Blogi

Print

​Ees ootavad muudatused töötervishoiu valdkonnas

Postitaja: Veronika Kruustik

​Ees ootavad muudatused töötervishoiu valdkonnas

Riigikogus on menetluses töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eelnõu, kus pööratakse rohkem tähelepanu psühhosotsiaalsetele ohuteguritele.
 
Psühhosotsiaalsed ohutegurid on õnnetus- või vägivallaohuga töö, ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mittevastav töö, pikaajaline töötamine üksinda ja monotoonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud tegurid, mis võivad mõjutada töötajate vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi.
 
Tööandja peab psühhosotsiaalsest ohutegurist tuleneva tervisekahjustuse ennetamiseks rakendama abinõusid, sealhulgas kohandama töökorralduse ja töökoha töötajale sobivaks, optimeerima töötaja töökoormust, võimaldama töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid vaheaegu ning parandama ettevõtte psühhosotsiaalset töökeskkonda."
 
Teine suurim muudatus, mida plaanitakse puudutab tervisekontrolli saatmist.
Hetkel näeb seadus ette, et tööandja korraldab töötaja tervisekontrolli töötaja tööle asumisest arvates nelja kuu jooksul. 
 
Regulatsiooni muudatusega soovitakse vähendada tööandjate koormust, sest paljud töötajad lahkuvad töölt juba enne katseaja lõppu.
 

Tagasi
​​