolitusena või huviliste grupile -lähtume teie vajadustest ja soovidest!

  Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

  Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


  Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
  Tallinnas: Kerttu Kirspuu, tel 65 25 982, kerttu.kirspuu@reiting.ee
  Tartus, E-õpe: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
  Vene keeles: Galina Konaškova, tel 524 8525, galina.konashkova@reiting.ee

  Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


  • Kellaaeg: 13.30-16.00
  • Asukoht: Tallinn
  • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  • Kestus: 120 akadeemilist tundi
  • Sisaldab: 80 tundi auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd
  • Koolitajad: Astra Avarand
  • Hind: 830 € + km

  Koolitajad:

  • lektor
   Astra Avarand Astra Avarand on lõpetuanud Eduard Vilde nimelise Tallinna Instituuti (vene keele ja kirjanduse õpetaja). 01.11.1993 kuni Loe veel
  ​​