Ettevõtte efektiivsuse tõstmine läbi projektijuhtimise

Print
 • 19.05.2020-26.05.2020
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koolituse eesmärk on anda eelkõige praktilisi teadmisi ja oskusi äriprotsesside efektiivsemaks muutmiseks läbi projektijuhtimise. Koolitus annab süsteemse ülevaate projektijuhtimise olulisematest teoreetilistest mudelitest (Waterfall, Kanban, Scrum). Kursuse käigus õpitakse tundma erinevate projektide iseärasusi ning lahendatakse palju praktilisi ülesandeid.

Kasutades alusdokumente koostatakse projektplaani waterfall meetodil koos Gantti graafikuga.

Sihtgrupp

Juhid ja spetsialistid, kes on vastutavad (või planeerivad tulevikus vastutama hakata) ettevõttes toimuvate projektide käivitamise ja õnnestumise eest ning kes soovivad rohkem mõista kaasaaegse projektijuhtimise metoodikate olemust.

Kursuse sisu

Projekti initsialiseerimine

 • Lähtepunktid ja analüüs
 • Ari vajaduste ja funktsionaalsuse defineerimine
 • Tehniliste vajaduste defineerimine
 • Projekti teostatavuse hindamine
 • Riskide kirjeldamine ja hindamine

Projekti hindamine

 • Konstruktiivse hinnangu koostamine
 • Ajalise hinnangu koostamine
 • Rahalise tasuvushinnangu koostamine
 • Ressursside hinnangu koostamine

Projekti raamistik

 • Muudatuste haldus
 • Skoobi määratlemine
 • Tööde loetelu
 • Projekti graafiline diagramm

Projekti vundament

 • Kriitiliste murdepunktide analüüs ja määratlemine
 • Projektplaani loomine (praktiline ülesanne)
 • Projekti eelarve loomine
 • Kvaliteedi halduse plaan
 • Kommunikatsiooni plaan (praktiline ülesanne)
 • Projekti tervikpaani koostamine

Projekti jälgimine ja juhtimine

 • Ressursside ja tegevuste haldus
 • Kriitiliste murdepunktide haldus
 • Meeskonna ja kvaliteedi haldus
 • Tarnijate haldus

Waterfall vs. Kanban vs. Scrum

 • Metoodikate võrdlus
 • Metoodikate sobilikkuse valik

KANBAN metoodika

 • materjalide voo analüüs
 • infovoo analüüs
 • nõudluse tasakaalustamine
 • tootmisraku tasakaalustamine
 • tööaegade mõõtmine
 • standardtöö koostamine (praktiline ülesanne)

SCRUM metoodiKa

 • Planeerimine (Sprint'i planeerimine)
 • Teostus (Daily scrum)
 • Ülevaatus (Sprint review)
 • Scrum projekti raamistiku loomine (praktiline ülesanne)

Waterfall metoodika

 • Projekti etappide määratlemine (Milestons)
 • Tegevuste määratlemine
 • Tegevuste delegeerimine
 • Ajakulu planeerimine
 • Gantt diagramm (praktiline ülesanne)

Projekti üleandmine

 • Projektdokumentatsiooni haldus
 • Juurutusplaani jälgimine ja juhtimine
 • Projekti lõppraport (praktiline ülesanne)
 • Projekti administratiivne lõpetamine

Kursuse läbinu

 • Teab erinevaid projektijuhtimise meetodeid
 • Oskab hinnata äriprotsesside projektide vajadust ja tõhusust.
 • Oskab hinnata ressursside vajadust ning kalkuleerida oodatavat maksumust ja ajakulu.
 • Oskab hinnata projektiga kaasnevaid riske ning leida neile vastumeetmeid.
 • Oskab kasutada erinevaid internetipõhiseid projektijuhtimist hõlbustavaid programme.

Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Kõiki koolitusi on võimalik tellida ettevõtte sisekoolitusena või huviliste grupile -lähtume teie vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinna koolitused: Sigrid Silbaum, tel 65 25 982, sigrid.silbaum@reiting.ee
Tartu ja e-õppe koolitused: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
Vene keeles: Valeria ševtšenko, tel 524 8525, valeria.sevtsenko@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.

Koolituse korraldajal on õigus mõjuvatel põhjustel teha muudatusi koolituse toimumisaegades ja sisus.


 • Kellaaeg: 10.00-15.00
 • Asukoht: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
 • Kestus: 18 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 18 tundi auditoorset tööd
 • Koolitajad: Margus Rosin
 • Hind: 213 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Margus Rosin Margus Rosin on väga laia silmaringiga ja huvitav koolitaja, kes on omandanud oma teadmised mitmetes ülikoolides õppides nii Loe veel
​​