Soome raamatupidamine algajatele

Print
 • 18.12.2019-19.12.2019
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Kahepäevane koolitus on praktiline sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis on seotud ettevõtte äritegevusega Soomes. Konkreetsete ja praktiliste näidete ja ülesannete varal jõutakse korrektselt vormistatud aastaaruandeni ja tuludeklaratsioonini. Koos tehakse läbi nii palgaarvestus (teatud erialade näitel), müügi- ja ostutehingute kajastamine, arvestatakse kulumit ja täidetakse aastaaruande juurde kuuluvaid deklaratsioone.

Lisaks käsitletakse muudatusi raamatupidamises ja maksunduses (sh 2019 jõustunud töötajate väljamaksete uut deklareerimse korda).

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on algteadmised raamatupidamisest ning kes soovivad alustada tegelemist Soomes registreeritud ettevõtete raamatupidamisega.Koolitus toimub eesti keeles ja osalemine eeldab raamatupidamisalaseid eelteadmisi.

Kursuse sisu

Ettevõte Soomes

 • Eesti ettevõtte püsiv tegevuskoht Soomes ja Soome ettevõte.
 • Erinevused maksustamisel ning auditeerimisel.

Kohustuslikud kindlustused

 • Vastutuskindlustus
 • Töötajate palkadega seotud kindlustused - pensionikindlustus, õnnetusjuhtumi kindlustus jne.

Palga ja puhkusetasude arvestus

 • Millised erinevused on töötajate ja omaniku palga- ning maksude arvestuses.
 • Kuidas määratleda omanikku?
 • Kuidas toimub puhkusetasude arvestus?
 • Mis on kohustuslik tööaja raamatupidamine ning kus ja kui kaua peab seda säilitama?
 • Millised deklaratsioonid tuleb ettevõttel seoses palkadega esitada?

Maksuvabad kulukompensatsioonid

 • Millal ja mida tohib maksta ning millal peab maksma – oma sõiduvahendi kasutamise kompenseerimine, päevaraha, toiduraha.
 • Maksuvabade kulukompensatsioonide deklareerimine.

Erisoodustused ning nende maksustamine

 • Mida peetakse erisoodustuseks ja mida peetakse palgalisaks?
 • Milline kulu on ettevõtte tulumaksu seisukohast vähenduskõlbulik kulu ja milline mitte?
 • Kuidas käsitleda nii raamatupidamises kui ka ettevõtte tulumaksu seisukohast nt ettevõtte sõiduauto, mobiiltelefoni ja korteri kasutamist või siis kingitusi töötajatele, äripartneritele jne?

Ost ja müük

 • Käime läbi enamlevinud ostu- ja müügikanded ning täidame käibemaksu deklaratsiooni.

Põhivara kulumi arvestamise näited

 • Põhivara ja kulumi arvestamise erinevused raamatupidamis- ja maksuarvestuses.
 • Põhivara klassifitseerimine erinevatesse maksuarvestus klassidesse.

Majandusaasta aruanne, aastadeklaratsioonid

 • Mida ja millal esitada?
 • Millal on vajalik auditeerimine?

Kursuse läbinu

 • teab, millised kohustused kaasnevad, kui ettevõtte püsiv tegevuskoht on Soome;
 • tunneb palgaarvestuse ja palkadega seotud kindlustuste põhimõtteid ja erisoodustustega kaasnevaid kohustusi Soomes;
 • tunneb Soome käibedeklaratsiooni täitmise nõudeid;
 • teab kuidas koostada Soome majandusaasta aruannet.

Muu info

Hind sisaldab mahukat õpimappi ja kohvipause. Lõpetajatele tunnistus või tõend.


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Kõiki koolitusi on võimalik tellida ettevõtte sisekoolitusena või huviliste grupile -lähtume teie vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinn: Kerttu Kirspuu, tel 65 25 982, kerttu.kirspuu@reiting.ee
Tartu või E-õpe: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
Vene keeles: Galina Konaškova, tel 524 8525, galina.konashkova@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.

Koolituse korraldajal on õigus mõjuvatel põhjustel teha muudatusi koolituse toimumisaegades ja sisus.
 


 • Kellaaeg: 10.00-17.00
 • Asukoht: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
 • Kestus: 16 akadeemilist tundi
 • Koolitajad: Eve Bork
 • Hind: 395 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Eve Bork Eve Bork on lõpetanud Audentese Ülikooli finantsjuhtimise eriala. Raamatupidamise valdkonnas on Evel 23-aastane töökogemus. Ta Loe veel
​​