Uus! Kompetentsimudeli koostamise koolitus

31.05-19.06

Veebis

Kursuse eesmärgiks on toetada kompetentsimudeli koostamise praktilise oskuse kujunemist

 • Kuidas kindlustada, et organisatsiooni igal töökohal töötaks selle rolli jaoks kompetentne inimene?
 • Kuidas tagada, et töökohale värvataks töötaja, kes on just selle töökoha ning ka organisatsiooni vajaduste jaoks sobivate oskuste ja isikuomadustega?
 • Kuidas tagada uuele töötajale just tema rolli jaoks vajalik koolitus?

Üks võimalik lahendus on läheneda süsteemselt – läbi kompetentsimudeli. 

Kompetentsimudel on baas, millele saab toetuda paljude personalivaldkonna küsimuste lahendamine nagu värbamine, koolitus, töökoha hindamine, töötajate arendamine jne.

 • Kompetentsimudeli koostamine tähendab töötaja töörolli täitmiseks vajalike kompetentside ehk pädevuste määratlemist, arvestades ka organisatsiooni äristrateegiast tulenevat vajadust.
 • Paljudele ametitele on juba kirjeldatud ära standardsed kompetentsid, mida on vaja vaid organisatsiooni vajadustega kohandada. On aga palju ameti- või töökohti, millele kompetentsikirjeldusi olemas ei ole või olemasolevad kirjeldused ei sobi kaugeltki organisatsiooni vajadustega. 
 • Kompetentsimudeli koostamise kursus keskendub kompetentsimudeli koostamisele meetodil, kus kasutatakse töö analüüsi – see tagab, et kompetentsimudel on seotud nii konkreetse töö erinevate ülesannetega kui ka organisatsiooni väärtustega.
 • Kompetentsimudeli koostamise koolitus on suunatud eelkõige ettevõtte või organisatsiooni personali- või koolitusvaldkonna töötajatele, aga miks mitte ka laiemale huviliste ringile.

Sihtgrupp

Kursusele on oodatud inimesed, kelle töö on seotud personali arengu ja koolitusega (ettevõtte juhid, personalijuhid või -spetsialistid, koolitusspetsialistid jne) või kellel on lihtsalt huvi ja soov omandada kompetentsimudeli koostamise alaseid praktilisi oskuseid.

Kursuse sisu

 • kompetentsimudeli tähendus ja eesmärk;
 • kompetentsi definitsioon, eri liiki kompetentsid, nende kirjeldused, allikad, OSKA raport;
 • kompetentsimudeli erinevad kasutamisvõimalused;
 • ülevaade kompetentsimudeli koostamise erinevatest võimalustest;
 • töö analüüs – milleks ja mis juhul vajalik;
 • praktiline töö analüüs;
 • kompetentside kaardistamine töö analüüs;
 • kompetentside analüüs ja hindamine;
 • organisatsiooni strateegilised eesmärgid;
 • praktiline kompetentside analüüsimine ja hindamine, arvestades organisatsiooni strateegilisi eesmärke
 • kompetentsimudeli vormistamine

Muu info

Koolitus toimub 6 õppepäeval (a 4 ak tundi), õppepäevade vahel on aeg praktilise töö jaoks.

Hind sisaldab elektroonilisi õppematerjale. Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

 • Täpsem asukoht: Veebikeskkonnas Zoom, Veebis
 • Kestvus: 40 tundi
 • Sisaldab: 12 tundi auditoorset õpet, 12 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 16 tundi iseseisvat tööd
 • Hind: 408.00 € + km

Koolitajad:

Rita Lepik
Rita Lepik on andragoog, kes on täiskasvanute koolitamisega tegelenud aastast 2008, keskendudes just kompetentsipõhise koolituse... Loe veel

Rita Lepik


Rita Lepik on andragoog, kes on täiskasvanute koolitamisega tegelenud aastast 2008, keskendudes just kompetentsipõhise koolituse teemale. Selle käigus on kogemusi tulnud ka sellistes valdkondades nagu töö analüüs ja kompetentside määratlemine, hindamine ja analüüs. Koolitaja Rita on praktik, kes on oma praktilised oskused omandanud rahvusvahelistel kursustel ning teoreetilised teadmised Talliinna Ülikooli andragoogika magistriõppes. Rita omab täiskasvanute koolitaja kutset, 7 tase. 

Newsletter

Get news via e-mail