Raamatupidamine edasijõudnutele koos Soome raamatupidamise algõppega

Print
 • 03.03.2020-01.04.2020
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koolituse tulemusena on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Soome raamatupidamise algõpe on sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis on seotud ettevõtte äritegevusega Soomes.

Kompetentsid:B.2.1 FinantsarvestusB.2.2 MaksuarvestusB.2.3 Juhtimisarvestus

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on algteadmised raamatupidamisest ning kes soovivad alustada tegelemist Soomes registreeritud ettevõtete raamatupidamisega. Koolitus toimub eesti keeles.

Kursuse sisu

Raamatupidamine edasijõudnutele teemad (10 õppepäeva):

 • kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;
 • majandustehingute kirjendamine kontode abil;
 • dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine;
 • kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine;
 • müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites;
 • ostuarvete takseerimine, registreerimine;
 • käibemaksu arvestus;
 • põhivara arvestuse pidamine;
 • töötasuarvestus;
 • maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine;
 • kulude ja tulude arvestus;
 • bilansi ja kasumiaruande koostamine;
 • rahakäibe aruande koostamine;
 • omakapitali arvestus ja omakapitali muutuste aruande koostamine;
 • Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid;
 • finantsarvestus;
 • ostu- ja müügireskonto;
 • varude erinevad arvestusmeetodid;
 • põhivara erinevad amortiseerimise arvestusmeetodid;
 • laenud ja kohustused;
 • tööseadusandlus;
 • töötasuarvestus – keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm);
 • ülevaade raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books;
 • maksundus. Maksuseadused ja maksud: käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud, maksude deklareerimine;
 • import, eksport;
 • töölähetus;
 • sõiduauto kasutamise kord;
 • kasumiaruanne (skeem 1 ja 2);
 • rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil);
 • omakapitali muutuste aruanne;
 • majandusaasta aruanne;
 • auditeerimine;
 • FIE raamatupidamine;
 • finantsplaneerimine;
 • bioloogiliste varade arvestus;
 • juhtimisarvestus

Soome raamatupidamine algajatele teemad (2 õppepäeva):

 • ettevõte Soomes
 • kohustuslikud kindlustused
 • palga ja puhkusetasude arvestus
 • maksuvabad kulukompensatsioonid
 • erisoodustused ning nende maksustamine
 • ost ja müük
 • põhivara kulumi arvestamise näited
 • majandusaasta aruanne, aastadeklaratsioonid

Põhjaliku teemade kirjeldusega saad tutvuda õppekavas

Kursuse läbinu

 • tunneb erinevaid käibemaksu arvestamise põhimõtteid;
 • arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;
 • arvestab maksud ja maksed ning koostab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest;
 • majandustegevuse analüüsimisel kasutab finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid;
 • kasutab kuluarvestuse meetodeid, lähtudes ettevõtte eripärast;
 • teab, millised kohustused kaasnevad, kui ettevõtte püsiv tegevuskoht on Soome;
 • tunneb palgaarvestuse ja palkadega seotud kindlustuste põhimõtteid Soomes;
 • tunneb erisoodustustega kaasnevaid kohustusi Soomes;
 • tunneb Soome käibedeklaratsiooni täitmise nõudeid;
 • oskab koostada Soome majandusaasta aruannet.

  Muu info

  Koolitus toimub kokku 12-l korral:03.03, 04.03, 10.03, 11.03, 17.03, 18,03, 24.03, 25.03, 26.03, 27.03, 31.03, 01.04

  Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

  Lõpetajatele tunnistus või tõend!


  Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.  Kõiki koolitusi on võimalik tellida ettevõtte sisekoolitusena või huviliste grupile -lähtume teie vajadustest ja soovidest!

  Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

  Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


  Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
  Tallinna koolitused: Kerttu Kirspuu, tel 65 25 982, kerttu.kirspuu@reiting.ee
  Tartu ja e-õppe koolitused: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
  Vene keeles: tel 524 8525, koolitus@reiting.ee

  Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.

  Koolituse korraldajal on õigus mõjuvatel põhjustel teha muudatusi koolituse toimumisaegades ja sisus.
   


  • Kellaaeg: 10.00-17.00
  • Asukoht: Tallinn
  • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  • Kestus: 96 akadeemilist tundi
  • Sisaldab: 76 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd
  • Koolitajad: Eve Bork, Marge Kriisa, Meeli Vaikjärv
  • Hind: 945 € + km

  Koolitajad:

  • lektor
   Eve Bork Eve Bork on lõpetanud Audentese Ülikooli finantsjuhtimise eriala. Raamatupidamise valdkonnas on Evel 23-aastane töökogemus. Ta Loe veel
  • lektor
   Meeli Vaikjärv Meeli Vaikjärvel on üle seitsme aasta töökogemust EAS-is alustavate ettevõtete nõustamisel ja äriplaanide hindamisel. Loe veel
  • lektor
   Marge Kriisa Marge Kriisa on üle 15 aasta töötanud raamatupidamisteenust pakkuvates ettevõtetes ning seetõttu kokku puutunud erinevates Loe veel
  ​​