Uudised ja kasulik info

Koolituskeskus Reiting soovitab:  Millega arvestada täiendkoolitustele tulles muutunud töökeskkonna tingimustes?

Enamus organisatsioone on  pidanud pandeemia tingimustes tegema muudatusi töökorralduses ja  arendama oma pädevusi. Muutunud on ka täiendkoolituste valik, võimalused ja tingimused. Üha enam koolitusi toimub veebis, need on kergemini kättesaadavad väljaspool tõmbekeskusi ega sõltu toimumiskoha piirangutest. Tervise hoidmiseks veedame rohkem aega kodudes. Seega, on suurepärane aeg õppida midagi uut!

Kuidas valida sobivat täiendkoolitust? Alljärgnevad mõningad teemad, millele mõelda enne koolitusele tulemist.

Loe veel

Millist koolitust on mul vaja?

Esmalt tasub endale selgeks teha mida ma vajan: kas uusi spetsiifilisi oskusi, teadmisi, uudseid toimivaid praktikaid enda töö efektiivsemaks korraldamiseks, kogemuste jagamist, või lihtsalt saamaks kinnitust, et ollakse toiminud õigesti.

Koolituse valik

Oluline on suhelda koolitusasutusega ning täpsustada üle, kas pakutavate koolituste hulgas on neid, mis sobivad nn valmistootena või on võimalus disainida enda vajadustest lähtuv õppekava. Kuigi viimane valik on reeglina mõnevõrra  kulukam, võid olla kindel,  et saad just sellise koolituse, mis Sinule vajalik!

Samuti tasub läbi mõelda, kas soovid õppida grupis, või individuaalselt. Kuna ühes ettevõttes on reeglina sarnased probleemid ja vajadused, julgustame koolitusi tellima ettevõttesse kogu ettevõttele või ametigrupile, mis tagab ühtsed teadmised ning parima tulemuse.

Rääkides meie koolitusjuhtidega  oma arenguvajadustest koostame just sellise koolituse, mis toetab Sind nii tööalaselt kui ka üldpädevuste osas. Heaks näiteks on koolitus  „Ajajuhtimine ja enesemotivatsioon“ – oleme kohandanud selle, nii nagu mitmed teisigi koolitusi,  „ajakohasemaks“ pakkudes tõhusaid tööriistu ning tehnikaid parimaks, enese säästlikumaks ning  tööandjale efektiivsemaks toimimiseks.

Praktilise ja teoreetilise õppe vahekord

Uute  teadmiste  ja oskuste omandamiseks, vajame jõukohaseid õpiülesandeid, toetavat  ja ajastatud infot, lisandunud teadmiste sidumist olemasolevatega, harjutamist  ning konstruktiivset tagasisidet õpitule.  Kui koolituse eesmärgiks on uute oskuste omandamine, siis on vajalik  ka praktiseerimine ning oma tegevustele tagasiside saamine. Uuri kindlasti, kas ja kui palju sisaldab koolitus praktikat ning kas on võimalik saada personaalset tagasisidet!

Koolitajate pädevus

Koolitaja pädevuse eest vastutab täiendkoolitusasutus.
Koolituse edukuse määrab, milline on koolitaja haridus, praktiline töökogemus koolitusvaldkonnas ning koolitamise kogemus. Enne koolitusele tulekut uuri koolitaja tausta!
Reiting koolituskeskuse kodulehelt leiad huvipakkuva koolituse juurest ka koolitaja tutvustuse.

Koolituskeskkond

Koolitused saame jagada kolme keskkonna vahel: kontaktõpe koolitusruumis, veebipõhised koolitused ning e-õpe.

Kontaktõppe puhul jälgime nii asukoha valikut kui tingimusi koolitusruumile. Samuti seda, kas õppekavas toodud praktilise töö tunde on võimalik läbi viia samas keskkonnas.  Koolitusi saab läbi viia töökohal, kui selleks on olemas sobivad tingimused. Kuna koolitusel osalemine vajab siiski süvenemist ja aega, soovitame ettevõtete sisekoolituste läbiviimisel meeskonnaga töökeskkonnast välja tulla ja leida sobivad ruumid mujal. Olete alati oodatud meie koolitus ruumidesse Tartus või Tallinnas või meie koostööpartnerite juurde üle-Eesti.

