Etikett ja protokolli järgimine (vene keeles)

Этикет и протокол 

Print
 • 27.09.2019
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

koolituse eesmärk on täiendada suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ning oskusi ametkondlikus suhtluses.

Цель обучения - пополнить знания учащихся об этикете и способствовать овладеванию навыками официального общения.

Sihtgrupp

Tööalasele täienduskoolitusele on oodatud juhiabid, administratiivsed töötajad, klienditeenindajad, tooteesitlejad, alustavad ettevõtjad ja teised teemast huvitatud.

Приглашаем на тренинг всех, для кого важно знать деловой протокол и следовать правилам этикета в своей работе или в бизнесе.

Kursuse sisu

 • enesetutvustuse alused ja visiitkaardid;
 • suhtlemis- ja koostööoskused;
 • sotsiaalsed käitumisreeglid;
 • kirjade, e-kirjade ja kutsete koostamine;
 • korrektne avalik pöördumine;
 • üldetikett, seltskondlik vestlus;
 • rõivastusetiketi põhimõtted erinevates keskkondades, näiteks tööl ja kohtumisel;
 • lauaetikett: erinevad vastuvõtuvormid ja viisakas käitumine vastuvõtul

 • основы представления себя и визитные карточки;
 • навыки общения и сотрудничества;
 • правила социального поведения;
 • составление писем и приглашений;
 • корректное официальное обращение;
 • общий этикет, светская беседа;
 • принципы этикета в одежде в разных кругах (например, на работе и при деловых встречах);
 • этикет за столом: различные виды приемов и вежливое поведение на приеме

Õpiväljundid

 • tunneb sotsiaalse käitumise reegleid;
 • teab, kuidas vormistada kirjalikke pöördumisi;
 • tunneb rõivastusetiketi põhimõtteid

 • знает правила социального поведения;
 • знает, как оформлять письменные обращения;
 • знает принципы этикета в одежде

More

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Koolituse läbinutele tunnistus või tõend!

В стоимость входят учебные материалы и кофе-паузы. По окончании выдается сертификат.


 • Kellaaeg: 9:30-16:30
 • Location: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
 • Duration: 8 tundi
 • Sisaldab: 8 tundi auditoorset tööd
 • Juhendab: Olga Hiielo
 • Price: 80 € + km

Lektorid:

 • lektor
  Olga Hiielo Olga Hiielo omab kõrgharidust (magisrtrikraadi) psühholoogia valdkonnas ning täiskasvanute koolitaja sertifikaati.Alates 2015 More
​​