Kasulikku


Oluline info seoses koolitusega (11.03.21 seisuga)

Hea õppija

Teavitame, et seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangutega (www.kriis.ee), on peatatud gruppidele silmast-silma läbiviidavad koolitused kuni 25. aprillini. Silmast-silma nõustamisi ei toimu.

Palume teie mõistvat suhtumist, sest praegu on kõige tähtsam vähendada viiruse tõttu tekkivaid ohte inimestele.


Vali koolitus targalt

Millega arvestada koolituse valimisel? Kuidas hinnata, milline koolitus saab olema kvaliteetne? EPALE on pannud kokku huvitava video, kus leiad mõtteid, kuidas valida koolitus targalt. Video leiad SIIT!

Vasta enne koolitusele registreerimist enda jaoks nendele küsimustele ja vali koolituse, mille puhul on kõik 10 positiivsed.

 1. Saan aru, mida oskan peale koolitust ja millised on koolituse õpiväljundid.
 2. Koolituse eesmärgid langevad kokku minu eesmärkidega.
 3. Olen teadlik, kui suure osakaalu moodustab koolitusest praktika ja iseseisev töö.
 4. Koolitus toimub minu jaoks sobival ajal ja kohas.
 5. Mul on võimalus ja motivatsioon osaleda koolitusel täies mahus.
 6. Mul on vajalikud eeltingimused koolituse alustamiseks (nt keeleoskus, töövahendid)täidetud.
 7. Olen tutvunud infoga koolitaja kogemuse ja pädevuse kohta.
 8. Tean, kas koolituse edukal läbimisel väljastatakse mulle tunnistus või saan tõendi osalemise kohta.
 9. Tean, mida pean koolitusele kaasa võtma ja millised kulud võivad koolitusel osalemisega kaasneda.
 10. Tean, kuidas toimub koolituse eest tasumine, kuidas saan oma registreeringu tühistada.

Täiendavad piirangud 01.01.21 seisuga

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele ühtlustatakse järgmisel nädalal huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, sportimisele ja treenimisele, täienduskoolitusele ja -õppele seatud piirangud üle Eesti. Korraldus ja seletuskiri avaldatakse veebilehel kriis.ee.

Uued piirangud hakkavad Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtima esmaspäevast, 1. veebruarist, teistes maakondades kolmapäevast, 3. veebruarist.

Loe veel

Kõikide piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut.

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe Harjumaal ja Ida-Virumaal alates 01.02.2021, üle Eesti alates 03.02.2021.

Siseruumides – Mittekontaktne või madala riskiga tegevus või treening (näiteks ujumine, maalimine, klaveriõpe, keraamikaring) on lubatud kuni 10-liikmelisele rühmale, kellele lisandub treener või juhendaja.

 • Tagatud peab olema, et ruumi täituvus ei oleks üle 50% ning ei puututa kokku teiste rühmadega.
 • Terviseamet avaldab oma kodulehel https://www.terviseamet.ee/et mittekontaktsete või madala riskiga tegevuste loetelu.

KÄITUMISJUHISED JA PIIRANGUD REITING KOOLITUSKESKUSES

 • Koolitusele tullakse ainult tervena;
 • Kui tunnete end haiglaselt ja Teil esineb mõni haigustunnustest (nohu, köha, peavalu, palavik jne), jääge kindlasti koju. Kui Teil tekib mõni haigustunnustest koolituse käigus, siis lahkuge koolituselt viivitamatult ja andke sellest teada ka koolitusjuhile.
 • Koolitajal on õigus ja kohustus Teid koolituselt ära saata, kui ta märkab Teil eelpoolnimetatud haigustunnuseid.
 • Koolituskeskuse territooriumil ja koolitusruumidesse sisenedes ning seal viibides tuleb hoida distantsi ning järgida kõiki juhiseid ja märgistusi;
 • Kehalised kontaktid (näiteks kätlemine) ei ole lubatud;
 • Koolituskeskuses liikudes tuleb soovituslikult järgida 2+2 reeglit ja vältida tuleb erinevate gruppide kokkupuudet.
 • Koolituskeskust tuleb viivitamatult teavitada, kui on oldud lähikontaktis COVID-19 positiivsega või kui on diagnoositud antud haigus;
 • Koolitusasutus, olles informeeritud COVID-19 diagnoosist, teeb koostööd Terviseameti regionaalosakonnaga, et määratleda nakatunu lähikontaktsed ning annab suunised edasiseks töökorralduseks.