Veebipõhised koolitused toimuvad reaalajas erinevate veebikeskkondade vahendusel (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams jne). Koolitusel osaleja vajab hea internetiühendusega, kõlarite ja kaameratega varustatud arvutit või muud nutivahendit. Veebikeskkonna määrab koolitusettevõte või klient. Kuigi veebikeskkondade funktsionaalsuses on mõningaid erinevusi, siis üldjuhul sobivad need kõik. Keskkonna valikul võivad määravaks osutuda ettevõtte IT turvanõuded.

E-õpe toimub e-õppe keskkonnas, näiteks Moodle’is. E-õppe peamine väärtus seisneb võimaluses seda omas tempos läbida. E-õpe sobib neile, kelle elutempo ei võimalda tervet päeva või ka pikemat perioodi töölt eemal olemist.

Aeg

Uute teadmiste  omandamine nõuab head aja planeerimist, süvenemist ning pingutust. Selleks, et saada koolitusest maksimaalselt kasu, tuleb planeerida oma aega selliselt, et koolitusel oleks võimalik osaleda täies ulatuses. Tihti arvatakse, et kui koolitus toimub veebis, siis omandame vajalikud teadmised ka sel juhul, kui koolitus käib teiste tegevuste taustaks, kuid sellisel juhul ei ole mõtet koolitusel osaleda.  Kui valitakse E-keskkonnas õppimine tuleb arvestada, et see õppevorm  eeldab  enam õpimotivatsiooni ja distsipliini!

Koolitusasutuse maine ja jätkusuutlikkus

Koolitusi valides tasub tähelepanu pöörata ka koolitusasutuse jätkusuutlikkusele. Järjepidevalt tegutsenud koolitusasutused suudavad tagada koolituse kvaliteedi ning paindlikult leida just Sinule vajalikud koolitajad ning koolitusvõimalused.  Uurida tasub kas koolitus lõpeb ka tunnistuste või tõendiga ning kas see on tunnustatud tööandjate poolt   ja piisav  kutse taotlemiseks.

Valides oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks Koolituskeskus Reitingu võimaldame Sul:
 • täiendada oma teadmisi just sulle kohandatud õppekava alusel praktikutest koolitajate,  kaasaegsete õppemeetodite ning sobiva õpikeskkonna abil
 • teha valik õppekavade seast, mis  on kooskõlas tööandjate ja kutse taotlemiseks vajalike nõuetega.
 • saada professionaalset nõustamist koolituste valikul
 • valida lisaks koolitusele ka  mentorlus, finantsalane nõustamine
 • õppida jätkusuutlikkus koolitusettevõttes, kaasaegsetel tingimustel parimate koolitajate juhendamisel mille kvaliteeti on tunnustanud lisaks õppijatele ka koolitusasutuste kvaliteeti hinnanud asutused.

OÜ Reiting PR on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Reiting Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner


Nüüd on võimalus osaleda keelekohvikutes ka veebi teel!

🇪🇪Juhendaja Aire Isand keelekohvikutega saab ühineda alates 20. septembrist veebikeskkonnas Zoom. Tule ja praktiseeri eesti keelt vabamas õhkkonnas 🙂

Esmaspäeviti 19.00-20.30, reedeti 15.30-17.00, laupäeviti 10.00-11.30

🔎Eelregistreerimine meie kodulehel: https://www.reiting.ee/koolituskale…/tasuta-keelekohvikud/


Oluline info seoses auditoorsete õpetega

TÄHELEPANU! Alates 26. augustist tuleb täienduskoolitusel osalemisel esitada enda vaktsineerituse, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse koroonatesti tulemuse tõend. Eelnimetatud tõendite puudumisel toimub kokkuleppel osalejaga testimine enne koolituspäeva algust! Testimise tasu on 3 eurot! Vabariigi Valituse kehtestatud piirangutega saate tutvuda SIIN


Pool aastat õpinguid Reiting Koolituskeskuses

💙Vilistlane Karin Pommer alustas õpingutega 2020 aasta augustis, kui valis “Raamatupidamiskursuse koos personalitöö õppega”. Peale seda osales Karin ka “Raamatupidamise juhendatud praktika” ja “Tööõiguse” koolitustel.

