Uudised

Print

Kolime koolitustega veebi

Kolime koolitustega veebi
Inimene, kes ei õpi, kobab pimeduses nagu öine teekäija. /Hiina vanasõna/

E- õppe koolitused ei ole meile võõrad. Oleme juba varemgi vähesel määral võimaldanud läbida koolitusi täies ulatuses e-õppena, kasutades selleks peamiselt e-õppe keskkonda Moodle (vaata Moodles olevaid e-õppeid SIIT ). E-koolitused sobivad neile, kes soovivad oma aega ise planeerida, omandada teadmisi endale sobival ajal ja kohas iseseisvalt, saavad ise õppimise ja oma aja planeerimisega hakkama ning kellel pole võimalus osaleda auditoorsetel koolitusel.

Paljud inimesed on siiani eelistanud õppida traditsioonilistel, auditoorsetel koolitustel - kindla rütmi alusel, vesteldes koolitaja ja kaasõppijatega, küsides kohe küsimusi ja saades ka koheseid vastuseid. Kuna hetkel pole see võimalik, siis kõike seda on võimalik kogeda ka virtuaalses klassiruumis (veebikoolitusel), kodust lahkumata. Oleme tänaseks viinud edukalt väga paljud koolitused nn virtuaalsesse klassiruumi, Zoom keskkonda.

Kuigi alguses oli meil endal ja ka koolitajatel kahtlus, kas suudame sama kvaliteediga koolitusi edasi korraldada, siis nüüdseks on kogemus näidanud, et ainuke mida me ei suuda tagada on vahetu kontakt ja mõnusad kohvipausivestlused. Kõik õppe eesmärgid saavad aga täidetud ning lisaks on kõik osalejad saanud ka uue kogemuse.

Osalejate üllatavalt positiivne tagasiside on meid julgustanud arendama oma koolitusi selliselt, et planeeritud koolitused on kolinud enamasti virutaalsesse klassiruumi. Meie koolituskalendrist hakkad edaspidi leidma uusi veebikoolitusi, et saaksid koduse aja muuta kasulikuks ja efektiivseks.
Kuidas toimuvad koolitused veebis? Meie saadame Sulle koolituse lingi ja väikese videotutvustuse, kus saad ülevaate kuidas täpsemalt meie koolitusega liituda. Saadetud link avaneb Sulle kindlal ajal ning Sa saad osaledes kuulata ja näha nii koolitajat kui kaasõppijaid ning osaleda aktiivselt. Veebikoolitusel saad esitada küsimusi reaalajas kirjalikult või suuliselt. Meie poolt on tagatud ka Sinu jaoks tehniline tugi. Virtuaalses klassiruumis toimuvatel koolitustel osalemine on lihtne - osalemiseks on vajalik interneti püsiühendus, soovitavalt mikrofoni, heli ja kaameraga (mis on juba enamus sülearvutitel olemas).

  • Veebikoolitused virtuaalses klassiruumis osalemiseks leiad SIIT
  • E-õppe koolitused iseseisvaks õppimiseks leiad SIIT
Õppijate tagasiside on meie jaoks väga tähtis. Oleme palunud juba toimunud koolituste tagasisidet ning järgnevalt saad lugeda mõningaid väljanoppeid:
  • Ilona, MS exceli koolituselt: „Julgastan kõiki huvilisi osalema koolitustel, mis olude sunnil on kolinud veebikeskkonda. Koolitus, millel ise osalen, algas 12. märtsil. Koolitusruumis oli meid üle kümne osaleja ja teemaks oli MC Excel bürootöötajatele. Järgmine koolituspäev toimus nädala pärast, 19.03 aga juba virtuaalses klassiruumis ehk veebikeskkonnas. Teadmatus ja võib-olla ka väike hirm uue õppekeskkonna ees oli.. Küsimused -kas ma saan hakkama? kui ma midagi valesti teen? on kerged tekkima. Kogu koolituspäeva vältel, alates veebikeskkonda sisenemisest kuni sealt lahkumiseni, oli meile abiks koolitaja ja vajadusel ka koolituskeskuse tehniline tugi. Mõistsin, et virtuaalsesse koolitusklassi oli oodatud igas vanuses ja erineva arvutikasutamise kogemus ja oskusega osalejad. Sain oma hirmust osalemise ees üle ja koolituselt palju uusi teadmisi ja uue kogemuse, mis julgustab mind osalema samas keskkonnas ka edaspidi.“
  • Marit, bürootöötajate arvutiõppe koolituselt: „Minu jaoks on veebikoolitus praeguses olukorras ideaalne lahendus, kuid mitte ainult, sest sellist lahendust võiks kasutada ka edaspidi, näiteks juhul kui on inimesi, kes isikust tulenevatel põhjustel ei saa koolituskeskuses kohapeal viibida. Minu jaoks on selline lahendus mugav ilmselt seetõttu, et olen harjunud juba eelnevast töökogemusest tulenevalt koosolekuid jmt vajalike koosviibimisi läbi viima veebikeskkonnas. Pisut keeruliseks teeb veebikeskkonnas koolituse (mõtlen siinkohal just meie praeguseks läbitud Exceli koolitust) läbi viimise ehk see, et inimeste tasemed on erinevad ja erinevate tegevuste/lahenduste leidmine võtab mõnel ehk rohkem aega kui teisel, kuid kiiremad saavad samal ajal sellegipoolest koolitust edasi kuulata ja vajadusel ka samal ajal muude tegevustega toimetada. Miinusena või ehk puudusena antud koolituse vormi puhul võib välja tuua vist ainult selle, et inimeste võimalused on erinevad ja kuna koolitus toimub veebikeskkonnas, siis on vajalik stabiilne internetiühendus ja ka riistvara ehk siis arvuti (seda juhul kui on samalaadne praktikat sisaldav koolitus nagu meil oli Excelis) aga samas teooria koolituste puhul saab edukalt toimetatud ka telefonis, sest Zoom keskkonna äpp on saadaval ka telefonidele.“
  • Patrick ettevõtluskoolituselt: „Mina ütlen seda, et kodust on isegi mugavam koolitusel osaleda - saab rahulikult loengut kuulata ja vajadusel ka vahepeal oma asju teha. Saad ise reguleerida kui palju keskenduda ja milliste teemade osas on rohkem huvi. Väga hea võimalus!“
Kuigi ka meie töötajad püsivad kodukontoris, oleme me kätte saadavad endiselt telefoni,e-maili ja Facebooki teel.
Edukat õppimist ja olge hoitud!

Tagasi
​​