Sekretär-juhiabi kursus (vene keeles)

Секретарь-помощник руководителя 

Print
 • 06.04.2020-15.06.2020
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Asjatundlik abiline juhile ja kolleegidele!

Oma ametis hinnatud sekretär on kursis majanduse, ettevõtlus ja personalitöö alustega, tunneb etiketti, tööseadusandlust, valdab kaasaegset kirjakeelt, oskab korraldada koosolekuid, teab arhiivinduse ja dokumendihalduse põhitõdesid ning muidugi oskab kasutada vajalikke arvutiprogramme.

Asjatundlik sekretär-juhiabi on ettevõtjale kui tema teine parem käsi! Lisaks tavapärasele sekretäriametile omab ta teadmisi organisatsioonikultuurist, avalikust esinemisest, sise- ja väliskommunikatsioonist, dokumentide digitaalsest menetlemisest, ärilogistikast jms.

Kursus toetab kutseeksamiks ettevalmistamist. Vaata lisaks kutsetaotlemise tingimusi SIIT

Секретарь - это компетентный помощник для руководителя и коллег.

Опытный секретарь знаком с основами экономики, предпринимательства и управления персоналом, знает этикет, трудовое законодательство, владеет современным письменным языком, умеет организовывать собрания, знает делопроизводство и архивирование, и умеет пользоваться необходимыми компьютерными программами.

Компетентный секретарь-помощник руководителя - правая рука предпринимателя. В дополнение к обычным профессиональным секретарским навыкам, он обладает знаниями в области организационной культуры, публичного выступления, внетренней и внешней коммуникации, обработки дигитальных документов, бизнес-логики и т.п.

Курс способствует подготовке к квалификационному экзамену. Дополнительно ознакомиться с условими ходатайства о квалификации вы можете ЗДЕСЬ

Sihtgrupp

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri või assistendina.

Oodatud on ka huvilised, kes soovivad täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst ning omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest.

Курс подходит для людей, желающих работать секретарем или ассистентом.

Также приглашаем всех интересующихся, желающих углубить свои знания в области офисной работы и приобрести новые знания о работе секретаря-помощника руководителя, в том числе о делопроизводстве и документообороте.

Kursuse sisu

 • ametieetika;
 • ettevõtluse alused;
 • etikett ja protokolli järgmine;
 • korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine;
 • bürootöötaja arvutiõpe;
 • dokumendihaldus arvutil;
 • raamatupidamise ja personalitöö algdokumentide põhinõuded;
 • ettevõtte arhiivihaldus;
 • pilvelahendused ja –teenused kontoritöös;
 • sotsiaalmeedia kanalid ja nende haldamine. Suhtlemise etikett sotsiaalmeedias;
 • tööõigus;
 • klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine;
 • organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus, kommunikatsiooni alused;
 • suhtlemise ja koostöö oskused;
 • koosolekute korraldamine ja protokollimine;
 • meeskonnatöö ja koostöö juhiga;
 • projektijuhtimine;
 • avalik esinemine kontoritöös
 • деловая этика;
 • основы предпринимательства;
 • этикет и протокол;
 • корректный русский язык и деловое письмо;
 • компьюторное обучение для офисных работников;
 • документооборот на компьютере;
 • первичные документы бухгалтерского учета и работы с персоналом;
 • управление архивами предприятия;
 • облачные решения и услуги в офисной работе;
 • успешный маркетинг в социальных медиа-каналах;
 • трудовое право;
 • обслуживание клиентов и поддержка процесса продажи;
 • организационная культура, связи с общественностью, основы коммуникации;
 • навыки общения и совместной работы;
 • организация собраний и протоколирование;
 • командная работа и совместная работа с руководителем;
 • управление проектом;
 • публичное выступление в офисной работе

Kursuse läbinu

 • juhindub töös dokumentide haldamise ja arhiveerimise põhimõtetest;
 • tunneb projektijuhtimise meetodeid;
 • järgib protokolli ja etiketti;
 • arvestab oma töös klienditeeninduse põhimõtteid sise-, välis-, erivajaduste ja erineva kultuuritaustaga klientidega suhtlemisel;
 • oskab kasutada kaasaegseid sotsiaalse tarkvara rakendusi
 • руководствуется в работе принципами управления документами и архивирования;
 • знает методы управления проектами;
 • следует протоколу и этикету;
 • учитывает в своей работе принципы обслуживания клиентов при общении с внутренними и внешними клиентами, клиентами с особыми потребностями и различным культурным фоном;
 • умеет пользоваться современными приложениями социального программного обеспечения.

Muu info

Koolitus toimub 28-l õppepäeval, enamasti kolm korda nädalas.

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

Длительность курса 28 учебных дней, занятия проходят, в основном, 3 раза в неделю.

В стоимость курса входят учебные материалы и кофе-паузы. При необходимости, всем участникам предоставляется возможность пользования компьютером.

Успешно окончившим курс выдается свидетельство или справка об окончании!


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Kõiki koolitusi on võimalik tellida ettevõtte sisekoolitusena või huviliste grupile -lähtume teie vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinna koolitused: Kerttu Kirspuu, tel 65 25 982, kerttu.kirspuu@reiting.ee
Tartu ja e-õppe koolitused: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
Vene keeles: tel 524 8525, koolitus@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.

Koolituse korraldajal on õigus mõjuvatel põhjustel teha muudatusi koolituse toimumisaegades ja sisus.
 


 • Asukoht: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
 • Kestus: 194 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 164 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd
 • Koolitajad: Aleksandr Tverdovski, Angela Melikhova, Irina Koljajeva, Jelena Velman-Omelina, Margarita Aleksejeva, Olga Hiielo, Svetlana Trofimova
 • Hind: 1585 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Olga Hiielo Olga Hiielo omab kõrgharidust (magisrtrikraadi) psühholoogia valdkonnas ning täiskasvanute koolitaja sertifikaati.Alates 2015 Loe veel
 • lektor
  Jelena Velman-Omelina Jelena Velman-Omelina on lõpetanud Tartu Ülikooli, omades vene keele eriala magistrikraadi. Hetkel Tartu Ülikooli doktorant. Loe veel
 • lektor
  Irina Koljajeva Loe veel
 • lektor
  Aleksandr Tverdovski Aleksandr Tverdovski on äri ja läbirääkimiste treener, müügi- ja klienditeeninduse spetsialist. Omab 25-aastast müügi ja Loe veel
 • lektor
  Angela Melikhova Angela Melikhova omab PhD teaduskraadi, ta on Eesti ja EL töö- ja äriõiguse spetsialist. Töötab juristina ABConsult OÜ-s. Lisaks Loe veel
 • lektor
  Margarita Aleksejeva Margarita Aleksejeva on lõpetanud 1985. a Tallinna Tehnikaülikooli. Margarital on üle 40-aatane töökogemus hariduse alal. Alates Loe veel
 • lektor
  Svetlana Trofimova Svetlana Trofimova on lõpetanud Talinna Polütehnilise Instituudi 1985. aastal.Töötab Tallinna Majanduskoolis arvutiõpetuse, Loe veel
​​