📘Õppeperiood oli lausa pool aastat. See poolaasta andis palju uusi teadmisi, kogemusi ning tutvusi. Armas, Reitingu sõber, võta need mõned minutid ning loe, kuidas meenutab seda aega Karin ise😊

Loe veel

Olen Reiting PR vilistlane Karin

Tegelesin aastaid müügitööga teenindusjaama kaubanduses ja toitlustuses. Kogu töine elu keerles kaupade, teenuste, raha ja inimeste ümber. Mulle meeldis selline tempokas elu! Iga päev oli uus väljakutse!

Ja siis märtsis, 2020 muutus äkki kõik. Tekkis määramatus ja ebakindlus toitlustuse valdkonnas ning otsustasin jätta senise töö. Võtsin ennast Eesti Töötukassas arvele ja asusin uut tööd otsima. Mul oli õnne osaleda mitmetel konkurssidel ja kogeda, mis tegelikult tööturul toimus.

Enne “koroona aja” algust otsisid tööandjad töötajaid stiilis “palun tule tööle”. Pandeemia puhkedes tööturg hoopis vastupidiselt oli vabu inimesi täis. “Soovin tööd, palun võtke mind tööle.”Kandidaate ühele pakutavale töökohale oli üha rohkem ja rohkem. Konkurents oli tihe ja tööandjatel tekkis võimalus valida parim paljude seast. Jahenevas majanduskliimas kukkusid ka pakutavad palganumbrid. Üsna kiiresti sai selgeks, et mitmekülgsete oskustega inimesed on just need, kes tööturul läbi löövad. Olin avatud, aktiivne ning otsustasin paralleelselt töö otsimisega ennast arendada.

Pidasin nõu Tartu Töötukassa konsultandiga, kellega koos seadsime minu karjääriks uued arengueesmärgid. Tunnistan ausalt, et olin pisut “läbi põlenud” ja vajasin uut algust, töörattas keereldes ei saanud ma sellest ise arugi. Minu arust pole kunagi hilja, et uuesti alustada!

Minus kasvas üha enam veendumus, et tahan praktilist koolitust raamatupidamise- ja personalitöö valdkonnas. Inimeste ja protsesside juhtimise oskused kuluvad alati ära.

Töötukassa koolituskaardi koostööpartnerite nimekirjas jäid silma Reiting PR koolitused. Minule oli oluline, et koolituste toimumiskoht oleks Tartus. Uurisin erinevaid koolituspakkumisi väga põhjalikult, arvutasin välja akadeemilise tunni maksumuse ja analüüsisin pakutavat sisu. Nimekiri koolituspakkumistest oli pikk. Kaalusin läbi, kui suur kasutegur koolitusest võiks olla uue töö leidmisel ja millist kasu saaksin ma ettevõtlusega alustamisel. Väga oluline oli mulle koolituse praktiline külg. Siit sai alguse minu huvi Reiting koolituskeskuse vastu.

Töötukassa koolituskaardi koostööpartnerite nimekirjas jäid silma Reiting PR koolitused. Minule oli oluline, et koolituste toimumiskoht oleks Tartus. Uurisin erinevaid koolituspakkumisi väga põhjalikult, arvutasin välja akadeemilise tunni maksumuse ja analüüsisin pakutavat sisu. Nimekiri koolituspakkumistest oli pikk. Kaalusin läbi, kui suur kasutegur koolitusest võiks olla uue töö leidmisel ja millist kasu saaksin ma ettevõtlusega alustamisel. Väga oluline oli mulle koolituse praktiline külg. Siit sai alguse minu huvi Reiting koolituskeskuse vastu.

Võtsin ühendust Reiting PR koolitusjuhiga Marge Targama. Meenub meeldiv ja positiivne esmakontakt! See on sama oluline, nagu maja vundament, millele edasist rajada. Tundsin ainuüksi suhtlemisest pakutava koolitusteenuse kvaliteeti. Meenub ka väga tore kliendihaldur Liis Kalbe, kes oli siiralt hooliv ja abivalmis ja tutvustas koolitusi.

Taotlesin Eesti Töötukassast koolituse rahastamist ja sain õnneks positiivse otsuse. Olen tänulik, et Eesti Töötukassa konsultant minus arengupotentsiaali nägi.

