Kuidas valida sobivat täiendkoolitust?

Millist koolitust on mul vaja?

Esmalt tasub endale selgeks teha mida ma vajan: kas uusi spetsiifilisi oskusi, teadmisi, uudseid toimivaid praktikaid enda töö efektiivsemaks korraldamiseks, kogemuste jagamist, või lihtsalt saamaks kinnitust, et ollakse toiminud õigesti.

Koolituse valik

Oluline on suhelda koolitusasutusega ning täpsustada üle, kas pakutavate koolituste hulgas on neid, mis sobivad nn valmistootena või on võimalus disainida enda vajadustest lähtuv õppekava. Kuigi viimane valik on reeglina mõnevõrra  kulukam, võid olla kindel,  et saad just sellise koolituse, mis Sinule vajalik!

Samuti tasub läbi mõelda, kas soovid õppida grupis, või individuaalselt. Kuna ühes ettevõttes on reeglina sarnased probleemid ja vajadused, julgustame koolitusi tellima ettevõttesse kogu ettevõttele või ametigrupile, mis tagab ühtsed teadmised ning parima tulemuse.

Rääkides meie koolitusjuhtidega  oma arenguvajadustest koostame just sellise koolituse, mis toetab Sind nii tööalaselt kui ka üldpädevuste osas. Heaks näiteks on koolitus  „Ajajuhtimine ja enesemotivatsioon“ – oleme kohandanud selle, nii nagu mitmed teisigi koolitusi,  „ajakohasemaks“ pakkudes tõhusaid tööriistu ning tehnikaid parimaks, enese säästlikumaks ning  tööandjale efektiivsemaks toimimiseks.

Praktilise ja teoreetilise õppe vahekord

Uute  teadmiste  ja oskuste omandamiseks, vajame jõukohaseid õpiülesandeid, toetavat  ja ajastatud infot, lisandunud teadmiste sidumist olemasolevatega, harjutamist  ning konstruktiivset tagasisidet õpitule.  Kui koolituse eesmärgiks on uute oskuste omandamine, siis on vajalik  ka praktiseerimine ning oma tegevustele tagasiside saamine. Uuri kindlasti, kas ja kui palju sisaldab koolitus praktikat ning kas on võimalik saada personaalset tagasisidet!

Koolitajate pädevus

Koolitaja pädevuse eest vastutab täiendkoolitusasutus.
Koolituse edukuse määrab, milline on koolitaja haridus, praktiline töökogemus koolitusvaldkonnas ning koolitamise kogemus. Enne koolitusele tulekut uuri koolitaja tausta!
Reiting koolituskeskuse kodulehelt leiad huvipakkuva koolituse juurest ka koolitaja tutvustuse.

Koolituskeskkond

Koolitused saame jagada kolme keskkonna vahel: kontaktõpe koolitusruumis, veebipõhised koolitused ning e-õpe.

 

Kontaktõppe puhul jälgime nii asukoha valikut kui tingimusi koolitusruumile. Samuti seda, kas õppekavas toodud praktilise töö tunde on võimalik läbi viia samas keskkonnas.  Koolitusi saab läbi viia töökohal, kui selleks on olemas sobivad tingimused. Kuna koolitusel osalemine vajab siiski süvenemist ja aega, soovitame ettevõtete sisekoolituste läbiviimisel meeskonnaga töökeskkonnast välja tulla ja leida sobivad ruumid mujal. Olete alati oodatud meie koolitus ruumidesse Tartus või Tallinnas või meie koostööpartnerite juurde üle-Eesti.

 

Veebipõhised koolitused toimuvad reaalajas erinevate veebikeskkondade vahendusel (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams jne). Koolitusel osaleja vajab hea internetiühendusega, kõlarite ja kaameratega varustatud arvutit või muud nutivahendit. Veebikeskkonna määrab koolitusettevõte või klient. Kuigi veebikeskkondade funktsionaalsuses on mõningaid erinevusi, siis üldjuhul sobivad need kõik. Keskkonna valikul võivad määravaks osutuda ettevõtte IT turvanõuded.

E-õpe toimub e-õppe keskkonnas, näiteks Moodle’is. E-õppe peamine väärtus seisneb võimaluses seda omas tempos läbida. E-õpe sobib neile, kelle elutempo ei võimalda tervet päeva või ka pikemat perioodi töölt eemal olemist.

Aeg

Uute teadmiste  omandamine nõuab head aja planeerimist, süvenemist ning pingutust. Selleks, et saada koolitusest maksimaalselt kasu, tuleb planeerida oma aega selliselt, et koolitusel oleks võimalik osaleda täies ulatuses. Tihti arvatakse, et kui koolitus toimub veebis, siis omandame vajalikud teadmised ka sel juhul, kui koolitus käib teiste tegevuste taustaks, kuid sellisel juhul ei ole mõtet koolitusel osaleda.  Kui valitakse E-keskkonnas õppimine tuleb arvestada, et see õppevorm  eeldab  enam õpimotivatsiooni ja distsipliini!

Koolitusasutuse maine ja jätkusuutlikkus

Koolitusi valides tasub tähelepanu pöörata ka koolitusasutuse jätkusuutlikkusele. Järjepidevalt tegutsenud koolitusasutused suudavad tagada koolituse kvaliteedi ning paindlikult leida just Sinule vajalikud koolitajad ning koolitusvõimalused.  Uurida tasub kas koolitus lõpeb ka tunnistuste või tõendiga ning kas see on tunnustatud tööandjate poolt   ja piisav  kutse taotlemiseks.

Valides oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks Koolituskeskus Reitingu võimaldame Sul:

  • täiendada oma teadmisi just sulle kohandatud õppekava alusel praktikutest koolitajate,  kaasaegsete õppemeetodite ning sobiva õpikeskkonna abil

  • valida lisaks koolitusele ka  mentorlus, finantsalane nõustamine

  • saada professionaalset nõustamist koolituste valikul

  • teha valik õppekavade seast, mis  on kooskõlas tööandjate ja kutse taotlemiseks vajalike nõuetega.

  • õppida jätkusuutlikkus koolitusettevõttes, kaasaegsetel tingimustel parimate koolitajate juhendamisel mille kvaliteeti on tunnustanud lisaks õppijatele ka koolitusasutuste kvaliteeti hinnanud asutused.

OÜ Reiting PR on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Reiting Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad pakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Marite Butkaite"Täiskasvanute
koolitaja koolitus"
sügis 2020

Läbisin koolituse eelmisel sügisel. Soovitan soojalt! Minu jaoks sobis väga hästi! Olin vahelduva eduga päevatöö kõrvalt loovkirjutamisega seotud koolitusi ja töötube teinud umbes kümmekond aastat. Reitingu koolituse läbimine oli minu jaoks väga väga hea asi.
Sai kunagi õpitu ja aastate jooksul kogetu uuesti läbi võetud. Tagasivaate ja värskendamisena väga hea ning sai ka uusi oskusi-teadmisi. Samuti sobis mulle see seetõttu, et oli nii teooriat kui ka praktikat. Võin öelda, et paari kuu jooksul toimus intensiivne töö, mille tulemusi on tundsin - et ikka soovin oma tulevikku siduda õpetamise ja juhendamisega. 🙂
Hea on ka see, et kursuse jooksul käiakse läbi erinevad teemad alates täiskasvanute koolitamise ABC-st lõpetades erinevate tehnoloogialahendustega. Rääkimata videotreeningust ja võimalusest osaleda praktikapäeval.