Tööõigus (vene keeles)

Трудовое право 

Print
 • 09.09.2019-11.09.2019
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koolitus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest.

Курс дает основательное представление о трудовом праве и связанных с ними правовых актах.

Sihtgrupp

Ootame koolitusele büroojuhte, juhiabisid, raamatupidajaid ja kõiki teisi, kes soovivad oma olemasolevaid teadmisi tööõigusest täiendada või neid teadmisi uuendada.

Приглашаем на курс офис-менеджеров, помощников руководителей, бухгалтеров, и всех, кто желает пополнить или освежить свои знания в области трудового права.

Kursuse sisu

 • töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid
 • tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused
 • töölepingu tingimused
 • tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
 • töötasu arvestus
 • töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord)
 • töötaja ja tööandja vastutus.

 • найм на работу и различные методы найма;
 • трудовой договор и схожие с ним договоры, их главные отличия;
 • условия трудового договора;
 • рабочее время, время отдыха и отпуск;
 • учет зарплаты;
 • окончание трудового договора (в т.ч. основания и порядок его прерывания)
 • ответственность работника и работодателя.

Kursuse läbinu

 • teab töötamise õiguslikke aluseid;
 • koostab töösuhete alustamise, jätkamise ja lõpetamise dokumente kooskõlas õigusaktidega;
 • järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse nõudeid.

Прошедший обучение:

 • знает правовые основы работы;
 • составляет документы о начале, продолжения и окончания трудовых отношений, в соответствии с правовыми актами;
 • следует требованиям конфиденциальности личных данных.

Muu info

Koolitus toimub kolmel õppepäeval: 09.09, 10.09. ja 11.09.2019

Koolituse hinnas sisalduvad materjalid ja kohvipausid. Edukatele lõpetajatele tunnistus.

Курс длится 3 дня и пройдет 09.09, 10.09. и 11.09.2019

В стоимость входят учебные материалы и кофе-паузы. Успешно окончившим обучение выдается свидетельство об окончании.


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Kõiki koolitusi on võimalik tellida ettevõtte sisekoolitusena või huviliste grupile -lähtume teie vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinn: Kerttu Kirspuu, tel 65 25 982, kerttu.kirspuu@reiting.ee
Tartu või E-õpe: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
Vene keeles: Galina Konaškova, tel 524 8525, galina.konashkova@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.

Koolituse korraldajal on õigus mõjuvatel põhjustel teha muudatusi koolituse toimumisaegades ja sisus.
 


 • Kellaaeg: 10.00-13.15
 • Asukoht: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
 • Kestus: 12 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 12 tundi auditoorset tööd
 • Koolitajad: Angela Melikhova
 • Hind: 110 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Angela Melikhova Angela Melikhova omab PhD teaduskraadi, ta on Eesti ja EL töö- ja äriõiguse spetsialist. Töötab juristina ABConsult OÜ-s. Lisaks Loe veel
​​