Blogi

Print

Uku Visnapuu: lauamängudest, mida koos sõpradega mänginud oleme, on saanud õppemeetodid

Postitaja: Reiting

Uku Visnapuu: lauamängudest, mida koos sõpradega mänginud oleme, on saanud õppemeetodid

Uku juhib Reiting Koolituskeskuses „Koolitaja koolituse“ õppekava arendust ning aitab valmistuda kutseeksamiks.  Ta töötab koolitajana aastast 1999, on loonud õppemeetodeid ning andnud panuse Eesti täiskasvanute koolitaja kutsestandardi väljatöötamisse ja „Koolitaja Käsiraamatusse“.

Uku koolitajatee algas sajandivahetusel, kaaslastega Eesti Õpilasomavalitsuste Liitu asutades. "Olin üks esimesi juhte ja sisekoolitaja. Aitasin noortel ja huvijuhtidel aru saada, mis on koolidemokraatia ning kuidas õpilasesinduses meeskonnatöö ja juhtimine käia võiks. Sain kuhjaga positiivset tagasisidet, kõigile meeldis noortelt noortele lähenemine, see erines koolitunnist" meenutab ta. Hiljem on tollased kliendid ja koostööpartnerid täiskasvanuna tagasi tulnud ja Uku käest koolitusi tellinud, sest koolitustelt saadud emotsioon oli pikalt meeles.
Uku on loonud mängulisi õppemeetodeid, millest videonäidised leiad siit.  "Mõni on tänu klipile mind koolitajaks valinud: meeldis kaasav ja lahe õpitegevus," märgib ta. 

Kireks visuaalsed meetodid
Tema tänaseks kireks on visualiseerimine, näiteks koolituse või koosoleku visuaalne protokollimine.  Colin P. Sissoni 2-päevasel suhtlemiskoolitusel joonistas ta tosin lehekülge, mida õppijad kaasa võtsid. „Paljundasime neid kohapeal, läksid nagu soojad saiad!“ Kaks näidet sellest, kuidas rühmas räägitu paberile sai:

Ükski varietee-number ei kesta üle 12 minuti, miks peaks meie kõne suutma kauem köita?


 

 

Presidendi­­kandidaat narris konksutades lühema käega ajakirjanikku – küllap kaotas miljon häält! 

Korraga mitmes rollis
Ukul on õnnestunud olla üheaegselt tudeng ja õppejõud. Õppides Tartu Ülikoolis sotsiaalteadusi, tegi ta andragoogi (täiskasvanute koolitaja) kutseeksami. Viis aastat töötas ta õppejõuna Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ja Mainori Kõrgkoolis, õpetades suhtlemise, esinemise, koolitamise ning projektijuhtimise aineid. "Kutsetunnistus avas teisigi uksi, mis muidu oleks jäänud suletuks" arvab ta. 
Läbinud mentorluskoolituse TÜs, asus ta metoodika alal toetama õppejõudude. Tema juhtimisel käidi üksteise tunde vaatamas ja reflekteerimas (refleksioon – analüüs koos otsusega on professionaalse arengu mootor). Lisaks hakkas ta mentorlust pakkuma ka koolitajatele.

Töö vabakutselisena on kui "lapitekk" erinevatest tegevustest
Ukul endal on palju abi olnud kolmest pikast kursusest:

  • Mari Karmi jt. „Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis“ TÜs;

  • Reet Valgmaa ja Erle Nõmme „Andragoogika“ Tartu Rahvaülikoolis;

  • Eesti Vabaharidusliidu 2,5-aastane täiskasvanute õpetaja meistrikursus. 

Praegu lihvib ta motiveeriva intervjueerimise ja joonistamise oskusi ning tulevikus tahab õppida supervisiooni (töölast nõustamist). Tööd vabakutselisena kirjeldab ta kui "lapitekki eri arendus- ja koolitustegevustest". Näiteks on Uku disaininud ja juhtinud arenguprogramme noorsootöötajatele ja noortele avalikus sektoris, töötanud moderaatori (konverentsi päevajuhina), konsulteerinud käsiraamatute autoreid, tõlkinud filme ja kirjutanud tekste. 

"Koolitaja Käsiraamatu" kaasautor
Koostöös Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andrasega andis Uku panuse ka kutsestandardi ja eetikakoodeksi väljatöötamisse ning õpetas andragoogi kvalifikatsioonikursusel täiskasvanud õppija ootuste ja tagasiside teemasid. Tänu sellele telliti talt keeruliste olukordade peatükk „Koolitaja Käsiraamatusse“. 
Üheks enda tähtsaks kliendiks peab Uku MTÜ Mondot, kelle rahvusvaheliste partneritega koostöös luuakse huvitavaid õppematerjale. „Näiteks teeme abimaterjale dokfilmide aruteludeks: väga tore lühike Eesti film "Järjekord" sai töölehed, mille abil mõista kaht peategelast, kellest üks elab Lõuna Eesti metsades ja teine peab moeblogi Tallinnas. Nii saame grupis hõlpsalt vestelda tarbimisest, suurkorporatsioonide turundusest, iseendaga hakkama saamisest ja kogukonna toetusest," räägib ta.

Hobiks kunstisaalid, dokfilmid ja lauamängud
Uku jaoks on oluline vaimse ja füüsilise koormuse tasakaal: ta armastab palju käia kunstisaalides ja dokfilmide festivalidel, spordib, tantsib eri rahvaste seltskonnatantse ja õpib vanaema juures kangastelgedel kaltsuvaipu kuduma, aidates nii alal hoida ka eesti pärimuskultuuri. "Vahel hobid ja tööelu põimuvad – mulle meeldivad lauamängud! Mõnedest, mida koos sõpradega mänginud oleme, saavad hiljem meetodid koostöö ja eestvedamise koolitustel.“  

 

Oled oodatud Reiting Koolituskeskuse koolitaja koolitustele! Vaata algavaid koolitusi koolitajatele siit.

 


 

Tagasi
​​