Tere tulemast meie uuendatud kodulehele!

Tere tulemast meie kodulehele, mis on saanud uue ja värskema ilme!

Uus koduleht on kindlasti palju kliendi- ja mobiilisõbralikum. Nii leiad edaspidi kogu info koolituste, raamatupidamise ja meie teiste teenuste kohta kiiremini ja mugavamalt kui varem.

Loe veel

Iga uus asi vajab harjumist- nii ka meie leht. Seega, kui Sul on ettepanekuid või Sa näed, et mõni asi ei toimi nii nagu peaks, siis anna meile sellest kindlasti teada, kirjutades koolitus@reiting.ee.

Mugavat kodulehe kasutamist!

Kodulehe arendas ja disainis meile Art Media Kodulehe tegemine. Aitäh!


Kolime koolitustega veebi

Inimene, kes ei õpi, kobab pimeduses nagu öine teekäija. /Hiina vanasõna/

E- õppe koolitused ei ole meile võõrad. Oleme juba varemgi vähesel määral võimaldanud läbida koolitusi täies ulatuses e-õppena, kasutades selleks peamiselt e-õppe keskkonda Moodle. E-koolitused sobivad neile, kes soovivad oma aega ise planeerida, omandada teadmisi endale sobival ajal ja kohas iseseisvalt, saavad ise õppimise ja oma aja planeerimisega hakkama ning kellel pole võimalus osaleda auditoorsetel koolitusel.

Loe veel

Paljud inimesed on siiani eelistanud õppida traditsioonilistel, auditoorsetel koolitustel – kindla rütmi alusel, vesteldes koolitaja ja kaasõppijatega, küsides kohe küsimusi ja saades ka koheseid vastuseid. Kuna hetkel pole see võimalik, siis kõike seda on võimalik kogeda ka virtuaalses klassiruumis (veebikoolitusel), kodust lahkumata. Oleme tänaseks viinud edukalt väga paljud koolitused nn virtuaalsesse klassiruumi, Zoom keskkonda.

Kuigi alguses oli meil endal ja ka koolitajatel kahtlus, kas suudame sama kvaliteediga koolitusi edasi korraldada, siis nüüdseks on kogemus näidanud, et ainuke mida me ei suuda tagada on vahetu kontakt ja mõnusad kohvipausivestlused. Kõik õppe eesmärgid saavad aga täidetud ning lisaks on kõik osalejad saanud ka uue kogemuse.

Osalejate üllatavalt positiivne tagasiside on meid julgustanud arendama oma koolitusi selliselt, et planeeritud koolitused on kolinud enamasti virutaalsesse klassiruumi. Meie koolituskalendrist hakkad edaspidi leidma uusi veebikoolitusi, et saaksid koduse aja muuta kasulikuks ja efektiivseks.

Kuidas toimuvad koolitused veebis?

Meie saadame Sulle koolituse lingi ja väikese videotutvustuse, kus saad ülevaate kuidas täpsemalt meie koolitusega liituda. Saadetud link avaneb Sulle kindlal ajal ning Sa saad osaledes kuulata ja näha nii koolitajat kui kaasõppijaid ning osaleda aktiivselt. Veebikoolitusel saad esitada küsimusi reaalajas kirjalikult või suuliselt. Meie poolt on tagatud ka Sinu jaoks tehniline tugi. Virtuaalses klassiruumis toimuvatel koolitustel osalemine on lihtne – osalemiseks on vajalik interneti püsiühendus, soovitavalt mikrofoni, heli ja kaameraga (mis on juba enamus sülearvutitel olemas).