Valisin esialgu välja Raamatupidamise kursuse koos personalitöö õppega. Hiljem liitusin juhendatud raamatupidamise praktika kursusega ja käesoleva aasta alguses õppisin lisaks juurde tööõigust.

Reiting Raamatupidamine algajatele kursusel tutvusin vahvate inimestega. Avatud õppeklassiks liitis meid koolitaja- pikaaegne ettevõtja ja praktik Tiina Piho. Tal oli oskus ühendada koolitusel osalejad üheks meeskonnaks ja koolituskeskuse „kodukordki“ sai kiirelt selgeks. Kogenud koolitaja nõuanded ja teadlikud suunised aitavad ka keerulisematest teemadest aru saada ja kalkulaatoril näpud kiirelt tööle panna. Deebet ja kreedit, aktiva ja passiva, bilanss ja kasumiaruanne, rahavood ja… see kõik on mõistetav!

Töötasude, puhkuste, haigushüvitiste arvestamine said koolitusel selgeks ja tekkis, arusaam baasmääradest ja millest need sõltuvad. Koolitaja Tiina koostatud õpimapp on omal kohal minu praeguses töökohas.

Algajatele mõeldud kursus jätkus Reiting koolitusega raamatupidamine edasijõudnutele. Koolitaja Merle Sulaoja tervitas meid Moodle e-õppe keskkonnas. Õppepäevad olid alati väga sisutihedad ja praktilised. Ülesanded elust enesest ja raamatupidamislik dokumenteerimine tööprogrammis aitasid õpitut kinnistada ja kohe rakendada. Nagu päris! Kihvt oli RTJ lugemisoskuse juhendamine konkreetses situatsioonis. Mind ennast köitsid väga laoarvestuse teemad. Maksude osa oli ka väga praktiline.

Koolitusjuht Marge oli osavõtlik ja huvitus järjepidevalt kuidas õppijatel läheb. Ta oli südameasjaks võtnud, et kõik osalejad saaksid kursusest maksimumi. Sama soovisin mina.

Edasijõudnute kursusel oli väga huvitav loengu osa Merike Ints poolt koordineeritud bioloogiliste varade arvestuses. Kiidan Reiting PR koolituskeskust selles valdkonnas õppijate harimise eest. Ei tea ju iial ette, millises valdkonnas raamatupidamislikult kokku võib puutuda.

Paari kuu jooksul muutus koolituse alguses kingiks saadud õpimapp jõudsalt priskemaks. Sirvisin seda hea meelega ka kodus. Mäletan, et ootasin iga koolituspäeva järel juba uut kohtumiskorda! Kursusel Raamatupidamine edasijõudnutele käsitlesime FIE maksud ja raamatupidamise erisusi. Väga heaks praktiliseks tööriistaks olid koolitaja Tiina koostatud valemitega Excel materjalid. Spetsiaalse raamatupidamise programmita saab samamoodi vajalikud toimingud tehtud. Tänud selle eest!

Koolitaja Tiina rõhutas alati, et kõige tähtsam on asjadest aru saada ja endale selgeks teha miks ja kuidas ettevõttes asjad toimivad. See ongi see tarkus ja praktika, mida koolituselt lootsin saada läbi nende kõikide kursuste nii raamatupidamises kui ka personalitöös. Novembris, 2020 avanes mul võimalus Eesti Töötukassa toel jätkata enese täiendamist Reiting koolitaja Marika Kroon kursusel Raamatupidamise juhendatud praktika. Eesmärk oli saada juurde praktilisi raamatupidamislikke oskusi mis toetaksid minu tööotsinguid. Kursuse raames töötasime valdavalt raamatupidamisprogrammides ja tegelesime reaalsete raamatupidamislike toimingutega. See võttis kokku eelneva koolitusmaterjali ja tekitas tunde, et olen valmis laua taga raamatupidajana vastutust võtma. Täpsust ja iseseisvust lihvis see kursus tublisti. Kursuse vältel kadus minu kartus erinevate raamatupidamise programmide kasutamise ees. Koolitaja rõhutas aina ja aina tegevuste ratsionaalsusele, väga oluline oskus töös, mida soovitan igaühel endas avastada ja arendada! Tuleb kindlasti kasuks!

