Töötervishoiu ja -ohutusealane täiendõpe I. Töökorraldus, juhendamised, tööõnnetused

Print
 • kokkuleppel
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Kursuse eesmärgiks on tagada töökeskkonnaspetsialistide, -volinike ja -nõukogu liikmete töötervishoiu ja -ohutusealaste teadmiste uuendamine iga viie aasta järgi, nagu nõuab Sotsiaalministri määrus nr 80 14.12.2000.

Koolituskeskus Reiting on registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppekursuste ning töökeskkonnaspetsialistide täiendõppekursuste ja tööandja või tööandja esindaja täiendõppekursuste läbiviimiseks, kui ta täidab töökeskkonnaspetsialisti kohustusi; esmaabiandja välja- või täiendõppekursuste läbiviimiseks. Teade koolitusasutuse registreerimisest nr 5/2014 09.01.2014, Sotsiaalministeerium.

Sihtgrupp

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmed, tööandjad, kui nad täidavad töökeskkonnaspetsialisti kohustusi.

Kursuse sisu

Tööandja kohustuseks on tagada turvaline töökeskkond, mis kätkeb endas nii tehnilist ohutust kui töötingimuste vastavust tervisekaitse nõuetele.

Tööohutuse all mõistetakse töökorralduse abil sellise töökeskkonna saavutamist, mis võimaldab töötajal tööd teha oma tervist ohtu seadmata – vältida tööõnnetusi ja kutsehaigusi.

Tööandja suunab töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikmed täiendõppele kui:

 • töökeskkonnas on toimunud muudatusi;
 • töökohas vahetatakse või uuendatakse tehnoloogiat või töövahendeid;
 • töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi;
 • tööinspektor peab seda vajalikuks;
 • töökeskkonnavolinik või töökeskkonnanõukogu peab seda vajalikuks.

Töökeskkonnaspetsialist või tema ülesandeid täitev juhatuse liige või asutuse juhataja peab läbima tööohutusalase täiendõppe kui:

 • töökeskkonnas on toimunud olulisi muudatusi;
 • töökohas vahetatakse või uuendatakse tehnoloogiat või töövahendeid;
 • töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi;
 • tööinspektor peab seda vajalikuks.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Kes on töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, millised on nende ülesanded?
 • Millal tuleb moodustada töökeskkonnanõukogu?
 • Mis nõuded peavad olema vastavalt seadusele, määrustele täidetud?
 • Milliseid tegevusi hõlmab sellealane juhendamine?
 • Millised on enim levinud vead ja kuidas neid ennetada?

Kursuse läbinu

 • jälgib töökeskkonna alast töökorraldust ettevõttes;
 • teab, mida hõlmab sellealane juhendamine;
 • teab, kuidas ennetada enamlevinud vigu.

Muu info

Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ja tunnistust!


Koolituse korraldajal  on õigus mõjuvatel põhjustel teha muudatusi koolituse toimumisaegades ja sisus.

Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Kõiki koolitusi on võimalik tellida ettevõtte sisekoolitusena või huviliste grupile -lähtume teie vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinn: Kerttu Kirspuu, tel 65 25 982, kerttu.kirspuu@reiting.ee
Tartu või E-õpe: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
Vene keeles: Galina Konaškova, tel 524 8525, galina.konashkova@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kellaaeg: 9.30-16.45
 • Kestus: 8 akadeemilist tundi
 • Koolitajad: Veronika Kruustik

Koolitajad:

 • lektor
  Veronika Kruustik Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates Loe veel
​​