Projektide koostamine e-õppena

11.03-29.03

Veebis

Koolituse eesmärk on anda teadmisi projektide olemusest, koostamisest ja läbiviimisest.

E-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada.

Целевая группа

Praktilisele koolitusele ootame tulevasi ja algajaid projektijuhte ning spetsialiste, kes kasutavad oma töös projektijuhtimise meetodit.

Содержание курса

Kursus koosneb järgnevatest osadest, millest kursuse lõpus moodustub projekti kavand. Kursuse jooksul läbitakse järgmised teemad:

 • projekti mõiste, olemus ja struktuur. Projektide eelised ja riskid. Eeltööd enne projekti kirjutamist. Projekti vajalikkuse põhjendus. Probleemid ja nende kaardistamise meetodid. Projekti kohandamine keskkonnaga. Projekti eesmärkide püstitamine. SMART eesmärkide seadmine;
 • projektiga seotud osapoolte määratlemine. Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad. Huvigrupid. Projekti ulatuse määratlemine. Kavandatavad tegevused. Olulised mõõdikud;
 • sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid;
 • tegevuskava ja ajagraafiku koostamine. Ressursside planeerimine; 
 • projekti riskianalüüs. Projekti eelarve koostamine;
 • projekti juhtimine ja teostamine. Projekti meeskond. Grupiprotsessid;
 • projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises;
 • projekti tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon;
 • projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid. Valminud projektide analüüs.

Õppetöö toimub e-õppe keskkonnas Moodle. Iga moodul koosneb teoreetiliset osast, enesekontrolli küsimustikust, praktilistest töödest ning juhendaja poolsest tagasisidest. Suhtlus toimub veebikanalite kaudu.

Koolituse jooksul tuleb esitada 7 iseseisvat tööd.

Дополнительная информация

Курс состоит из 5 занятий, которые будут проходить два раза в неделю. При регистрации укажите хотите ли Вы участвовать в утреннем (10:00-12:15) или в вечернем (18:30-20:45) курсе.

Обучение проходит в режиме реального времени в Zoom - у вас дома или на рабочем месте!

Дополнительные требования к онлайн-тренингу: стабильное интернет-соединение, работающие микрофон и камера. Активный адрес электронной почты (для отправки учебных материалов и информации). Если вы хотите получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами.

В стоимость обучения входят учебные материалы и электронный сертификат!

 • Время: 10:00-12:15; 18:30-20:45
 • Адрес: Veebikeskkonnas Zoom, Veebis
 • Длительность: 45 tundi
 • Sisaldab: 30 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd
 • Стоимость: 520.00 € + km

Учебный центр Рейтинг является партнёром карты обучения Эстонской Кассы по безработице

 

Перед регистрацией на курс обязательно ознакомьтесь с учебной программой
(найдёте во введении к содержанию курса) и организацией обучения.

Изучая учебную программу, обратите внимание на то, соблюдены ли необходимые условия для начала обучения и соответствует ли учебная программа Вашим ожиданиям и пожеланиям. Если у Вас возникли вопросы по учебной программе или Вы чувствуете, что педагог должен учесть какие-то Ваши особые пожелания, обязательно свяжитесь с нами! Контакты найдёте здесь👇


Küsimused ja lisainfo:

Sigrid Silbaum

Менеджер по работе с клиентами (Таллинн)

5340 4279
sigrid.silbaum@reiting.ee

Maria Tõkke

Менеджер по работе с клиентами (курсы на русском языке)

​524 9472

maria.tokke@reiting.ee

Hellika Rohtmets

Менеджер по работе с клиентами (Тарту или e-õpe)

5332 6481
hellika.rohtmets@reiting.ee

Чтобы зарегистрироваться, нажмите кнопку «зарегистрироваться» в правом верхнем углу страницы и введите данные.


