Töötervishoiu ja -ohutusalane täiendõpe II (tervisekontroll, kutsehaigused, riskianalüüs, sisekontroll)

Print
 • kokkuleppel
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Tööandja kohustuseks on tagada turvaline töökeskkond, mis kätkeb endas nii tehnilist ohutust kui töötingimuste vastavust tervisekaitse nõuetele.

Vastavalt Sotsiaalministri 14.12.2000. aasta määrusele nr. 80 (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korrale) peavad töökeskkonnaspetsialistid läbima kord viie aasta jooksul tööohutusalase täiendõppe.

Sihtgrupp

Tööandjad, töökeskkonnaspetsialisitid, töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmed.

Kursuse sisu

Töötervishoiu ja tööohutusalane täiendõpe. Tervisekontroll, kutsehaigused, riskianalüüs ja sisekontroll

Tööohutuse all mõistetakse töökorralduse abil sellise töökeskkonna saavutamist, mis võimaldab töötajal tööd teha oma tervist ohtu seadmata – vältida tööõnnetusi ja kutsehaigusi.

Tööandja suunab töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikmed täiendõppele kui:

 • töökeskkonnas on toimunud muudatusi;
 • töökohas vahetatakse või uuendatakse tehnoloogiat või töövahendeid;
 • töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi;
 • tööinspektor peab seda vajalikuks;
 • töökeskkonnavolinik või töökeskkonnanõukogu peab seda vajalikuks.

Töökeskkonnaspetsialist või tema ülesandeid täitev juhatuse liige või asutuse juhataja peab läbima tööohutusalase täiendõppe kui:

 • töökeskkonnas on toimunud olulisi muudatusi;
 • töökohas vahetatakse või uuendatakse tehnoloogiat või töövahendeid;
 • töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi;
 • tööinspektor peab seda vajalikuks.

Koolitusel käsitletavad teemad: tervisekontroll, kutsehaigused, riskianalüüs ja sisekontroll

 • Kes ja millal peavad läbima tervisekontrolli?
 • Millised on kutsehaigused, kuidas neid ennetada?
 • Milline dokumentatsioon tuleb täita kutsehaiguste korral.
 • Mida peab kajastama riskianalüüs ning kuidas tuleks läbi viia sisekontrolli?

Kursuse läbinu

 • jälgib töökeskkonna alast töökorraldust ettevõttes;
 • teab, millal tuleb läbida tervisekontroll;
 • ennetab kutsehaigusi;
 • teeb riskianalüüsi ja viib läbi sisekontrolli.

Muu info

Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ja tunnistust!


Koolituse korraldajal  on õigus mõjuvatel põhjustel teha muudatusi koolituse toimumisaegades ja sisus.

Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Kõiki koolitusi on võimalik tellida ettevõtte sisekoolitusena või huviliste grupile -lähtume teie vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinn: Kerttu Kirspuu, tel 65 25 982, kerttu.kirspuu@reiting.ee
Tartu või E-õpe: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
Vene keeles: Galina Konaškova, tel 524 8525, galina.konashkova@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kellaaeg: 9.30-16.45
 • Kestus: 8 akadeemilist tundi
 • Koolitajad: Veronika Kruustik

Koolitajad:

 • lektor
  Veronika Kruustik Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates Loe veel
​​