MS Excel bürootöötajatele

Print
 • 04.02.2021-11.02.2021
 • Tartu
Регистрироваться
Закажи внутреннее обучение Программа обучения

Koolituse tulemusel oskab õppija kasutada MS Excel programmi.

Целевая группа

Bürootöötajad, sekretärid, assistendid – kõik MS Exceli huvilised, kel on juba algteadmised Exceli kohta, kuid kes soovivad oma tabelarvutusalaseid põhioskusi täiendada.

Kursusel osaleja peab olema tuttav arvuti kasutamisega, orienteeruma arvuti failisüsteemis, oskama kasutada elektronposti teenust, käivitada erinevaid programme, avada faile jms

Содержание курса

 • Töökeskkonna tutvustus;
 • Lahtrite omadused ja vormindamine;
 • Töövihiku lehed – kasutamine, lisamine, kustutamine, järjekorra muutmine, ümbernimetamine;
 • Andmetüübid;
 • Andmete importimine ja korrastamine;
 • Valemite ja funktsioonide kasutamine (põhilised statistilised-, aja-, loogika-, ümardamise-, kuupäeva-, teksti- ja otsingufunktsioonid);
 • Valemite ja funktsioonide auditeerimine ja jälitamine;
 • Töö andmetega (sorteerimine, filtreerimine, konsolideerimine, risttabelid);
 • Diagrammide koostamine (tulp-, sektor- ja joondiagramm);
 • Tabeli ja diagrammi viimine Excelist välja;
 • Väljatrükk ja selle ettevalmistus (prindiala, kohandatud vaated, päised, jalused)

Результаты обучения

 • Sisestab andmed ja teostab arvutusi tabeli andmetega MS Exceli keskkonnas;
 • tunneb valemeid ja kasutab enamlevinud funktsioone;
 • valdab andmetöötlus vahendeid;
 • oskab luua, kaitsta ja jagada tabeleid;
 • kasutab arvandmete illustreerimiseks diagramme.

Дополнительная информация

Koolitus toimub kahel päeval 04.02 ja 11.02.2021. Vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Hind sisaldab materjale, kohvipause ja tunnistust!


Ваше здоровье важно - при организации курсов мы руководствуемся распоряжениями Правительства Эстонской Республики и Департамента здоровья. Пожалуйста, не участвуйте в тренинге, если вы больны, чувствовали себя плохо или были в тесном контакте с человеком, инфицированным COVID-19, в течение последних 14 дней.
Сообщите нам свою ситуацию, вместе мы найдем решение!Учебный центр Reiting является  партнёром Страховой кассы по безработице.

Предприятия и учреждения могут также заказать внутреннее (корпоративное) обучение с учётом конкретных потребностей и желаний!

График платежей
Продолжительные курсы могут при желании быть оплачены в несколько этапов. Количество платежей зависит от длительности курса. Первый взнос должен быть внесён до начала обучения, а последний - до даты окончания.

Друзья в Facebook получают скидку -5%. Чтобы стать FB-другом надо нажать "Нравится (Like)" на странице Reiting в Facebook.

Вопросы и дополнительная информация о курсах:
Таллинн: тел 652 5982, koolitus@reiting.ee
Тарту: Лиис Кальбе, тел 533 26 481, Liis.Kalbe@reiting.ee
Русскоязычное обучение: тел. 524 8525, reiting-rus@reiting.ee

Если вы заинтересованы в данном обучении, регистрируйтесь сейчас! Чтобы зарегистрироваться, нажмите в правом верхнем углу страницы кнопку "Регистрация" и введите данные.

 


 • Время: 09.30-14.45
 • Место: Tartu
 • Адрес: Kastani 39
 • Длительность : 22 ак. час.
 • Sisaldab: 12 tundi auditoorset tundi ja 10 tundi iseseisvat tööd
 • Лекторы: Kayvo Kroon
 • Стоимость: 146 € + км

Лекторы:

 • lektor
  Kayvo Kroon Eesti Maaülikooli sotsiaalteaduste magister, kes on kogu oma täiskasvanud elu veetnud ühel ja teisel moel arvutitega tegeledes. Читать дальше
​​