Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

“Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord” on koostatud eesmärgiga tagada koolitusprogrammi korrapärane ja professionaalne toimimine. Kõik osalejad kohustuvad järgima käesolevas dokumendis sätestatud reegleid ja nõudeid.

  • Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. Sel juhul talle koolituse kohta tunnistust ei anta.
  • Koolituselt arvatakse välja ka sel juhul, kui kursuse alguseks pole tasutud õppemaks.
  • Kui osaleja teatab oma loobumisest vähemalt 2 päeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks. Kui osaleja loobub koolitusest kursuse jooksul, siis õppemaksu ei tagastata.
  • Kui osalejal on kursuse toimumise ajal ette tulnud mingi ootamatu terviserike või perekondlik põhjus, siis peaks ta pöörduma kliendihalduri või koolitusjuhi poole. Sel juhul oleme püüdnud võimaluse piires osalejale vastu tulla – saadame neile jagatud õppematerjali või lubame osaleda järgmisel samalaadsel kursusel puudutud tundide mahus.
  • Osaleja, kes rikub korduvalt koolituse reegleid ja eeskirju korduvatele märkustele hoolimata võib kõrvaldada koolituselt.

Väljaarvamise protseduur

  • Kui koolitusettevõte otsustab osaleja välja arvata koolituselt, tehakse seda kirjalikult e-posti teel
  • Osalejal on õigus esitada vastuväide väljaarvamise otsusele. Vastuväite esitamiseks peab osaleja pöörduma koolitusettevõtte juhtkonna poole kirjalikult.
  • Koolitusettevõte vaatab läbi osaleja vastuväite ja teeb otsuse selle põhjal. Otsus esitatakse osalejale kirjalikult.
  • Kui osaleja on koolituselt välja arvatud, ei ole tal enam õigust osaleda koolitustundides
  • Väljaarvatud osaleja ei saa nõuda koolituse tasu tagasimaksmist.

“Koolituselt Väljaarvamise Tingimuste ja korra” dokument on koostatud eesmärgiga tagada koolitusprogrammi korrapärane ja professionaalne toimimine. Kõik osalejad kohustuvad järgima käesolevas dokumendis sätestatud reegleid ja nõudeid.

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad pakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Osaleja"Sekretär-juhiabi
kursus koos
personalitöö
õppega"
talv 2019

Tunnen, et minu jaoks oli koolitus ainuõige otsus. Ma olen enam kui rahul! Õppimise protsess on olnud rahuldust ja enesekindlust andev. Mulle meeldisid praktilised õppepäevad. Need elavdasid ja sundisid aju tööle. Hästi jäid meelde loenguteemad, mida seletati lahti näiteid juurde tuues. Üks kasulikumaid leonguid oli eesti keel, kus kirjtuasime CV, kaaskirja ja motivatsioonikirja. Tagantjärgi ei imesta, miks paljud ettevõtted mulle ei vastanud. Minu CV polnud koostatud vastavalt nõuetele. Kasulikud olid ka arvutitunnid, sest nüüdisajal pole arvutialaseid teadmisi kunagi vähe.