Koosolekute korraldamine ja protokollimine

Print
 • 10.08.2020
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Koolitusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed.

Sihtgrupp

Alustavad või juba töötavad sekretärid, juhiabid, samuti projektijuhid, kelle töö nõuab koosolekute ja nõupidamiste korraldamist ja protokollimist.

Kursuse sisu

 • ametikohtumiste liigid, olemus ja vajalikkus;
 • koosolek kui ettevõtte juhtimisvahend;
 • koosoleku ettevalmistus ja tehniline korraldus;
 • koosolekul osalejate rollid;
 • koosoleku protokollimise vajalikkus ja viisid;
 • protokolli  osad ja nende vormistamine;
 • koosoleku etikett, probleemsituatsioonid;
 • koosolekujärgsed järeltööd.

Õpiväljundid

 • valmistab ette nii sisuliselt kui tehniliselt koosolekuid, lähtudes organisatsiooni võimalustest ja vajadustest;
 • vormistab vormiliselt ja grammatiliselt korrektse koosoleku protokolli;
 • hindab koosoleku tulemusi ning teeb vajalikke järeltöid

More

Hinnas sisalduvad koolitusmaterjalid, kohvipausid ja tunnistused.

 


 • Kellaaeg: 09.30-16.30
 • Location: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
 • Duration: 8 tundi
 • Juhendab: Irene Metsis
 • Price: 96 € + km

Lektorid:

 • lektor
  Irene Metsis Irene Metsis omab personalijuhtimise valdkonna kogemust üle 25 aasta olles töötanud personalijuhina Eesti Energias, More
​​