Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena

Print
 • 27.05.2020-31.07.2020
 • E-õpe
Регистрироваться
Закажи внутреннее обучение Программа обучения

Projektijuhtimise e-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada.

Целевая группа

Kursusele ootame inimesi, kellel on kindel projektiidee ning soov see ellu viia.

Содержание курса

Kursus koosneb järgnevatest osadest, millest kursuse lõpus moodustub terve projekt.

 1. Projekti mõiste, olemus ja struktuur. Eeltööd enne projekti kirjutamist. Projekti vajalikkuse põhjendus. Probleemid ja nende kaardistamise meetodid. Projekti eesmärkide püstitamine.
 2. Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad. Kavandatavad tegevused.
 3. Sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid.
 4. Tegevuskava koostamine. Loogiline raammaatriks ja meetodid. Projekti riskianalüüs. Projekti eelarve koostamine.
 5. Projekti juhtimine ja teostamine. Projekti meeskond. Grupiprotsessid.
 6. Projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises.
 7. Projekti tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon. Projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid. Valminud projektide analüüs.

Õppetöö toimub e-õppe keskkonnas Moodle. Iga moodul koosneb teoreetiliset osast, enesekontrolli küsimustikust, praktilistest töödest ning juhendaja poolsest tagasisidest. Suhtlus toimub veebikanalite kaudu.

Koolituse jooksul tuleb esitada 7 iseseisvat tööd.

Результаты обучения

 • koostab kindlat rahastajat silmas pidades projektikavandi;
 • analüüsib ja hindab valminud projekti eeldatavast rahastajast lähtuvalt.

Дополнительная информация

Kursuse maht on 100 akadeemilist tundi, mis läbitakse personaalse ajakava järgi maksimaalselt 3 kuu jooksul.

Õpiväljundi täitmisel väljastatakse osalejale tunnistus.


Учебный центр Reiting является  партнёром Страховой кассы по безработице.

Предприятия и учреждения могут также заказать внутреннее (корпоративное) обучение с учётом конкретных потребностей и желаний!

График платежей
Продолжительные курсы могут при желании быть оплачены в несколько этапов. Количество платежей зависит от длительности курса. Первый взнос должен быть внесён до начала обучения, а последний - до даты окончания.

Друзья в Facebook получают скидку -5%. Чтобы стать FB-другом надо нажать "Нравится (Like)" на странице Reiting в Facebook.

Вопросы и дополнительная информация о курсах:
Таллинн: тел 652 5982, koolitus@reiting.ee
Тарту: Лиис Кальбе, тел 533 26 481, Liis.Kalbe@reiting.ee
Русскоязычное обучение: тел. 524 8525, reiting-rus@reiting.ee

Если вы заинтересованы в данном обучении, регистрируйтесь сейчас! Чтобы зарегистрироваться, нажмите в правом верхнем углу страницы кнопку "Регистрация" и введите данные.

 


 • Место: E-õpe
 • Длительность : 100 ак. час.
 • Лекторы: Anneli Zirkel
 • Стоимость: 195 € + км

Лекторы:

 • lektor
  Anneli Zirkel Anneli on meie koolitusosakonna juhataja ja juhatuse liige. Tal on ligi viieteistkümne aastane praktiline kogemus ettevõtte Читать дальше
​​