Tõlketeenus

Pakume kirjalikku tõlketeenust alljärgnevatel suundadel:

eesti-inglise-eesti
eesti-saksa-eesti
eesti-tšehhi-eesti
eesti-prantsuse-eesti
eesti-vene-eesti

Kõiki tõlketeenuse töid teostavad kõrgharidusega ja kogemustega tõlkijad. Kõik tõlked läbivad enne kliendile tagastamist keelelise toimetamise ja tehnilise korrektuuri.

 • Ärikirjade tõlge (võimalik ka referatiivne tõlge ja soovi korral võib tõlkija anda ülevaate suuliselt).
  Eesmärk: hõlbustada ettevõtte võõrkeelset suhtlust klientide ning äripartneritega (informatsiooni vahetamine, kokkulepete sõlmimine, müük jne).
 • Ärikirjade toimetamine, korrektuur ning abi kirjade koostamisel.
  Eesmärk: kontrollida ning vajadusel parandada valmis kirjade õigekirja, sõnastust, kasutatud terminite korrektsust, sisulist sobivust jne.
 • Notariaalset kinnitamist mittevajavate lepingute ja dokumentide tõlge (näiteks projektide dokumentatsioon, eeskirjad, ostu-müügilepingud, rendilepingud, EL lepingud, sertifikaadid, tunnistused jne). (Võimalik ka referatiivne tõlge dokumendis sisalduvast informatsioonist arusaamise eesmärgil kliendile vajalikul määral; soovi korral võib tõlkija anda ülevaate suuliselt).
 • Eesmärk: tõlkida sihtkeelde ettevõtte ning välisklientide ja –partnerite vahelise koostöö edendamiseks vajalikud dokumendid.
 • Kodulehe tõlkimine (võimalik ka referatiivne tõlge ja soovi korral võib tõlkija anda ülevaate suuliselt).
  Eesmärk: ettevõtte või selle rahvusvaheliste äripartnerite ja –klientide kodulehe tõlkimine eesti või inglise keelde rahvusvaheliste suhete edendamiseks, ärisuhtluse hõlbustamiseks.
 • Kodulehe toimetamine ja korrektuur
  Eesmärk: aidata võõrkeelse kodulehe koostamisel või vajadusel korrigeerida vead juba olemasoleval kodulehel, parandada sõnastust, kontrollida kasutatud terminite korrektsust, sisulist sobivust, järjepidevust jne.
 • Kasutusjuhendite tõlkimine (võimalik ka referatiivne tõlge kasutusjuhendist üldise arusaamise eesmärgil kliendile vajalikul määral; soovi korral võib tõlkija anda ülevaate suuliselt).
  Eesmärk: tõlkida sihtkeelde erinevate toodete, mehhanismide jms kasutusjuhendid ning tööpõhimõtted.
 • Võõrkeelse päritoluga teksti kohandamine Eesti oludele.
  Eesmärk: võõrkeelse teksti kohandamine Eesti kultuurikonteksti sobivaks (nt reklaamteksti tõlkimine pidades silmas sisu vastavust sobivale kultuurikontekstile).
 • Teksti toimetamine ja korrektuur.
  Eesmärk: korrigeerida erinevate ettevõtte töös esinevate tekstide õigekirja, sõnastust, terminite korrektset kasutust jne
 • Tekstide referatiivne tõlge kliendile tekstist arusaamise eesmärgil
  Eesmärk: tõlge, mis aitab pikematest tekstidest arusaada ilma, et kogu tekst sõna-sõnalt tõlgitakse- Soovi korral võib tõlkija anda tekstist ülevaate ka suuliselt.
 • Filmi tõlge
  Eesmärk: tõlkida sihtkeelde ettevõtet tutvustavad reklaamfilmid, lühiklipid jne. Võimalik tõlge nii subtiitrite kui ka dubleerimise teel. 

Pakume suulist sünkroon- ja järeltõlget alljärgnevatel suundadel:

eesti-inglise-eesti
eesti-saksa-eesti
eesti-prantsuse-eesti
eesti-vene-eesti

eesti-inglise-eesti  eesti-saksa-eesti  eesti-prantsuse-eesti   eesti-vene-eesti

Sünkroontõlge on tõlkimine osaleja kõnelemise ajal. Tavaliselt töötab tõlk helikindlas kabiinis ja esineja räägib mikrofoni. Tõlk kuuleb esinejat kõrvaklappide abil ning tõlgib peaaegu sünkroonselt mikrofoni.

Järeltõlge on tõlge pärast seda, kui sõnavõtja on rääkimise lõpetanud.Tavaliselt istub tõlk osalejate juures, kuulab sõnavõttu ning selle lõpus kordab seda teises keeles (enamasti märkmete abil).
Kõik meie tõlgid on kõrgharidusega ja kogemustega.

Küsi töö täpset hinda tolketeenus@reiting.ee

Küsi lisainfot

Uudiskiri

Ole alati kursis uute koolitustega ja blogi postitustega

Mida kliendid meist arvavad?

Maiu Toots"Korteriühistu
raamatupidamine ja
maksud"
kevad 2020

Suurepärane lektor (Pille Kaarlõp). Vääriks 10 punkti, kuid alati tuleb jätta arenguvõimalus. Meeldis see, et ta ise teeb seda tööd igapäevaselt. Seega praktikuna ta teab, millele tähelepanu tuleb pöörata ning millised probleemid/küsimused võivad tekkida. Lisaks praktilistele oskustele on tal suurepärased esinemis-/õpetamisoskused. Edu talle edaspidiseks ning loodetavasti kohtume peagi.