Koolitajad:

Alexander Konyukhov
Aleksander Konjuuhhov on lõpetanud 2009a. Tomski Riikliku Ülikooli mehaanikateaduskonna matemaatika erialal. Oma teadushuvile järgides... Loe veel

Alexander Konyukhov


Aleksander Konjuuhhov on lõpetanud 2009a. Tomski Riikliku Ülikooli mehaanikateaduskonna matemaatika erialal. Oma teadushuvile järgides asus ta kraadiõppesse Venemaa Teaduste Akadeemia Siberi filiaalis, kus ta süvendas oma teadmisi matemaatilise modelleerimise ja programmeerimise alal. 


Vene Teaduste Akadeemia nooremteadurina osales ta aktiivselt matemaatilise analüüsi ja tarkvaraarendusega seotud uurimistöödes. See periood tema karjääris andis talle praktilisi kogemusi rakendusuuringute alal ja edendas akadeemilise keskkonna sügavat mõistmist.


2018. aastal otsustas ta kolida Eestisse, kus ta jätkas oma erialast arengut. Üheks oluliseks punktiks selles protsessis oli tema diplomi edukas kinnitamine Eesti haridussüsteemis. See võimaldas tal oma teadmisi ja oskusi tõhusalt kasutada.


2020. aastal sai Aleksander androgoogi 5. tase, mis rõhutas tema püüdlusi areneda mitte ainult teaduslikus, vaid ka haridussfääris. Oma haridusele ja teaduslikule kogemusele tuginedes alustas ta IT-kursuste õpetamist, pakkudes õpilastele ainulaadset vaatenurka kaasaegsetele tehnoloogiatele.


Alates 2021. aastast süveneb Aleksander Konjuuhhov jätkuvalt aktiivselt tehisintellekti ja närvivõrkude uurimisse ja rakendamisse. Tema soov selles valdkonnas areneda kajastub tema enda tehisintellekti autorikursuse loomises.


Kõik need sammud Aleksandri karjääris rõhutavad tema pidevat püüdlust kasvada ja areneda dünaamilises teadus- ja haridusvaldkonnas. Tema eesmärk on jagada omandatud teadmisi ja äratada huvi kaasaegsete tehnoloogiate vastu üliõpilaste ja spetsialistide seas.


 


Александр Конюхов, выпускник Томского государственного университета, факультет мехмат, получил диплом по специальности «Математик» в 2009 году. Следуя своему интересу к науке, он поступил в аспирантуру в Сибирском отделении Российской академии наук, где углубил свои знания в области математического моделирования и программирования. 


В течение периода работы в Российской академии наук в роли младшего научного сотрудника, активно участвовал в научных исследованиях, связанных с математическим анализом и программной разработкой. Этот период в его карьере предоставил ему практический опыт в прикладных научных исследованиях и содействовал глубокому пониманию академической среды.


В 2018 году принял решение переехать в Эстонию, где продолжил свое профессиональное развитие. Одним из ключевых моментов в этом процессе стало успешное подтверждение диплома в эстонской системе образования. Этот этап позволил ему эффективно использовать свои знания и навыки.


В 2020 году Александр получил степень андрогога 5 уровня, что подчеркнуло его стремление к развитию не только в научной, но и в образовательной сфере. Основываясь на своем образовании и научном опыте, он приступил к преподаванию IT-курсов, предлагая студентам уникальный взгляд на современные технологии.


С 2021 года Александр Конюхов продолжает активно углубляться в сферу исследования и применения искусственного интеллекта и нейросетей. Его стремление к развитию в этой области нашло отражение в создании собственного авторского курса по искусственному интеллекту. 


Все эти шаги в карьере Александра подчеркивают его постоянное стремление к росту и развитию в динамичной области науки и образования. Его цель — делиться полученными знаниями и стимулировать интерес к современным технологиям среди студентов и профессионалов.

Я хочу получить предложения по обучению

Введите адрес электронной почты и получайте лучшие предложения

Что о нас думают клиенты?

M. Vam"Трудовое право"

? прошла КУРС "ТРУДОВОЕ ПРАВО" с Анжелой Мелиховой.
✅Объёмная и полезная информация подана интересно, доступно для понимания. Легко усваивается! Благодарю всю команду за хорошую организацию и позитивные вибрации! ?⚖️?