Õppijate tagasiside on meie jaoks väga tähtis. Oleme palunud juba toimunud koolituste tagasisidet ning järgnevalt saad lugeda mõningaid väljanoppeid:

 • Ilona, MS exceli koolituselt: „Julgastan kõiki huvilisi osalema koolitustel, mis olude sunnil on kolinud veebikeskkonda. Koolitus, millel ise osalen, algas 12. märtsil. Koolitusruumis oli meid üle kümne osaleja ja teemaks oli MC Excel bürootöötajatele. Järgmine koolituspäev toimus nädala pärast, 19.03 aga juba virtuaalses klassiruumis ehk veebikeskkonnas. Teadmatus ja võib-olla ka väike hirm uue õppekeskkonna ees oli.. Küsimused -kas ma saan hakkama? kui ma midagi valesti teen? on kerged tekkima. Kogu koolituspäeva vältel, alates veebikeskkonda sisenemisest kuni sealt lahkumiseni, oli meile abiks koolitaja ja vajadusel ka koolituskeskuse tehniline tugi. Mõistsin, et virtuaalsesse koolitusklassi oli oodatud igas vanuses ja erineva arvutikasutamise kogemus ja oskusega osalejad. Sain oma hirmust osalemise ees üle ja koolituselt palju uusi teadmisi ja uue kogemuse, mis julgustab mind osalema samas keskkonnas ka edaspidi.“
 • Marit, bürootöötajate arvutiõppe koolituselt: „Minu jaoks on veebikoolitus praeguses olukorras ideaalne lahendus, kuid mitte ainult, sest sellist lahendust võiks kasutada ka edaspidi, näiteks juhul kui on inimesi, kes isikust tulenevatel põhjustel ei saa koolituskeskuses kohapeal viibida. Minu jaoks on selline lahendus mugav ilmselt seetõttu, et olen harjunud juba eelnevast töökogemusest tulenevalt koosolekuid jmt vajalike koosviibimisi läbi viima veebikeskkonnas. Pisut keeruliseks teeb veebikeskkonnas koolituse (mõtlen siinkohal just meie praeguseks läbitud Exceli koolitust) läbi viimise ehk see, et inimeste tasemed on erinevad ja erinevate tegevuste/lahenduste leidmine võtab mõnel ehk rohkem aega kui teisel, kuid kiiremad saavad samal ajal sellegipoolest koolitust edasi kuulata ja vajadusel ka samal ajal muude tegevustega toimetada. Miinusena või ehk puudusena antud koolituse vormi puhul võib välja tuua vist ainult selle, et inimeste võimalused on erinevad ja kuna koolitus toimub veebikeskkonnas, siis on vajalik stabiilne internetiühendus ja ka riistvara ehk siis arvuti (seda juhul kui on samalaadne praktikat sisaldav koolitus nagu meil oli Excelis) aga samas teooria koolituste puhul saab edukalt toimetatud ka telefonis, sest Zoom keskkonna äpp on saadaval ka telefonidele.“
 • Patrick ettevõtluskoolituselt: „Mina ütlen seda, et kodust on isegi mugavam koolitusel osaleda – saab rahulikult loengut kuulata ja vajadusel ka vahepeal oma asju teha. Saad ise reguleerida kui palju keskenduda ja milliste teemade osas on rohkem huvi. Väga hea võimalus!“

Kuigi ka meie töötajad püsivad kodukontoris, oleme me kätte saadavad endiselt telefoni,e-maili ja Facebooki teel.

Edukat õppimist ja olge hoitud!


Hoiame ennast ja kõiki teisi

Seose eriolukorraga palume mõistvat suhtumist. Nii enda kui ka kõikide teiste hoidmiseks, töötame ise enamasti kodukontoris, kuid oleme kõigile kättesaadavad endiselt e-maili ja telefoni teel.

