Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena ning seminar

Print
 • Upon agreement
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koolitusel jagatakse teadmisi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas koostada, käivitada, läbi viia ja hinnata projektide edenemist

Sihtgrupp

Praktilisele ja julgustavale koolitusele ootame projektijuhte ja spetsialiste, kes kasutavad oma töös projektijuhtimise meetodit

Kursuse sisu

 • Projekti mõiste, olemus ja struktuur. Eeltööd enne projekti kirjutamist. Projekti vajalikkuse põhjendus. Probleemid ja nende kaardistamise meetodid. Projekti eesmärkide püstitamine;
 • Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad. Kavandatavad tegevused;
 • Sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid;
 • Tegevuskava koostamine. Loogiline raammaatriks ja meetodid. Projekti riskianalüüs. Projekti eelarve koostamine;
 • Projekti juhtimine ja teostamine. Projekti meeskond. Grupiprotsessid;
 • Projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises;
 • Projekti tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon. Projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid. Valminud projektide analüüs.

Koolituse käigus toimub kolm koolituspäeva, mil seminari vormis käsitletakse projektide algatamist ja projektide eelarve koostamist. Koolitus lõpeb projekti kavandi esitlemisega.

Õpiväljundid

1) koostab kindlat rahastajat silmas pidades projektikavandi;2) analüüsib ja hindab valminud projekti eeldatavast rahastajast lähtuvalt.

More

Koolitus on kombineeritud õppekavaga sisaldades nii e-õpet kui ka seminari kolmel koolituspäeval. Seminari teemad on sissejuhatus projektijuhtimisse, ülevaade projekti eelarve koostamisest ja projekti kavandi esitluse vormistamine.

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!


 • Duration: 118 tundi
 • Juhendab: Anneli Zirkel
 • Price: 735 € + km

Lektorid:

 • lektor
  Anneli Zirkel Anneli on meie koolitusosakonna juhataja ja juhatuse liige. Tal on ligi viieteistkümne aastane praktiline kogemus ettevõtte More
​​