Kokkulepped ettevõttes ja nende täitmise tagamine

Print
 • Upon agreement
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Kursuse teemaks on lepingud, tagatised, vaidluste lahendamine kohtus ja kohtuväliselt. Lihtsad õpetused asjatute vaidluste ärahoidmiseks ja riskide maandamiseks aitavad säästa õigusabikuludelt. Säästa on võimalik ka maksuintressidelt, sest õige käitumisemalli valiku korral neid lihtsalt ei teki. Korrektne juriidiline käitumine säilitab hingerahu või kui päevakorral juba vaidlused, aitab selle taastada. Enam levinud ohtude tundmine aitavad nende kordumist isiklikus praktikas vältida.

Sihtgrupp

Ettevõtjad, tegevjuhid, töötajad - kõik, kes sõlmivad kokkuleppeid.

Kursuse sisu

Tagatised ettevõtluses

 • Käendus (olemus, praktilised juhised vormistamiseks)
 • Leppetrahv (olemus, praktilised juhised lepingutes leppetrahvi kokkuleppe vormistamiseks, probleemid seoses esitamisega, probleemid seoses leppetrahvinõuetega ning nende vältimise võimalused)
 • Omandireservatsioon (olemus, praktilised juhised vormistamiseks, kohaldamisega seotud probleemid ning nende vältimise võimalused)
 • Võlatunnistus (olemus, praktilised juhised koostamiseks)
 • Hüpoteek (olemus ja kasutusala)
 • Registerpant (olemus ja kasutusala)

Õiguskaitsevahendid ettevõtluses

 • Viivis (olemus, kokkulepped, juhised arvutamiseks, praktilised juhised viivisenõude esitamiseks, viiviste vähendamine jm)
 • Lepingust taganemine (olemus, eesmärk, funktsioon ja alus, praktilised juhised lepingust taganemiseks ning probleemide vältimiseks)
 • Lepingu ülesütlemine (olemus, eesmärk, funktsioon ja alus, praktilised juhised lepingu ülesütlemiseks ning probleemide vältimiseks)

Vaidluste kohtuväline lahendamine

 • Kohtuvälise vaidluste lahendamise võimalused ja eelised (kohtumenetluse ja kohtuväliste vaidluste lahendamise viiside võrdlus ning kummagi eelised ja puudused)
 • Praktilised juhised kohtuväliseks vaidluse lahendamiseks ja läbirääkimisteks vastaspoolega (erinevad viisid vaidluste lahendamiseks, erinevad läbirääkimistaktikad, praktilised juhised läbirääkimiste korraldamiseks)
 • Lepingumenetlus (olemus ja roll vaidluste lahendamisel)
 • Kompromissleping (olemus, praktilised juhised koostamiseks)

Vaidluste lahendamine kohtus

 • Vajalikud ettevalmistused kohtumenetluseks (tähtajad, praktilised juhised meeldetuletuskirjade ja kohtuhoiatuste koostamiseks)
 • Kohtumenetluse erinevad võimalused (maksekäsu kiirmenetluse ja hagimenetluse võrdlus, praktilised juhised maksekäsu kiirmenetluse ning hagiavalduse koostamiseks)

Õpiväljundid

 • teab, mida arvestada kokkulepete sõlmimisel ja lepingute lõpetamisel;
 • kuidas rakendada tagatist ja viivist;
 • kuidas lahendada vaidlusi kohtuväliselt ja kohtu kaudu.

More

Osalenutel peale koolitust ühe kuu jooksul tund tasuta õigusabi lepingute ülevaatamiseks (ajad kokkuleppel). Hind sisaldab materjale ja kohvipause. Lõpetajatele tunnistus.


 • Duration: 6 tundi
 • Juhendab: Siim Kuusik

Lektorid:

 • lektor
  Siim Kuusik Siim Kuusik on lõpetanud Tartu Ülikooli, omab õigusteaduse magistrikraadi ja Andragoog II kutsetunnistust. Ta on õigusbüroo More
​​