Kaubaveologistika (vene keeles)

Логистика перевозки товаров 

Print
 • 16.04.2019-17.04.2019
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vedude korraldamisese põhimõtetest ja nende tulemuslikust juhtimisest ja veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest.

Цель данного курса - дать представление о принципах организации перевозок и успешном управлении ими, а также связанных с ними правовых актах.

Sihtgrupp

Veokorraldajad, logistikud, ekspedeerijad. Tootmis, hanke- ja ostujuhid. Ekspordijuhid ja lao juhatajad. Eksportivate ettevõtete tegevjuhid ja juhatuse liikmed. Õpilased, kellel on kirg logistika korraldamise vastu.

Организаторы перевозок, логисты, экспедиторы. Руководители производства, руководители по поставкам и закупкам. Менеджеры по экспорту и заведующие складом. Исполнительные руководители и члены правления. Учащиеся, интересующиеся организацией логистики.

Kursuse sisu

 • transpordiviisi ja transpordivahendi valik;
 • veotasu hinnastrateegia (veoringi, kilomeetri, -koguse ja mahu, -ühekordse tellimuse, pikaajalise lepingu ning ekspedeerimise tariif;
 • kohalike - ja rahvusvaheliste vedude või veoringide planeerimine;
 • veoring, otsevedu, süsteemne vedu, pendelmarsruut, veotsükkel;
 • jaotus- ja kogumismarsruut, ringmarsruut;
 • päri- ja tagasisuunaline vedu;
 • töö osakoormatega või täiskoormaga;
 • veod sadulveoki või autorongiga;
 • optimaalse veomarsruudi leidmine;
 • veoteenuste ekspedeerimise reeglid;
 • uute allvedajate leidmise ja kaasamise meetodid;
 • veostele spetsialiseerumine lasti, tegevuspiirkonna või erinõuete alusel;
 • vedude eest vastutava isiku roll;
 • autojuhi töö- ja puhkeaeg tööülesannete täitmisel;
 • vastutus koormate laadimise ja kinnitamise eest;
 • veodokumendid riigisisesel ja rahvusvahelisel kaubaveol;
 • kindlustusleping ja autovedaja vastutuskindlustus;
 • rahvusvahelise autokaubaveo lepingu konventsioon (CMR);
 • veoleping;
 • regulatsioonid ja normid kaupade purunemisel või riknemisel veo käigus

 • выбор способа перевозки и транспортного средства;
 • способ ценообразования стоимости перевозок (тариф на основании кругорейса, километража, количества и объема, единоразового заказа, долгосрочного договора и экспедирования);
 • планированеи местных и международных перевозок или кругорейсов;
 • кругорейс, прямая перевозка, системная перевозка, маршрут "туда-обратно", цикл перевозки;
 • распределительный и собирательный маршрут, кольцевой маршрут;
 • попутная и обратная перевозка;
 • работа с половинной или полной загрузкой;
 • перевозки седельным тягачом или автопоездом;
 • нахождение оптимального маршрута перевозки;
 • правила экспедирования услуг перевозки;
 • методы поиска и превлечения новых субподрядчиков;
 • специализация транспорта по типам груза, сфере деятельности или особым требованиям;
 • роль лица, ответственного за перевозки;
 • время работы и отдыха водителя при выполнении работы;
 • ответственность за погрузку и закрепление грузов;
 • документы на перевозку при внутригосударственных и международных перевозках;
 • договор страхования и ответственности водителя;
 • конвенция междунородного договора автомобильных перевозок (CMR);
 • договор перевозки;
 • нормы и регуляции в случае поломки или повреждения товара при перевозке

Kursuse läbinu

 • tellida veo, järgides kaubasaadetistele ja veovahenditele kehtestatud nõudeid;
 • koostada vajalikud dokumendid, korraldada veo- või ekspedeerimisprotsessis osalejate koostöö, lähtudes lepingutest (nt toll, ladustamine, transport jm);
 • koostada lepingut, valida veovahendi, planeerida koormat, koostada sõiduteekond ja ajagraafik, lähtudes veo- või ekspedeerimislepingust;
 • jälgida saadetiste liikumist ja/või saadetistega tehtavaid toiminguid, kontrollida protsessis osalejate tööülesannete täitmist, ennetada võimalikke probleeme ja probleemide ilmnemisel lahendab neid;
 • mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaeg;
 • maksimaalne haagise täiteaste;
 • tuvastada eritingimustele vastavad veosed ja korraldab veo eritingimustest lähtuvalt (nt eriload, tõendid, eskort jm).
 • arvutada veotasud vastavalt kokkulepitud veotariifidele või kasutada veotariifitabeleid.
 • Veotasu hinnakujundus (kilomeetritariif, koguseline tariif, läbitud teekonna tariif jne.);
 • Töötoa teemad (veoring)

 • заказывать перевозку, следуя требованиям, установленным для коварных отправлений и средств перевозки;
 • составлять необходимую документацию, организовывать совместную работу участников процесса перевозки или экспедирования, исходя из договоров (напр. таможня, погрузка, транспорт и пр);
 • составлять договоры, выбирать транспортное средство, планировать грузы, составлять маршрут и временной график, исходя из договора перевозки или экспедирования;
 • следить за передвижением отправления и/или за действиями, производимыми с отправлением, контролировать выполнение участниками процесса рабочих заданий, предотвращать возможные проблемы и решать их, в случае возникновения;
 • время работы и отдыха водителя транспортного средства;
 • максимальную степень заполняемости прицепа;
 • определять соответствующие особым требованиям грузы и организовывать перевозку, исходя из особых требований (напр. особые разрешения, справки, эскорт и пр.).
 • расчитывать стоимость перевозок, в соответствии с договоренными тарифами на перевозку или использовать таблицы тарифов на перевозки.
 • формирование стоимости перевозок (тариф за километр, количество, пройденный маршрут и т.д.);
 • темы мастер-класса (кругорейс)

Muu info

Kursuse hind sisaldab materjale ja kohvipause. Lõpetajatele tunnistus või tõend.

Стоимость курса включает учебные материалы и кофе-паузы. Окончившим курс выдается свидетельство или справка об окончании.


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinnas: Kerttu Kirspuu, tel 65 25 982, kerttu.kirspuu@reiting.ee
Tartus, E-õpe: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
Vene keeles: Galina Konaškova, tel 524 8525, galina.konashkova@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kellaaeg: 09.30-16.30
 • Asukoht: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
 • Kestus: 16 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 16 tundi auditoorset tööd
 • Koolitajad: Meljo Musto
 • Hind: 165 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Meljo Musto Meljo Musto (täiskasvanute koolitaja, tase 6) on õpetanud laonduse- ja veondusalaseid aineid erinevates koolides: Valgamaa Loe veel
​​