Töötervishoiu ja -ohutusalane täiendõpe II (tervisekontroll, kutsehaigused, riskianalüüs, sisekontroll)

Print
 • kokkuleppel
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Tööandja kohustuseks on tagada turvaline töökeskkond, mis kätkeb endas nii tehnilist ohutust kui töötingimuste vastavust tervisekaitse nõuetele.

Vastavalt Sotsiaalministri 14.12.2000. aasta määrusele nr. 80 (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korrale) peavad töökeskkonnaspetsialistid läbima kord viie aasta jooksul tööohutusalase täiendõppe.

Sihtgrupp

Tööandjad, töökeskkonnaspetsialisitid, töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmed.

Kursuse sisu

Töötervishoiu ja tööohutusalane täiendõpe. Tervisekontroll, kutsehaigused, riskianalüüs ja sisekontroll

Tööohutuse all mõistetakse töökorralduse abil sellise töökeskkonna saavutamist, mis võimaldab töötajal tööd teha oma tervist ohtu seadmata – vältida tööõnnetusi ja kutsehaigusi.

Tööandja suunab töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikmed täiendõppele kui:

 • töökeskkonnas on toimunud muudatusi;
 • töökohas vahetatakse või uuendatakse tehnoloogiat või töövahendeid;
 • töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi;
 • tööinspektor peab seda vajalikuks;
 • töökeskkonnavolinik või töökeskkonnanõukogu peab seda vajalikuks.

Töökeskkonnaspetsialist või tema ülesandeid täitev juhatuse liige või asutuse juhataja peab läbima tööohutusalase täiendõppe kui:

 • töökeskkonnas on toimunud olulisi muudatusi;
 • töökohas vahetatakse või uuendatakse tehnoloogiat või töövahendeid;
 • töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi;
 • tööinspektor peab seda vajalikuks.

Koolitusel käsitletavad teemad: tervisekontroll, kutsehaigused, riskianalüüs ja sisekontroll

 • Kes ja millal peavad läbima tervisekontrolli?
 • Millised on kutsehaigused, kuidas neid ennetada?
 • Milline dokumentatsioon tuleb täita kutsehaiguste korral.
 • Mida peab kajastama riskianalüüs ning kuidas tuleks läbi viia sisekontrolli?

Kursuse läbinu

 • jälgib töökeskkonna alast töökorraldust ettevõttes;
 • teab, millal tuleb läbida tervisekontroll;
 • ennetab kutsehaigusi;
 • teeb riskianalüüsi ja viib läbi sisekontrolli.

Muu info

Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ja tunnistust!


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Kõiki koolitusi on võimalik tellida ettevõtte sisekoolitusena või huviliste grupile -lähtume teie vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinnas: Kerttu Kirspuu, tel 65 25 982, kerttu.kirspuu@reiting.ee
Tartus, E-õpe: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
Vene keeles: Galina Konaškova, tel 524 8525, galina.konashkova@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kellaaeg: 9.30-16.45
 • Kestus: 8 akadeemilist tundi
 • Koolitajad: Veronika Kruustik

Koolitajad:

 • lektor
  Veronika Kruustik Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates Loe veel
​​