Tööõigus (vene keeles)

Трудовое право 

Print
 • 09.09.2019-11.09.2019
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koolitus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest.

Курс дает основательное представление о трудовом праве и связанных с ними правовых актах.

Sihtgrupp

Ootame koolitusele büroojuhte, juhiabisid, raamatupidajaid ja kõiki teisi, kes soovivad oma olemasolevaid teadmisi tööõigusest täiendada või neid teadmisi uuendada.

Приглашаем на курс офис-менеджеров, помощников руководителей, бухгалтеров, и всех, кто желает пополнить или освежить свои знания в области трудового права.

Kursuse sisu

 • töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid
 • tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused
 • töölepingu tingimused
 • tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
 • töötasu arvestus
 • töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord)
 • töötaja ja tööandja vastutus.

 • найм на работу и различные методы найма;
 • трудовой договор и схожие с ним договоры, их главные отличия;
 • условия трудового договора;
 • рабочее время, время отдыха и отпуск;
 • учет зарплаты;
 • окончание трудового договора (в т.ч. основания и порядок его прерывания)
 • ответственность работника и работодателя.

Õpiväljundid

 • teab töötamise õiguslikke aluseid;
 • koostab töösuhete alustamise, jätkamise ja lõpetamise dokumente kooskõlas õigusaktidega;
 • järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse nõudeid.

Прошедший обучение:

 • знает правовые основы работы;
 • составляет документы о начале, продолжения и окончания трудовых отношений, в соответствии с правовыми актами;
 • следует требованиям конфиденциальности личных данных.

More

Koolitus toimub kolmel õppepäeval: 09.09, 10.09. ja 11.09.2019

Koolituse hinnas sisalduvad materjalid ja kohvipausid. Edukatele lõpetajatele tunnistus.

Курс длится 3 дня и пройдет 09.09, 10.09. и 11.09.2019

В стоимость входят учебные материалы и кофе-паузы. Успешно окончившим обучение выдается свидетельство об окончании.


 • Kellaaeg: 10.00-13.15
 • Location: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
 • Duration: 12 tundi
 • Sisaldab: 12 tundi auditoorset tööd
 • Juhendab: Angela Melikhova
 • Price: 110 € + km

Lektorid:

 • lektor
  Angela Melikhova Angela Melikhova omab PhD teaduskraadi, ta on Eesti ja EL töö- ja äriõiguse spetsialist. Töötab juristina ABConsult OÜ-s. Lisaks More
​​