Laotöö kursus (vene keeles)

Складская работа 

Print
 • 09.04.2019-10.04.2019
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes. Veel käsitleme: laotöö planeerimine ja juhtimine, laoprotsesside jälgimine ja registreerimine ning kauba inventeerimine.

Eraldi käsitlemist väärivad praktilised juhtumid ettevõtte laos, kus kaup jõuab lattu „viimasel hetkel“, kliendid ei tule õigeaegselt kaupadele järele, tarned ja autod hilinevad ning tellijad muudavad tellimusi viimasel hetkel jne.

На курсе рассматриваются классические процессы и действия в складской работе, успешное выполнение которых необходимо каждому предприятию. Также рассматриваются: планирование и управление работой склада, отслеживание складских процессов и регистрация, а также инвентаризация товара.

Отдельно будут рассмотрены практические случаи на складе предприятия, когда товар поступает на склад не вовремя, клиенты не забирают своевременно товар, поставки и машины задерживаются, а заказчики изменяют заказ в последний момент, и т.д.

Sihtgrupp

Laotöötaja, kaubakäsitleja, kaubapaigutaja, komplekteerija, konsolideerija, laoabitööline, sildistaja, markeerija, laooperaator, veokorraldaja, tõstukijuht, müügi- ja ostujuht. Väikeettevõtte ja e-poe omanik või juhataja.

Кладовщики, распорядители, комплектовщики, маркировщики, операторы складов, организаторы перевозок, водители погрузчиков, менеджеры по продажам и закупкам. Руководители малых предприятий, владельцы или руководители э-магазинов.

Kursuse sisu

 • Laonduse arenev roll logistikas ja laonduse funktsioonid
 • Lao päevatöö planeerimine ning juhtimine
 • Kauba maha- ja pealelaadimine
 • Kauba vastuvõtukontroll
 • Hoiuühikute koostamine
 • Kauba hoiukohtadele paigutamine
 • Hoiukohtade hooldamine, komplekteerimine, pakkimine ja loovutamine
 • Laotöö ja hoiustamise efektiivsuse suurendamise võimalused
 • Laotoimingute ja -protsesside jälgimine, mõõtmine, registreerimine ja juhtimine
 • Saadetise- ja tükikauba komplekteerimine
 • Kauba inventeerimine
 • Inventuuri ettevalmistamine, kokkuvõtete- ja järelduste tegemine

 • Роль складской работы в логистике и её функции
 • Планирование ежедневной работы склада и управление
 • Погрузка и разгрузка товара
 • Контроль товара при приеме
 • Создание единиц хранения
 • Размещение товара на места хранения
 • Обслуживание мест хранения, комплектование, упаковка и сдача
 • Возможности увеличения эффективности работы склада и складирования
 • Отслеживание процессов складских действий, их измерение, регистрирование и управление
 • Комплектование отправлений и единичного товара
 • Инвентаризация товара
 • Подготовка к инвентарицации, создание резюме и заключений

Kursuse läbinu

 • korraldab vastuvõtuprotsessi, tuvastab vead ja leidab lahendused tekkinud olukorrale;
 • korraldab kaupade hoiustamise ja väljastamine koos sobiva logistilise lahendusega;
 • planeerib inventuure ja analüüsib saldoerinevuste tekkimise juurpõhjuseid;
 • teab meetodeid, millega on võimalik laos ajasäästlikult tegutseda ja suurendada sellega töötaja töö efektiivsust

 • организует процесс приема на склад, обнаруживает ошибки и находит решения возникших ситуаций;
 • организует складирование и выдачу товаров со склада, с подходящим логистическим решением;
 • планирует инвентаризацию и анализирует причины возникновения различий в сальдо;
 • знает методы, позволяющие экономить время при работе и увеличить эффективность работы.

Muu info

Koolitus toimub 9. ja 10. aprillil 2019.

Hinnas sisalduvad materjalid ja kohvipausid. Lõpetajatele tunnistus või tõend.

Курс состоится 9 и 10 апреля 2019.

В стоимость входят учебные материалы и кофе-паузы. Успешно окончившим курс выдается свидетельство или справка об окончании.


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinnas: Kerttu Kirspuu, tel 65 25 982, kerttu.kirspuu@reiting.ee
Tartus, E-õpe: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
Vene keeles: Galina Konaškova, tel 524 8525, galina.konashkova@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kellaaeg: 9.30-16.30
 • Asukoht: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
 • Kestus: 16 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 16 tundi auditoorset tööd
 • Koolitajad: Meljo Musto
 • Hind: 165 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Meljo Musto Meljo Musto (täiskasvanute koolitaja, tase 6) on õpetanud laonduse- ja veondusalaseid aineid erinevates koolides: Valgamaa Loe veel
​​