Kohad täis! Raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga

05.04-01.06

Tallinn

Kui oled omandanud raamatupidamislikud algteadmised ja soovid neid kinnistada läbi juhendatud praktika, oled oodatud koolitusele "raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga"

Koolitus koosneb kahest osast: raamatupidamine edasijõudnutele (10 õppepäeva) ja raamatupidamise juhendatud praktika (10 õppepäeva)

Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni. Juhendatud praktika annab võimaluse tutvuda erinevate ettevõtlusvormide raamatupidamisega, näiteks OÜ, MTÜ, FIE jne. Praktika viiakse läbi programmil  Merit Aktiva pilveversioonil, abivahendina kasutatakse programmi MS Excel.

Mõned väljanopped hiljuti kursuse lõpetanud õpilaste tagasisidest:

 • Aitas meelde tuletada vanu raamatupidamisalaseid teadmisi, tekitas kindlustunde.
 • Soovitan kindlasti. Sisu mahukas ja põhjalik. 
 • Jäin rahule, sest sain kindlust enda osas, et saan raamatupidamisega hakkama. Kõige enam meeldis juhendatud praktika osa, kus sain omandatud teadmised RMP programmis ära proovida.

Kursuse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside ja raamatupidamisprogrammi kasutamise oskuse omandamine.

Целевая группа

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on algteadmised raamatupidamisest või on sellega vähesel määral kokku puutunud ning soovivad kinnistada teoreetilisi teadmisi raamatupidamisest läbi juhendatud praktika.

Содержание курса

  Raamatupidamine edasijõudnutele mooduli teemad (40 tundi auditoorset tööd, 20 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 20 tundi iseseisvat tööd):

  • raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine - raamatupidamise sise-eeskiri; 
  • kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;
  • majandustehingute kirjendamine, dokumendinõuded,  arvestuspõhimõtted;
  • raamatupidamist reguleerivad õigusaktid;
  • varude ja varade arvestus, bioloogiliste varade arvestus;
  • põhivarade arvestuse pidamine, amortiseerimise arvestus; 
  • import, eksport tehingud;
  • laenud ja kohustised – lühiajalised ja pikaajalised kohustised;
  • maksundus - käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõtlusega  mitteseotud kulud, maksuriskid, maksude deklareerimine;
  • töötajatega seotud arvestused – töötasu, sh keskmise töötasu arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm); 
  • töölähetus; 
  • sõiduauto kasutamise kord; 
  • tulude ja kulude arvestamine;
  • aruandlus - bilansi ja kasumiaruande koostamine (skeem 1 ja 2);
  • rahavoogude aruanne, omakapitali arvestus; majandusaasta aruanne, auditeerimine;
  • ülevaade raamatupidamisprogrammidest; 
  • FIE raamatupidamine;
  • juhtimisarvestus - juhtimisarvestuse terminoloogia;  kuluarvestussüsteemid ja –meetodid; 
  • kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs

   Raamatupidamise juhendatud praktika mooduli teemad (60 tundi praktikat õppekeskkonnas):

   • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
   • raamatupidamisdokumentide töötlemine (nõuetele vastavuse kontrollimine, sisestamine raamatupidamisprogrammi); 
   • tööjõu kulude arvestamine ja  deklaratsioonide vormistamine;
   • INF aruanded;
   • igakuiste raamatupidamise aruannete koostamine;
   • majandusaasta aruande ja selle lisade koostamine.

   Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni. Juhendatud praktika annab võimaluse tutvuda erinevate ettevõtlusvormide raamatupidamisega (OÜ, MTÜ, FIE).

    Raamatupidamise praktika viiakse läbi programmil Merit Aktiva pilveversioonil, abivahendina kasutatakse programmi MS Excel. 

     Дополнительная информация

     Kasuta head võimalust - Reitingu mega juubelisoodukas - 30%   - koolituse hind 1134 eur + km ( tavahind 1620 eur + km)!

     Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause. Samuti on osalejatele vajadusel õppepäevadel tagatud sülearvutite kasutamisvõimalus.

     Edukale lõpetajatele tunnistus või tõend!

     • Время: 10.00 - 15.00
     • Адрес: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn
     • Длительность: 140 tundi
     • Sisaldab: 40 tundi auditoorset, 80 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 20 tundi iseseisvat tööd
     • Стоимость: 1134.00 € + km

     Учебный центр Рейтинг является партнёром карты обучения Эстонской Кассы по безработице


     Küsimused ja lisainfo:

     Sigrid Silbaum

     Менеджер по работе с клиентами (Таллинн)

     5340 4279
     sigrid.silbaum@reiting.ee

     Maria Tõkke

     Менеджер по работе с клиентами (курсы на русском языке)

     ​524 9472

     maria.tokke@reiting.ee

     Hellika Rohtmets

     Менеджер по работе с клиентами (Тарту или e-õpe)

     5332 6481
     hellika.rohtmets@reiting.ee

     Чтобы зарегистрироваться, нажмите кнопку «зарегистрироваться» в правом верхнем углу страницы и введите данные.


     Koolitajad:

     Inna Põld
     Inna Põld on omandanud ettevõtluse ning ärijuhtimise magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Inna omab pikaajalist praktilist... Loe veel

     Inna Põld


     Inna Põld on omandanud ettevõtluse ning ärijuhtimise magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Inna omab pikaajalist praktilist kogemust raamatupidamise ja ettevõtluse valdkonnas ning lektorina ja õppejõuna. Koolituskeskuse Reiting PR koostööpartner aastast 2017, samuti on tal täiskasvanute koolitaja kutse — Tase 6.

     Marge Kriisa
     Marge Kriisa on üle 15 aasta töötanud raamatupidamisteenust pakkuvates ettevõtetes ning  seetõttu kokku puutunud erinevates valdkondades... Loe veel

     Marge Kriisa


     Marge Kriisa on üle 15 aasta töötanud raamatupidamisteenust pakkuvates ettevõtetes ning  seetõttu kokku puutunud erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete raamatupidamisega. Hetkel omandab Marge Eesti Maaülikoolis ettevõtluse ja ökonoomika erialal magistrikraadi.


     Marge on üle seitsme aasta tegutsenud  täiskasvanute koolitajana (Täiskasvanute koolitaja tase 5) raamatupidamise, ettevõtluse ning finantsplaneerimise valdkonnas.


      

     Meeli Vaikjärv
     Meeli Vaikjärvel on üle seitsme aasta töökogemust EAS-is alustavate ettevõtete nõustamisel ja äriplaanide hindamisel.  Viimased... Loe veel

     Meeli Vaikjärv


     Meeli Vaikjärvel on üle seitsme aasta töökogemust EAS-is alustavate ettevõtete nõustamisel ja äriplaanide hindamisel.  Viimased aastad on ta tegelenud täiskasvanute koolitamisega (Täiskasvanute koolitaja, tase 5).


     Meeli on omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis programmeerijana, magistrikraadid Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise erialal ning Tartu Ülikoolis religiooniuuringute erialal. Enne konsultandi- ja koolitajatööd töötanud mitmete ettevõtete pearaamatupidajana. 

     Я хочу получить предложения по обучению

     Введите адрес электронной почты и получайте лучшие предложения

     Что о нас думают клиенты?

     M. Vam"Трудовое право"

     ? прошла КУРС "ТРУДОВОЕ ПРАВО" с Анжелой Мелиховой.
     ✅Объёмная и полезная информация подана интересно, доступно для понимания. Легко усваивается! Благодарю всю команду за хорошую организацию и позитивные вибрации! ?⚖️?