Veebikoolitus! Korteriühistu revisjon

Print
 • 22.10.2020-23.10.2020
 • Veebis
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Korteriühistu on nagu väike ühiskonna mudel. Ühistus kehtivad samad reeglid, mis ühiskonnas – toimuvad valimised, eelarve koostamine, revideerimine. Raamatupidamine on igasuguse ettevõtte majandustegevuse juhtimise lahutamatu osa, nii ka korteriühistus. Kõik ühistu liikmed soovivad saada juhatuselt ja raamatupidajalt selget ning arusaadavat ülevaadet korteriühistu majanduslikust seisust. Seda, kui läbimõeldud on korteriühistu finantsotsused ja kui teadlik on ressursside juhtimine ning kas on eeldusi korteriühistu paremaks toimimiseks, seda ütleb revisjoniakt. Revisjoniakti eesmärk on hinnata majandustegevuse, finantsmajanduse, raamatupidamise ja juhtimisprotsesse.

Koolituspäeval tutvustatakse, mida arvestada korteriühistu revisjoni korraldamisel ja revidendiakti koostamisel.

Sihtgrupp

Ootame koolitusele korteriühistute revisjonikomisjoni liikmeid, juhatuse liikmeid, raamatupidajaid ja teisi huvilisi, kellel on soov hakata revideerima.

Kursuse sisu

1. Revisjon

 • Revisjonile esitatavad nõuded
 • Revisjoni ülesanded
 • Revisjoni töö organiseerimine
 • Revidentide õigused ja kohutused

2. Majanduskava ja selle täitmise revideerimine.

 • Üld- ja juhatuse koosolekute otsuste täitmise kontrollimine
 • Laekumiste revideerimine
 • Sihtotstarbeliste fondide kasutamise revideerimine
 • Sihtotstarbeliste- ja mittesihtotstarbeliste kulutuste revideerimine
 • Dokumentatsiooni ja arhiivimajanduse kontroll

3. Varade revideerimine

4. Raamatupidamise revideerimine

 • Kassa- ja pangaoperatsioonide revideerimine
 • Arvelduste revideerimine
 • Korteriomanikega peetava arvelduste revideerimine
 • Avansiarvelduste revideerimine
 • Maksude arvestuse ja tasumise revideerimine
 • Palgafondi revideerimine
 • KÜ reservkapitali revideerimine
 • Majandusaasta aruande revideerimine

5. Revisjoni tulemuste vormistamine

 • Revisjoni arvamus
 • Revisjoni aruande näidised

6. Muudatustest raamatupidamises revidentidele

7. Sagedamini esinevad vead revisjoni läbiviimisel

Õpiväljundid

 • tunneb revisjonile esitatavaid nõudeid;
 • teab, kuidas revideerida majandustegevuse aastakava;
 • tunneb varade ja raamatupidamise revideerimise põhimõtteid;
 • teab. kuidas vormistada revisjoni aruannet;
 • teab sagedamini esinevaid vigu revisjoni läbiviimisel

More

Koolitus toimub 22.10 ja 23.10 Sinu kodus või töökohas! Ainuke koolitusel osalemise tingimus on internetiühenduse ja arvuti olemasolu. Kui soovid täpsemat infot, võta meiega kindlasti ühendust.

Hind lisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust!

 


 • Kellaaeg: 14.00 - 17.00
 • Location: Veebis
 • Duration: 8 tundi
 • Sisaldab: 8 tundi auditoorset tööd
 • Juhendab: Pille Kaarlõp
 • Price: 82 € + km

Lektorid:

 • lektor
  Pille Kaarlõp   Pille Kaarlõp on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Ärirahanduse ja arvestuse eriala (MA) ja omab pikaaegset praktilist kogemust More
​​