Ettevõtte arhiivihaldus (vene keeles)

Управление архивами предприятия 

Print
 • 23.10.2019
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest.

Курс дает основательное представление о современном управлении архивами предприятия или учреждения.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud ettevõtete arhiivitöötajad, sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide arhiveerimisega.

Приглашаем на курс работников архива, секретарей, помощников руководителя, работников по персоналу, бухгалтеров и всех, кто имеет дело с архивированием документов.

Kursuse sisu

 • dokumentide süstematiseerimine;
 • nõuded dokumentide arhiveerimisele;
 • digitaalne arhiveerimine;
 • arhiiviseadus ja arhiivieeskiri.
 • систематизирование документов;
 • требования к архивированию документов;
 • дигитальное архивирование;
 • закон и предписание по архивированию

Õpiväljundid

 • valmistab dokumente (toimikud, sarjad) ette arhiivi andmiseks vastavalt õigusaktidele, juhistele ning organisatsioonis kehtestatud korrale;
 • kasutab dokumentide otsinguks arhivaalide loetelu;
 • jälgib dokumentide säilitamise nõudeid vastavalt kehtestatud korrale (niiskus, soojus, valgus jms);
 • tagab dokumentide hävitamise vastavalt nõuetele;
 • korraldab arhiiviasutuse esindaja juhendamisel dokumentide üleandmise arhiiviasutusse.
 • подготавливает документы (дела, серии) для передачи в архив в соответствии с требованием законодательства, руководствам и установленным в организации порядком;
 • использует для поиска документа список архивных документов;
 • следует требованиям к сохранению документов, в соответствии с установленным порядком (влажность, температура, освещение и т.п.);
 • обеспечивает уничтожение документов в соответствии с требованиями;
 • организует передачу документов в архивное учреждение, под руководством его представителя.

More

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Lõpetajatele tunnistus või tõend!

В стоимость курса входят учебные материалы и кофе-паузы. Окончившим курс выдается свидетельство или справка об окончании.


 • Kellaaeg: 9.30-16.30
 • Location: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
 • Duration: 8 tundi
 • Sisaldab: 8 tundi auditoorset tööd
 • Juhendab: Margarita Aleksejeva
 • Price: 90 € + km

Lektorid:

 • lektor
  Margarita Aleksejeva Margarita Aleksejeva on lõpetanud 1985. a Tallinna Tehnikaülikooli. 40 aastat töötab hariduse alal. Alates 2000. a annab loenguid More
​​