Vaheajaga! C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

08.04-26.02

Veebis

Omandada eesti keele oskus C1 tasemel.

Sihtgrupp

Täiskasvanud, kes on lõpetanud B2- taseme keelekursuse või omandanud taseme iseseisvalt ning tõendanud eelneva keeletesti ja vestlusega.

Kursuse sisu

Teemavaldkonnad ei ole C1 koolituses piiratud, väga kitsaid erialaseid teemasid käsitletakse õppijate soovil.

Suhtluskeel: 

 • Inimene ja ühiskond 
 • Keskkond ja tehnoloogia
 • Töö ja haridus  
 • Kultuur ja looming 

Keeleteadmised:

 • Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses
 • Sünonüümid ja antonüümid
 • Sõnade tuletamine
 • Kujundlikud väljendid
 • Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine
 • Tegusõnadest tuletatud sõnad
 • Sihilised tegusõnad
 • Rektsioon
 • Ma- ja da-infinitiivi vorm
 • Umbisikuline tegumood
 • Arvsõna: põhi- ja järgarvsõna käänamine
 • Omadussõna: käänamine, võrdlusastmed
 • Taga- ja eessõnad
 • Sidesõnad
 • Kohakaassõnade paljusus
 • Ma-tegevusnime vormid
 • Umbisikuline tegumood
 • Kesksõnad
 • Aeg (olevik-tulevik, liht-, täis- ja enneminevik)
 • Kõneviisid (kindel, käskiv, kaudne).

Praktilise tegevuse lühikirjeldus:

 • Rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine
 • Õppijad diskuteerivad päevakajalistel teemadel ning avaldavad ja põhjendavad oma arvamust
 • Arvamusavalduste koostamine; isiklike kogemuste väljendamine suulises ja kirjalikus vormis; praktiliste harjutuste sooritamine; esseede kirjutamine; suuliste ja kirjalike ülevaadete tegemine erialastest tekstidest.

  Põhjalikuma sisututvustuse koos täpsustustega leiad koolituse õppekavast!

  Muu info

  Koolitus toimub 3 korda nädalas E, T, K kell 09.00-11.15.

  Suve vaheaeg 13.06 - 04.08

  Koolituse eest on võimalik tasuda ka osadena.

  Koolituse hind sisaldab digitaalseid koolitusmaterjale.

  Kursuse läbinule väljastatakse õpiväljundite saavutamisel digitunnistus.

  Koolituskeskus Reitingule on väljastatud eesti keele koolituse tegevusluba nr 1.1-3/16/119 20.06.2016 tasemete A2, B2 ja C1 koolituste läbiviimiseks ning tegevusluba 1.1-3/16/101 3.06.2016 B1 taseme koolituse läbiviimiseks.

  • Kellaaeg: E, T, K 9.00-11.15
  • Täpsem asukoht: Veebikeskkonnas Zoom, Veebis
  • Kestvus: 500 tundi
  • Sisaldab: 300 tundi auditoorset ja 200 tundi iseseisvat tööd
  • Hind: 2049.00 € + km

  Koolitajad:

  Ingrid Rummo
  Ingrid Rummo tutvustab end nii: “Olen kogenud eesti keele võõrkeelena koolitaja, hariduselt eesti filoloog. Minu diplomid on... Loe veel

  Ingrid Rummo


  Ingrid Rummo tutvustab end nii: “Olen kogenud eesti keele võõrkeelena koolitaja, hariduselt eesti filoloog. Minu diplomid on pärit Tartu Ülikoolist, kaitsesin seal ka aastal 2015 doktorikraadi suhtlusuuringute alal. Mul on elus vedanud, sest olen saanud täiskasvanutele eesti keelt õpetada Belgias, Saksamaal ja Ameerika Ühendriikides, samuti Tartu Ülikoolis õppivatele hiina üliõpilastele. Koolituskeskuse Reiting elurõõmsasse seltskonda võeti mind vastu aastal 2022. Need kogemused on mulle kuldaväärt. Olen üks neid õnnelikke inimesi, kes saab öelda, et tema töö on ta hobi. Ootan põnevusega kohtumisi oma uute õpilastega!”

  Newsletter

  Get news via e-mail