Samal kursuse perioodil kehtestati avalikes siseruumides maski kandmise kohustus, see meie õpet ei seganud!

Vaatamata ettevaatusabinõudele sain siiski viiruse külge ja jäin positiivse koroona testi tõttu koju põdema ja karantiini. Kursuse lõpuni oli jäänud vaid paar kohtumiskorda! Aga heasoovlik kursuse juhendaja Marika ja Reiting PR koolituskeskus tulid mulle vastu ja rakendasid operatiivselt hübriidõpet. Kujutan ette Koolitaja Marika koormust- töö klassiruumis koolituskeskuses kohapeal ja mina üle Zoomi laua koos nendega distantsilt. Ma ei jäänud teistest maha ja sain koolitusprogrammis edasi liikuda. Praktikumide materjalid saadeti mulle meili teel. Prinditud köitelehed ootasid mind Reiting koolituskeskuses, et neid hiljem õpimappi lisada saaksin.

Koolituskeskuse Reiting PR ja koolitajaga Marika Kroon koostöös organiseeriti sama kursuse sisse Excel tabeli töötlemise funktsioonide kasutamise koolituspäevad. Super! Need oskused on suureks kasuks andmete töötlemisel ja hoiavad tublisti väärtuslikku aega kokku. Kasuta vaid õigeid funktsioone! Meenub paberivaba raamatupidamise osa, see oli väga inspireeriv, loodust säästev, raha säästev ja tulevikku vaatav mida koolitaja oma kogemustest rääkis.

Tänutundega vaatan tagasi ja hindan koolituskeskus Reiting PR ja koolitusjuht Marge Targama vastutulekut, mis võimaldasid mul koos teiste koolituse kaaslastega pika raamatupidamise kursuse lõppu tähistada. Kniks! Nii tore oli saada digitunnistus meili ja teha üle Zoomi tänu aplaus raamatupidamise koolitajatele ja koolituse kaaslastele.

Koolituskeskus Reiting pakkus mulle ootamatult võimalust osaleda Reiting tööõiguse koolitusel, mida juhendas väga tugev oma ala praktik Anne Ladva. Eelnevalt täitunud tööõiguse kursus sai minu jaoks võimalikuks tänu sellele, et viiruse puhangu kasvuperioodil otsustas koolituskeskus personalitöö koolituspäevad veebikoolitusena teha ja seal sai osalejate arvu suurendada. Karantiini olukorras sobis see mulle väga hästi ja andis jõudu koroona tagajärgedega võitlemiseks. Koolitusjuhil oli minu huvi meeles. Sellised asjad tõstavad teenuse kvaliteeti ja näitavad hoolimist.

Veebikoolitusega liitus palju toredaid inimesi. Koolituspäeva hommikul, enne “Zoomi klassiruumi” sisenemise algust ootasid koolitusmaterjalid juba meilis. Ekraanide ja tooli kõrgused paika ning koolituspäev võiski alata! Leppisime Reiting koolituskeskuse ja koolitajaga kokku, et osaleme veebis ekraanidel oma nägudega, et tekiks side “klassi” ja koolitaja vahel. Ja tõesti, koolitajaga tekkis kontakt samamoodi nagu olnuks klassiruumis. Hea kogemus koolituse korralduses. Teiste kaaslastega grupitöid tehes oli sama õlg-õla kõrval tunne. Suur kasu, mida tööõiguse koolituselt sain oli Töölepinguseadusega (TLS) haakuva Tsiviilseadustiku üldosa ja Võlaõigusseaduse üldosa kokkuvõttev infomaterjal. See materjal sai mul hästi värviliseks joonitud. Kõik tundus nii-nii oluline. Tööõiguse põhjalik, ent kokkuvõttev materjal on samuti väga heaks töövahendiks minu praegusel töökohal. Sõpradele ja tuttavatele annan samuti hea meelega nõu ja veame koos konspektis näpuga järge. Koolitaja Anne kogemuste jagamine oli heaks eelduseks tööõiguse kaasuste ülesannete lahendamisel. Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused, vastutus oli peamine läbiv teema. Head konspektid ja soovitused lepingute ja juhendite koostamiseks. Väga hea koolitus! Anne Ladva poolt pakutavad personalitöö koolitused jätkusid samuti Zoomis, mis tundus isegi loomulik uues digitaalses koolituste kodukorras.

