Töötervishoiu ja -ohutuse koolitus (vene keeles)

Курс по гигиене и безопасности труда 

Print
 • 10.11.2020-19.11.2020
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Данная программа обучения соответствует установленной в приложении 1 постановления № 80 Министерства социальных дел «Порядок обучения и дополнительного обучения по гигиене и безопасности труда» от 14.12.2000 программе «24 часовая учебная программа для обучения по гигиене и безопасности труда уполномоченных по рабочей среде и членов Совета по рабочей среде».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В Рийгикогу принято изменение Закона о гигиене и безопасности труда (ЗГБТ). Изменены порядок проведения медосмотров работникам, организация обучения и инструктажа работникам, а также оказание первой помощи. В закон введено понятие психо-социального фактора опасности, откорректирован порядок обучения и дополнительного обучения уполномоченных по рабочей среде и членов Совета по рабочей среде, уточнен порядок расследования несчастных случаев.

Sihtgrupp

Целевая группа 

Специалисты по рабочей среде, уполномоченныхепо рабочей среде и члены Совета по рабочей среде, работодатели или его представители в случае, если они исполняют обязанности специалиста по рабочей среде.

Kursuse sisu

Содержание обучения

1. тема: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 • 1.1. Понятие производственной среды;
 • 1.2.  Опасности, встречающиеся в производственной среде;
 • 1.3. Бытовые условия труда;
 • 1.4. Права и обязанности работодателя и работника;
 • 1.5. Несчастный случай и профзаболевание (регистрация, уведомление, расследование);
 • 1.6. Опасность возникновения несчастного случая
 • 1.7. Ответственность работодателя и работника;
 • 1.8. Государственный надзор.

2. тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

 • 2.1. На уровне государства: – структура в системе безопасности труда– правовые основания;
 • 2.2.На уровне предприятия: – специалист по рабочей среде – уполномоченный по рабочей среде – Совет по рабочей среде;
 • 2.3. Внутренний контроль рабочей среды, план действий в области гигиены и безопасности труда;
 • 2.4.т Обследование состояния здоровья работников (медосмотры);
 • 2.5. Сотрудничество.

3. тема: АНАЛИЗ РИСКОВ.

 • 3.1. Понятие анализа рисков;
 • 3.2.Факторы опасности производственной среды, их влияние на здоровье: – физические факторы опасности – химические факторы опасности– биологические факторы опасности–физиологические факторы опасности и психологические факторы опасности;
 • 3.3. Методы оценивания рисков;
 • 3.4. Меры по обращению с рисками
 • 3.5. Эргономика.

Kursuse läbinu

Прошедший обучение

 • Знает права, обязанности и ответственность работника и работодателя;
 • Умеет составлять  на предприятии план действий по гигиене и безопаснсости труда;
 • Знает факторы опасности производственной среды и умеет их избегать.

Muu info

Знаем, что рабтодатель обязан организовать специалисту по рабочей среде, уполномоченному по рабочей среде и членам Совета по рабочей среде обучение по гигиене и безопасности труда в течение двух месяцем с мометна их выборов или назначения. Специалисты по рабочей среде должны проходить дополнительное обучение не реже, чем 1 раз в 5 лет. Курс составлен в соответствии с постановлением № 80 Министерства социальных дел «Порядок обучения и дополнительного обучения по гигиене и безопасности труда» от 14.12.2000г. В цену входят материалы и кофе-паузы.  Прошедшим курсы выдается свидетельство об окончании! 


Sinu tervis on oluline - järgime koolituste korraldamisel Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldusi. Palun ära osale koolitusel, kui oled haige või oled viimase 14 päeva jooksul tundnud ennast halvasti või viibinud lähikontaktis COVID-19 positiivse inimesega.
Anna meile teada oma olukorrast, koos leiame lahenduse!
 

Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Kõiki koolitusi on võimalik tellida ettevõtte sisekoolitusena või huviliste grupile -lähtume teie vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinna koolitused: Sigrid Silbaum, tel 65 25 982, sigrid.silbaum@reiting.ee
Tartu ja e-õppe koolitused: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
Vene keeles: Valeria ševtšenko, tel 524 8525, valeria.sevtsenko@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.

Koolituse korraldajal on õigus mõjuvatel põhjustel teha muudatusi koolituse toimumisaegades ja sisus.


 • Kellaaeg: 9:00-14:15
 • Asukoht: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A
 • Kestus: 24 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 24 tundi auditoorset tööd
 • Koolitajad: Angela Melikhova
 • Hind: 285 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Angela Melikhova Angela Melikhova omab PhD teaduskraadi, ta on Eesti ja EL töö- ja äriõiguse spetsialist. Töötab juristina ABConsult OÜ-s. Lisaks Loe veel
​​