Uudised

Print

Uut raamatupidamises - 1. juulil jõustusid mitmed seadusemuudatused

 
Tööd alustas Töötamise register, kuhu tuleb sisestada töötaja andmed enne töötaja faktilist tööle asumist. Nõutud andmed on järgmised: töötaja isikukood; töötamise alguskuupäev; töötamise peatumise algus- ja lõpukuupäev ning peatumise alus; töötamise lõpetamise kuupäev ning alus. Töötamise registrisse tuleb kanda ka käsundus- või töövõtulepingu (võlaõigusliku lepingu) alusel töötavad isikud.
Täiendavalt saab lugeda Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.
 
Uuendati ka Majandustegevuse registrit (MTR), kus edaspidi on tegutsemiseks luba vajavaid ettevõtlusvaldkondi senisest vähem. Mõnel tegevusalal kaob vajadus oma tegevus MTRis registreerida üldse, mõnes valdkonnas asendub see teatamiskohustusega. Paljud valdkonnad, mis varasemalt vajasid luba või registreeringut, lähevad edaspidi nö vaba majandustegevuse alla.
Täpsemalt saab lugeda Majandus- ja Kommunikatsioonoiministeeriumi kodulehelt.
 
Lühendatati juhatuse liikme ravikindlustuse tekkimise ooteaega seniselt 3 kuult 14 päevani. See tähendab, et uue juhatuse liikme ravikindlustus tekib 14 päeva möödudes alates juhatuse liikmeks asumisest (varasema 3 kuu asemele). Sama säte laieneb nüüd ka võlaõigusliku lepingu alusel töötavatele isikutele.
 
Muutus ka töötuskindlustusstaaži arvestamise kord. See ei sõltu enam töötajale välja makstud tasust ja sellelt kinni peetud töötuskindlustusmaksust, vaid töötatud perioodist. Siinkohal eristatakse võlaõigusliku lepinguga (käsundus-või töövõtuleping) töötavaid isikuid, kelle puhul jääb kehtima senine maksepõhine süsteem. Töölepingu alusel töötaval isikul võetakse kindlustusstaaži arvestamise aluseks andmed Maksu- ja Tolliameti töötamise registrist ja võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutaval isikul Maksu- ja Tolliameti maksukohuslaste registrist.
 

Kui Sul tekib muudatuste osas küsimusi, võta julgesti ühendust Reitingu Raamatupidamiskeskusega meiliaadressil reiting@reiting.ee või telefonil 740 0525.

 

Tagasi
​​