Personalitöö teemad on väga sisukad. Mulle meeldis väga ametikoha analüüsi teema, erinevad lähenemisviisid ja praktikad. Inimesed ja situatsioonid ongi väga erinevad. Koolitusel sai selgeks see, et personalitöötaja kohanemisoskus on äärmiselt oluline. Inimesed ja töökeskkond on pidevas muutumises ja arengus. Mida veel mõttetarkusena koolituselt kaasa võtsin oli see, et ei ole mõtet teha mingite vanade stampdokumentide koopiaid ja uuendada nimesid, kuupäevi ja ennast petta, et “uus” dokument on valmis. Ei ole nii. Mõistlik on päriselt töökeskkonda vaadata, süveneda, kes, mida ja kuidas teeb ja siis koostada vastavad juhendmaterjalid. Tegelikult pole valmis asju. Igas ettevõttes on oma inimesed, väärtused ja DNA!

Mis mulle meenus veel! Hoolimine = Reiting PR koolituskeskuse inimesed!

Anne koolitusel arutasime töötasustamise näited, samuti summeeritud tööaja puhul. Tal oli minu küsimus meeles ja minu üllatuseks saatis ta mulle lisamaterjali, mida ta järgmisel kursusel soovib põhjalikumalt käsitleda. Ja seda paar kuud peale koolitust. Aitäh selle eest!

Reiting Personalitöö koolituse teine äge praktik oli Leelo Saar. Tema koolitustel olid peamisteks teemadeks tööjõu planeerimine, uue töötaja sisseelamisprogramm, töötajate tasustamine ja motiveerimine. Vaatasime läbi mitmeid kaasaegseid digivõimalusi ja trende töötajatelt anonüümse tagasiside saamiseks. Oma töös koostasin Leelo näidete järgi töötaja tulemuskaardi ja lisasin töötulemuste mõõdikutesse lisaks “töötaja hoolsuse määra”. Koolitajal olid ette valmistatud ägedad teemad töötubadesse. Väga hea ja inspireeriv koolitus! Väga praktilised näited inimestest ja juhtidest, töötaja väärtustamisest ja motiveerimise võimalustest. Muie tuleb suule, kui meenutan pilte tema näidatud väljakutsete mängudest personalile. See oli tõestus sellest, et töötajad vajavad lusti ja tunnustust, et säiliks mõnus ja värske töövaim.

Pika koolitusperioodi meenutuse kokkuvõtteks võin öelda, et pooleaastane tempokas ja sisukas teekond koos Reiting PR koolituskeskusega avardas minu silmaringi, lihvis oskusi ja tegi mind tööturul kandideerides enesekindlamaks. Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega oli “nii minu teema”, tundsin seda igal koolituspäeval!

Täna võin öelda, et olin õiges kohas sest uues töökohas just neid tarkusi saan rakendada!

Edu ja palju toredaid õppijaid teile Reiting PR!


Oluline info seoses koolitusega

Hea õppija

Teavitame, et vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele, võib alates 31.05.2021 koolitusi läbi viia siseruumides.


Ühe armsa vilislase kogemus Reitinguga

Kadri Põldaru alustas meie koolitustega 2020 aasta juunis, valides endale “Sekretär-juhiabi kursuse koos raamatupidamise algõppega”. Õppe käigus hakkas talle huvi pakkuma ka personalitöö ning ta jätkas õpinguid juba 2021 aasta alguses, osaledes koolitusel “Personalitöö koos personaliarvestuse dokumentatsiooniga”. Kuidas vaatab Kadri tagasi õppeperioodile? Seda temalt küsimegi:

Loe veel

Kuidas leidsid tee meie koolituskeskusesse?

Mina leidsin info Reitingu kohta telesaatest ja see pakkus mul huvi. Seejärel läksin vaatasin Reitingu kodulehte kuna soovisin omandada uusi teadmisi ja oskusi, et tagada enda isiklik pidev areng ja ennast teostada. Mina läbisin Reitingus sekretär- juhiabi, raamatupidamise ja personalitöö kursused.

