Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

“Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord” on koostatud eesmärgiga tagada koolitusprogrammi korrapärane ja professionaalne toimimine. Kõik osalejad kohustuvad järgima käesolevas dokumendis sätestatud reegleid ja nõudeid.

  • Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. Sel juhul talle koolituse kohta tunnistust ei anta.
  • Koolituselt arvatakse välja ka sel juhul, kui kursuse alguseks pole tasutud õppemaks.
  • Kui osaleja teatab oma loobumisest vähemalt 2 päeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks. Kui osaleja loobub koolitusest kursuse jooksul, siis õppemaksu ei tagastata.
  • Kui osalejal on kursuse toimumise ajal ette tulnud mingi ootamatu terviserike või perekondlik põhjus, siis peaks ta pöörduma kliendihalduri või koolitusjuhi poole. Sel juhul oleme püüdnud võimaluse piires osalejale vastu tulla – saadame neile jagatud õppematerjali või lubame osaleda järgmisel samalaadsel kursusel puudutud tundide mahus.
  • Osaleja, kes rikub korduvalt koolituse reegleid ja eeskirju korduvatele märkustele hoolimata võib kõrvaldada koolituselt.

Väljaarvamise protseduur

  • Kui koolitusettevõte otsustab osaleja välja arvata koolituselt, tehakse seda kirjalikult e-posti teel
  • Osalejal on õigus esitada vastuväide väljaarvamise otsusele. Vastuväite esitamiseks peab osaleja pöörduma koolitusettevõtte juhtkonna poole kirjalikult.
  • Koolitusettevõte vaatab läbi osaleja vastuväite ja teeb otsuse selle põhjal. Otsus esitatakse osalejale kirjalikult.
  • Kui osaleja on koolituselt välja arvatud, ei ole tal enam õigust osaleda koolitustundides
  • Väljaarvatud osaleja ei saa nõuda koolituse tasu tagasimaksmist.

“Koolituselt Väljaarvamise Tingimuste ja korra” dokument on koostatud eesmärgiga tagada koolitusprogrammi korrapärane ja professionaalne toimimine. Kõik osalejad kohustuvad järgima käesolevas dokumendis sätestatud reegleid ja nõudeid.

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad pakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Mati TiitKlient aastast 2002
(Furanio OÜ)

Usaldades oma raamatupidamise Reitingu hoolde, on mu süda täiesti rahul ning ei tule mõttessegi, et peaks selle pärast vähimalgi määral muretsema, sest kõik on alati ja õigel ajal tehtud. Ma olen oma tegemistes juhindunud ühest põhimõttest, mida soovitan ka teistel järgida: “kui sa teed midagi õigesti, siis tee seda edasi!” See lause kehtib 100% ka Reitingu raamatupidamisteenuse kasutamise kohta.