Uudised

Print

Kuidas valida koolitust?

Kuidas valida koolitust?

Koolituskeskuse Reiting juhataja Anneli Zirkel soovitab esmalt kaardistada oma vajadused. „Kui vaimustusid puhkusereisil nähtud ilusatest aedadest ja tahaksid eneselegi sellist, vajad tõenäoliselt mõnd vabahariduslikku hobikoolitust. Kui oled rahul oma praeguse tööga, kuid tunned vajadust teadmiste kaasajastamise järele, võib sobida mõnepäevane kursus, kus keskendutakse valdkonna spetsiifikale. Kui aga oled jõudnud järeldusele, et soovid oma elus muutusi – omandada päris uus eriala – on valikuid mitmeid: alustada õpinguid kõrgkoolis, kutseõppe- või täienduskoolitusasutuses,“ toob ta välja peamised suunad.

Teiseks soovitab ta läbi mõelda, millise taseme ja pädevuse peaks koolitus andma – kas soovitakse omandada rakenduslik kõrgharidus, teaduskraad või piisab kutsetunnistusest? „Näiteks enda roosipeenra kujundamine ei eelda ühtegi neist, sest nagunii on ilu selle looja silmades. Kui aga soovitakse tööd raamatupidajana, tasub ka lühemate kursuste lõpetamisel kaaluda kutseeksami sooritamist. Kutsetunnistus annab pädevuse, mida eeldavad tööandjad ja omandatud tase lisab ka õppijale endale juurde enesekindlust,“ kirjeldab koolituskeskuse juht võimalusi.

Seejärel tuleb uurida, millised ettevõtted sõelale jäänud koolitus pakuvad. „Alustada võiks erinevatest portaalidest nagu Tark.ee, Koolitused.ee jms. Kindlasti tasub vaadata ka Töötukassa kodulehelt koolituspartnerite valikut ja muidugi tutvuda koolitusasutuste veebilehtedega. Hobikoolitusi pakuvad tihti ka erialaliidud,“ jagab Anneli soovitusi ning julgustab ka helistama ja nõu pidama.

Lisaks soovitab ta uurida koolitusasutuse tausta ja koolitajate pädevust. „Siin on palju kriteeriume, alates ettevõtte majandustegevusest kuni vilistlaste tagasisideni. Kuid esmalt tasub tähelepanu pöörata sellele, kas koolitusasutusel on Haridusministreeriumi poolt kinnitatud koolitusload, kas tehakse koostööd Töötukassa ja teiste suuremate rahastajatega, kas korraldatakse ettevõtete sisekoolitusi, kas kursusi viiakse läbi üle Eesti jne,“ võtab ta kokku peamise ja lisab, et väga oluline on ka ettevõtte lektoritebaas ja see, kas tegemist on ainult teoreetikute või ka praktikutega. „Viimane määrab kaasaegses õppes väga palju. Näiteks ettevõtluskursuse raames eduka äriplaani kirjutamise juhendamisel ainult teooriast ei piisa – vaja on ka praktilist ettevõtluskogemust,“ tõdeb ta kokkuvõtvalt.
 
Lapsehoidjate, hooldustöötajate ja puhastusteenindajate koolitamisega tegeleva OÜ Luwi juhataja Kati Putk juhib kursuse valimisel tähelepanu sellele, milline on praktilise ja teoreetilise õppe osakaal. „Näiteks lapsehoidjate ja hooldustöötajate puhul annab juhendatud praktika kursuse läbinule kindlasti arvestatava eelise ainult teoorial põhinevate kursuste ees. „Senise kogemuse najal võib öelda, et umbes 30% praktikal käinutest saavad samasse asutusse ka tööle või lihtsustavad sellega oma edaspidist ametisse saamist,“ kinnitab ta.

Lisaks soovitab koolitusasutuse juht kaardistada ka oma varasema töö- ja õpikogemuse. „Näiteks paljud kursused alustavad algteadmistest. Kellel aga samas valdkonnas juba töökogemus või mujal läbitud mõned üldained, võib taotleda varasema töö- ja õpikogemuse (VÕTA) ülekandmist ning säästa nõnda nii aega kui raha. Seda võimalust pakuvad täna ülikoolide kõrval ka täienduskoolitusasutused,“ annab Kati teada.

Kolmandaks soovitab ta uurida, mida sisaldab koolituse hind. „Kas selle sees on ainult digitaalsed koolitusmaterjalid või jagatakse need ka paberkandjal, et oleks mugav teha märkmeid? Kas hind sisaldab kohvipause? Milline on õpikeskkond laiemalt – kas õppetöös kasutatakse arvuteid; kas õpperuumid asuvad kesklinnas, kuhu on mugav liigelda ka bussiga; kuidas on korraldatud parkimine jne,“ toob OÜ Luwi juhataja välja peamised kriteeriumid.

Kuna mahukamate koolituste maksumused on üsna kõrged, soovitab ta uurida ka osamaksetega tasumise ja individuaalse tunniplaani koostamise võimaluse kohta. Ka neis küsimustes vastutulemine näitab koolitusasutuse usaldusväärsust ja paindlikkust. Hilisema pettumuse vältimiseks tuleks kohe ka veenduda, kas koolituskuludelt arvestatakse tulumaksu tagastust.

Tagasi
​​