Koosolekute korraldamine ja protokollimine

Print
 • 21.11.2019
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel.

Koolituse tulemusena on õppijal baasteadmised sellest, kuidas valmistada ette ametikohtumisi nii sisuliselt kui tehniliselt, talletada kohtumiste sisu ning kuidas kindlustada otsuste elluviimine ja kontroll.

Sihtgrupp

Oodatud on kõik sekretärid, juhiabid, projektijuhid ja firmaomanikud, kelle töö eeldab koosolekute ja nõupidamiste korraldamist ja protokollimist.

Kursuse sisu

 • ametikohtumiste liigid, olemus ja vajalikkus;
 • koosolek kui ettevõtte juhtimisvahend;
 • koosoleku ettevalmistus ja tehniline korraldus;
 • koosolekul osalejate rollid;
 • koosoleku protokollimise vajalikkus ja viisid;
 • protokolli osad ja vormistamine;
 • koosoleku etikett, probleemsituatsioonid;
 • koosolekujärgsed järeltööd.

Õpiväljundid

 • valmistab ette nii sisuliselt kui tehniliselt koosolekuid, lähtudes organisatsiooni võimalustest ja vajadustest;
 • vormistab vormiliselt ja grammatiliselt korrektse koosoleku protokolli;
 • hindab koosoleku tulemusi ning teeb vajalikke järeltöid.

More

Hinnas sisalduvad koolitusmaterjalid, kohvipausid ja tunnistus.


 • Kellaaeg: 10.00-17.00
 • Location: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
 • Duration: 8 tundi
 • Sisaldab: 8 tundi auditoorset tööd
 • Juhendab: Tiiu Sarapuu
 • Price: 100 € + km

Lektorid:

 • lektor
  Tiiu Sarapuu Tiiu Sarapuu on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonna organisatsioonikäitumise magistratuuriõppe. Ta on pühendanud More
​​