Google vahendite kasutamine õppeprotsessis (vene keeles)

Использование Google сервисов в учебном процессе 

Print
 • Upon agreement
Registreeru
Telli sisekoolitusena

Koolituse läbinu oskab luua ja effektiivselt kasutada õppeprotsessis suhtlemiskeskkonna Google interaktiivsete vahendite kasutades.

Sihtgrupp

Põhikooli, kutsekooli ja gümnaasiumi õpetajad

Kursuse sisu

 • Google kasutaja konto loomine ja seadistamine.
 • Gmail: üldseaded; filtrid; kasutajakontod.
 • Google Contacts: kontaktide loomine, redigeerimine, kustutamine ja gruppeerimine.
 • Google Calendar: üldseaded; sündmuste lisamine, redigeerimine ja kustutamine; meeldetuletused; ühistöö.
 • Google Drive: tekstdokumentide, elektrooniliste tabelite, esitluste, küsitluste ja veebilehte loomine.
 • Google ressursside jagamine ja ühistöö.

Õpiväljundid

 • kasutab Google Contacts ja Google Mail e-kirju haldamiseks ja korrastamiseks, koostab individuaalseid ja koostöö tegevusplaane Google Calendri rakenduses;
 • kasutab Google Drive õppematerjalide loomiseks ja süstimatiseerimiseks;
 • oskab jagada oma Google ressursse ühistöö jaoks.

 • Duration: 18 tundi
 • Sisaldab: 18 ak.t.
 • Juhendab: Svetlana George

Lektorid:

 • lektor
  Svetlana George Svetlana George on omandanud magistrikraadi Peterburi (Leningradi) Riiklikus Ülikoolis matemaatik-õppejõu erialal. Tal on More
​​