Dokumendihaldus arvutil (vene keeles)

Документооборот на компьютере 

Print
 • 15.05.2019-29.05.2019
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Milline on kaasaegne dokumendihaldus, kuidas korraldada mõistuspäraselt kirjavahetust, et vajalik oleks kergesti leitav, need on mõned teemad, mida käsitletakse koolitusel.

Дать учащимся представление о современном документообороте; о том, как рационально организовать переписку; как сделать так, чтобы необходимое легко находилось, и т.д.

Sihtgrupp

Sekretärid, juhiabid, assistendid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide koostamise, haldamise ja arhiveerimisega.

Секретари, помощники руководителя, ассистенты, работники по персоналу, бухгалтеры, и пр., чья работа связана с составлением, управлением и архивированием документов.

Kursuse sisu

 • organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid. Nende vormistamine ja kohustuslikud rekvisiidid;
 • dokumendi paber- ja elektrooniline vorm;
 • dokumendiloetelu. Sarjade moodustamine;
 • dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine;
 • dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord;
 • dokumendiringlus;
 • tööjaotus dokumendihalduse valdkonnas;
 • erinevate dokumendiliikide koostamise, registreerimise ning kasutamise protseduurid

 • виды документов, используемые в организации. Их оформление и обязательные реквизиты;
 • бумажные и электронный формат документа;
 • список документов. Составление серий документов;
 • назначение сроков хранения документов: учет законодательных требований и потребностей организации;
 • утверждение списка документов и порядок его изменения;
 • документооборот;
 • разделение труда в управлении документами;
 • составление разных видов документов, процедуры регистрации и использования.

Kursuse läbinu

 • juhindub töös dokumentide liigitamise põhimõtetest;
 • koordineerib dokumentide elukäiku vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale;
 • tunneb dokumendihaldussüsteemi töö põhimõtteid

Прошедший обучение

 • руководствуется в работе принципами классификации документов;
 • координирует жизненный цикл документов в соответствии с установленным в организации порядком;
 • знает принципы работы системы управления документами.

Muu info

Kursus toimub kolmel päeval 15.05, 22.05. ja 29.05.

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Длительность курса - 3 дня, 15.05, 22.05. и 29.05.

В стоимость курса входят учебные материалы и кофе-паузы. Окончившим курс выдается свидетельство или справка об окончании!


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinnas: Kerttu Kirspuu, tel 65 25 982, kerttu.kirspuu@reiting.ee
Tartus, E-õpe: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
Vene keeles: Galina Konaškova, tel 524 8525, galina.konashkova@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kellaaeg: 9.30-14.45
 • Asukoht: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
 • Kestus: 19 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 16 tundi auditoorset ja 3 tundi iseseisvat tööd
 • Koolitajad: Margarita Aleksejeva, Svetlana Trofimova
 • Hind: 160 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Margarita Aleksejeva Margarita Aleksejeva on lõpetanud 1985. a Tallinna Tehnikaülikooli. 40 aastat töötab hariduse alal. Alates 2000. a annab loenguid Loe veel
 • lektor
  Svetlana Trofimova Svetlana Trofimova on lõpetanud Talinna Polütehnilise Instituudi 1985. aastal.Töötab Tallinna Majanduskoolis arvutiõpetuse, Loe veel
​​