Mida pidasid oluliseks koolituse valiku juures?

Otsustasin Reitingu koolitustel osaleda, kuna olles suhelnud koolituse koordinaatoriga, süvendas minus koolitusel osalemise soovi see, et koolitajateks on inimesed, kes on oma ala asjatundjad, igapäevased praktikud ja kellel on oma valdkonnas pikaajalised töökogemused ning kes teavad, millele tähelepanu pöörata.

Koolituse valiku juures pidasin oluliseks soovi rakendada oma isikuomadusi nagu mitmekülgsus, organiseerimisvõime ja suhtlusoskus. Samuti leidsin infot selle kohta, et koolitajatel on suurepärased esinemis- ja koolitusoskused, milles ma ei pidanud pettuma.

Mis meeldis selle koolituse juures?

Otsustasin Reitingu koolitustel osaleda, kuna olles suhelnud koolituse koordinaatoriga, süvendas minus koolitusel osalemise soovi see, et koolitajateks on inimesed, kes on oma ala asjatundjad, igapäevased praktikud ja kellel on oma valdkonnas pikaajalised töökogemused ning kes teavad, millele tähelepanu pöörata.

Mulle meeldis Reitingu puhul ettekannete materjalide kvaliteet, sisutihedus ja põhjalikkus. Korralduse puhul info edastamine ning selle arusaadavus ja korrektsus, mis tekitas tunde, et minust hoolitakse ja mind väärtustatakse. Koolitusjuhtidega suhtlemine oli konkreetne ja lubadustest peeti kinni, mis mulle isiklikult väga meeldis ning mille üle ma tänulik olen. Reitingu personal on väga pühendunud, individuaalse lähenemisega, paindlik ja keerulistes olukordades vastutulelik.

Kuidas on muutunud sinu elu peale kursuse lõpetamist?

Olles loomult kohusetundlik, pühendunud, hoolikas ja täpne ning omades varasemast kogemust töötamaks erinevate s.h raskete inimeste ja keeruliste olukordadega, siis pärast koolitust olen lisaks teadmiste värskendamisele, omandanud ka uusi, mis hõlmavad tootmise, müügi ja teenuste pakkumisega tegelevate ettevõtmistega. Seal saan lisaks organisatsioonitööle tegeleda ka klientide ning personaliga, mille juures on minu mõttemaailm pärast koolitustel osalemist kindlasti avardunud.

Aitäh Kadri, et valisid koolituse läbimiseks meie koolituskeskuse!

Kui ka Sina, soovid osaleda mõnel meie sekretär-juhiabi või personalitööga seotud koolitusel, siis leiad kindlasti mõne sobiva koolituse meie koolituskalendrist.

Meie kliendihaldurid aitavad Sind hea meelega kursuse valikul, võta julgelt ühendust:

Tartus 📞5332 6481, Tallinnas 📞65 25 982 või 📧koolitus@reting.ee

Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

🔎http://bit.ly/koolituskaart


Oluline info seoses koolitusega (19.05.21 seisuga)

Hea õppija

Teavitame, et seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangutega (www.kriis.ee), on peatatud gruppidele silmast-silma siseruumides läbiviidavad koolitused kuni 31.05.2021. Silmast-silma nõustamised on lubatud

Palume teie mõistvat suhtumist, sest praegu on kõige tähtsam vähendada viiruse tõttu tekkivaid ohte inimestele.


Vali koolitus targalt

Millega arvestada koolituse valimisel? Kuidas hinnata, milline koolitus saab olema kvaliteetne? EPALE on pannud kokku huvitava video, kus leiad mõtteid, kuidas valida koolitus targalt. Video leiad SIIT!

Vasta enne koolitusele registreerimist enda jaoks nendele küsimustele ja vali koolituse, mille puhul on kõik 10 positiivsed.

