Juhi toimetulek tööstressiga

Print
 • Upon agreement
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Juhina oled mõistnud, et stressi liiga kõrge tase viib ühel hetkel läbipõlemiseni. Võib-olla on seda sinuga juba juhtunud kord või paar? Üleliigne reageerimine, impulsiivne käitumine, ebaratsionaalne väljaütlemine, mis lisab kõigele keerukust on vaid mõned viited kogunenud stressile. Stressi on lihtsam märgata teiste kui iseenda puhul. Mida ette võtta, et sellest tekkinud tagajärgede all sa ise ja meeskond sinu ümber ei kannataks?

Oled oodatud koolitusele, mille eesmärgiks on sulle kaasa anda igapäevaseks kasutamiseks praktilised tehnikad, mille abil iseseisvalt teadvustada, hallata ja vabaneda stressist. Koolitus on seotud töökeskkonnas ette tulevate stressi olukordadega.

Kursusepäev põhineb Teadliku Muutuse Kunsti unikaalsel meetodil, mille loojaks on Ingvar Villido.

Kursuse raames õpitud teadmised ja oskused on praktilised arvestades kaasaegse juhi vajaduste, tempo ja võimetega, luues uusi võimalusi oma igapäeva töö paremaks läbiviimiseks ja selle nautimiseks.

Sihtgrupp

Ettevõtjad, valdkonnajuhid, keskastme juhid.

Kursuse sisu

 • mis on stress ja kuidas seda ära tunda iseendas ja teistes;
 • sissejuhatus 5 tasandist koosnevale inimesekäsitlusele, kus õpime eristama füüsilist, vitaalset, mentaalset, teadvust ja oma päris-mina tasandit;
 • juhi 3 põhilist probleemi millega tuleb arvestada enese- ja teiste juhtimisel, kus õpime tundma dualistlikke ja monistlikke tasandeid;
 • teadvelolu ja selle kasutamise võimalused stressirohketes olukordades;
 • mis on teadlikkus ja kuidas seda kasutada iseseisvalt stressi teadvustamiseks, haldamiseks ja sellest vabanemiseks?

Koolituse tulemusena mõistad stressi praktilist tähendus ja õpid seda ennetama, haldama ja koguni vabanema. Samuti uurime tervikliku inimesekäsitluse kasutusvõimalusi juhi igapäevases töös, enda kui meeskonna töö efektiivistamiseks. Keskendume juhi kolmele põhiprobleemile enese- ja meeskonna juhtimisel ning käsitleme praktilisi meetodeid, kuidas neid lahendada. Vabanenud stressi tulemusena efektiivistub juhi töövõimekus, tulemuslikkus ja tõuseb enesega rahulolu.

Õpiväljundid

 • mõistab enesejuhtimine olemust ja vajadust;
 • teadvustab enesejuhtimise mõju iseendale ja teistele;
 • on võimeline iseseisvalt muutma oma harjumusi, probleeme, suhtumisi ja uskumusi iseenda ja teiste suhtes;
 • on efektiivsem enese- ja teiste juhtimises ning vajalike tööülesannete delegeerimisel.

More

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!


 • Duration: 6 tundi
 • Sisaldab: 6 tundi auditoorset tööd
 • Juhendab: Tarvo Tobbi

Lektorid:

 • lektor
  Tarvo Tobbi Enam kui kaheksa aastat, Tarvo Tobbi on aidanud näidata inimestele nende potentsiaali. Ta on kahe ettevõtte asutaja ja lisaks More
​​