Töötervishoiu ja -ohutuse koolitus (vene keeles)

Курс по гигиене и безопасности труда 

Print
 • 16.09.2019-18.09.2019
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Данная программа обучения соответствует установленной в приложении 1 постановления № 80 Министерства социальных дел «Порядок обучения и дополнительного обучения по гигиене и безопасности труда» от 14.12.2000 программе «24 часовая учебная программа для обучения по гигиене и безопасности труда уполномоченных по рабочей среде и членов Совета по рабочей среде».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В Рийгикогу принято изменение Закона о гигиене и безопасности труда (ЗГБТ). Изменены порядок проведения медосмотров работникам, организация обучения и инструктажа работникам, а также оказание первой помощи. В закон введено понятие психо-социального фактора опасности, откорректирован порядок обучения и дополнительного обучения уполномоченных по рабочей среде и членов Совета по рабочей среде, уточнен порядок расследования несчастных случаев.

Sihtgrupp

Целевая группа

Специалисты по рабочей среде, уполномоченныхепо рабочей среде и члены Совета по рабочей среде, работодатели или его представители в случае, если они исполняют обязанности специалиста по рабочей среде.

Kursuse sisu

Содержание обучения

1. тема: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 • 1.1. Понятие производственной среды;
 • 1.2. Опасности, встречающиеся в производственной среде;
 • 1.3. Бытовые условия труда;
 • 1.4. Права и обязанности работодателя и работника;
 • 1.5. Несчастный случай и профзаболевание (регистрация, уведомление, расследование);
 • 1.6. Опасность возникновения несчастного случая
 • 1.7. Ответственность работодателя и работника;
 • 1.8. Государственный надзор.

2. тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

 • 2.1. На уровне государства: – структура в системе безопасности труда– правовые основания;
 • 2.2.На уровне предприятия: – специалист по рабочей среде – уполномоченный по рабочей среде – Совет по рабочей среде;
 • 2.3. Внутренний контроль рабочей среды, план действий в области гигиены и безопасности труда;
 • 2.4.т Обследование состояния здоровья работников (медосмотры);
 • 2.5. Сотрудничество.

3. тема: АНАЛИЗ РИСКОВ.

 • 3.1. Понятие анализа рисков;
 • 3.2.Факторы опасности производственной среды, их влияние на здоровье: – физические факторы опасности – химические факторы опасности– биологические факторы опасности–физиологические факторы опасности и психологические факторы опасности;
 • 3.3. Методы оценивания рисков;
 • 3.4. Меры по обращению с рисками
 • 3.5. Эргономика.

Kursuse läbinu

Прошедший обучение

 • Знает права, обязанности и ответственность работника и работодателя;
 • Умеет составлять на предприятии план действий по гигиене и безопаснсости труда;
 • Знает факторы опасности производственной среды и умеет их избегать.

Muu info

Знаем, что рабтодатель обязан организовать специалисту по рабочей среде, уполномоченному по рабочей среде и членам Совета по рабочей среде обучение по гигиене и безопасности труда в течение двух месяцем с мометна их выборов или назначения. Специалисты по рабочей среде должны проходить дополнительное обучение не реже, чем 1 раз в 5 лет. Курс составлен в соответствии с постановлением № 80 Министерства социальных дел «Порядок обучения и дополнительного обучения по гигиене и безопасности труда» от 14.12.2000г. В цену входят материалы и кофе-паузы. Прошедшим курсы выдается свидетельство об окончании!


Koolituse korraldajal  on õigus mõjuvatel põhjustel teha muudatusi koolituse toimumisaegades ja sisus.

Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Kõiki koolitusi on võimalik tellida ettevõtte sisekoolitusena või huviliste grupile -lähtume teie vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinn: Kerttu Kirspuu, tel 65 25 982, kerttu.kirspuu@reiting.ee
Tartu või E-õpe: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
Vene keeles: Galina Konaškova, tel 524 8525, galina.konashkova@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kellaaeg: 09.30-16.30
 • Asukoht: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A
 • Kestus: 24 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 24 tundi auditoorset tööd
 • Koolitajad: Angela Melikhova
 • Hind: 185 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Angela Melikhova Angela Melikhova omab PhD teaduskraadi, ta on Eesti ja EL töö- ja äriõiguse spetsialist. Töötab juristina ABConsult OÜ-s. Lisaks Loe veel
​​