Loe veel

Auditoorne õppetöö on esialgu peatatud kuni 30. märtsini, kuid jõudumööda püüame kõik koolitused viia virtuaalsesse klassiruumi. Esimesed koolitused juba toimuvad seal. Sellekohase täpse info saadame kõikidele osalejatele personaalselt.

Oleme oma meeskonnaga koostamas muudetud ja täiendatud koolitusplaani. Seega kui oled registreerinud mõnele koolitusele või Sul on jätkuv huvi meie koolituste vastu, palun ära tühista koolitussoovi – leiame lahenduse õppimiseks. Vajame lihtsalt natuke aega oma plaanide ümberkorraldamiseks.

Kõik koolitused, mis on plaanitud, toimuvad kindlasti siis, kui olukord normaliseerub. Kahjuks ei oska keegi öelda, kuna see võib juhtuda.

Seni jälgi meie koolituskalendrit – ehk leiad endale sealt peagi juba mõne koolituse, mida saad kodust lahkumata läbida!

Kui Sul on tekkinud uusi koolitussoove või mõtteid koostööks, anna meile julgelt teada!

Hoiame üksteist ja õpime koos toime tulema.

reiting #reitingkoolitus


3 enesekehtestamise reeglit

Ott Alemaa on ärikonsultant ja koolitaja, kes viib läbi koolitust “Enesekehtestamine”. Otti on õppurid iseloomustanud, kui väga head suhtlejat ning inimest, kes suudab oma kogemuste põhjal inspireerida ka teisi.

Loe veel

Ott Alemaa on ärikonsultant ja koolitaja, kes viib läbi koolitust “Enesekehtestamine”. Otti on õppurid iseloomustanud, kui väga head suhtlejat ning inimest, kes suudab oma kogemuste põhjal inspireerida ka teisi.

Koolitaja jagab Sinuga kolme reeglit enesekehtestamise kohta:

ENESEKEHTESTAMINE ON LUGUPIDAV SUHTUMINE ISEENDASSE – Me kõik oleme olnud olukordades, kus teeme asju teiste tahtmist mööda või muul moel surunud enda mina tahaplaanile. Põhjuseks võib olla pereliikme autoriteet, kolleegi võimupositsioon või meie soovimatus sõpra solvata. Koolitusel räägime lahti, miks on pikas perspektiivis kasulik jääda truuks oma väärtustele ja põhimõtetele.

ENESEKEHTESTAMINE EI OLE AGRESSIIVSUS TEISTE VASTU – Endale truuks jäädes peame arvestame, et see võib teisi inimesi solvata. Tunnetega manipuleerivad inimesed võivad üritada meis tekitada süümepiinu. Me ei pea kartma enesekehtestamist, sest seda rakendades on meie eesmärk enesekaitse, mitte teise inimese kahjustamine.

ENESEKEHTESTAMINE ON ÕPITAV – Mõnele inimesele on enesekehtestamine loomupärasem, kui teisele. Iseloomule vaatamata saame enesekehtestamise tehnikaid õppida ning teadliku tegevuse abil edukalt rakendada.

Uudiskiri

Ole alati kursis uute koolitustega ja blogi postitustega

Mida kliendid meist arvavad?

Mati TiitKlient aastast 2002
(Furanio OÜ)

Usaldades oma raamatupidamise Reitingu hoolde, on mu süda täiesti rahul ning ei tule mõttessegi, et peaks selle pärast vähimalgi määral muretsema, sest kõik on alati ja õigel ajal tehtud. Ma olen oma tegemistes juhindunud ühest põhimõttest, mida soovitan ka teistel järgida: “kui sa teed midagi õigesti, siis tee seda edasi!” See lause kehtib 100% ka Reitingu raamatupidamisteenuse kasutamise kohta.