 1. Saan aru, mida oskan peale koolitust ja millised on koolituse õpiväljundid.
 2. Koolituse eesmärgid langevad kokku minu eesmärkidega.
 3. Olen teadlik, kui suure osakaalu moodustab koolitusest praktika ja iseseisev töö.
 4. Koolitus toimub minu jaoks sobival ajal ja kohas.
 5. Mul on võimalus ja motivatsioon osaleda koolitusel täies mahus.
 6. Mul on vajalikud eeltingimused koolituse alustamiseks (nt keeleoskus, töövahendid)täidetud.
 7. Olen tutvunud infoga koolitaja kogemuse ja pädevuse kohta.
 8. Tean, kas koolituse edukal läbimisel väljastatakse mulle tunnistus või saan tõendi osalemise kohta.
 9. Tean, mida pean koolitusele kaasa võtma ja millised kulud võivad koolitusel osalemisega kaasneda.
 10. Tean, kuidas toimub koolituse eest tasumine, kuidas saan oma registreeringu tühistada.

Täiendavad piirangud 01.01.21 seisuga

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele ühtlustatakse järgmisel nädalal huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, sportimisele ja treenimisele, täienduskoolitusele ja -õppele seatud piirangud üle Eesti. Korraldus ja seletuskiri avaldatakse veebilehel kriis.ee.

Uued piirangud hakkavad Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtima esmaspäevast, 1. veebruarist, teistes maakondades kolmapäevast, 3. veebruarist.

Loe veel

Kõikide piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut.

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe Harjumaal ja Ida-Virumaal alates 01.02.2021, üle Eesti alates 03.02.2021.

Siseruumides – Mittekontaktne või madala riskiga tegevus või treening (näiteks ujumine, maalimine, klaveriõpe, keraamikaring) on lubatud kuni 10-liikmelisele rühmale, kellele lisandub treener või juhendaja.

 • Tagatud peab olema, et ruumi täituvus ei oleks üle 50% ning ei puututa kokku teiste rühmadega.
 • Terviseamet avaldab oma kodulehel https://www.terviseamet.ee/et mittekontaktsete või madala riskiga tegevuste loetelu.

KÄITUMISJUHISED JA PIIRANGUD REITING KOOLITUSKESKUSES

 • Koolitusele tullakse ainult tervena;
 • Kui tunnete end haiglaselt ja Teil esineb mõni haigustunnustest (nohu, köha, peavalu, palavik jne), jääge kindlasti koju. Kui Teil tekib mõni haigustunnustest koolituse käigus, siis lahkuge koolituselt viivitamatult ja andke sellest teada ka koolitusjuhile.
 • Koolitajal on õigus ja kohustus Teid koolituselt ära saata, kui ta märkab Teil eelpoolnimetatud haigustunnuseid.
 • Koolituskeskuse territooriumil ja koolitusruumidesse sisenedes ning seal viibides tuleb hoida distantsi ning järgida kõiki juhiseid ja märgistusi;
 • Kehalised kontaktid (näiteks kätlemine) ei ole lubatud;
 • Koolituskeskuses liikudes tuleb soovituslikult järgida 2+2 reeglit ja vältida tuleb erinevate gruppide kokkupuudet.
 • Koolituskeskust tuleb viivitamatult teavitada, kui on oldud lähikontaktis COVID-19 positiivsega või kui on diagnoositud antud haigus;
 • Koolitusasutus, olles informeeritud COVID-19 diagnoosist, teeb koostööd Terviseameti regionaalosakonnaga, et määratleda nakatunu lähikontaktsed ning annab suunised edasiseks töökorralduseks.

Tere tulemast meie uuendatud kodulehele!

Tere tulemast meie kodulehele, mis on saanud uue ja värskema ilme!

Uus koduleht on kindlasti palju kliendi- ja mobiilisõbralikum. Nii leiad edaspidi kogu info koolituste, raamatupidamise ja meie teiste teenuste kohta kiiremini ja mugavamalt kui varem.

Loe veel

Iga uus asi vajab harjumist- nii ka meie leht. Seega, kui Sul on ettepanekuid või Sa näed, et mõni asi ei toimi nii nagu peaks, siis anna meile sellest kindlasti teada, kirjutades koolitus@reiting.ee.

Mugavat kodulehe kasutamist!

Kodulehe arendas ja disainis meile Art Media Kodulehe tegemine. Aitäh!


Kolime koolitustega veebi

Inimene, kes ei õpi, kobab pimeduses nagu öine teekäija. /Hiina vanasõna/

E- õppe koolitused ei ole meile võõrad. Oleme juba varemgi vähesel määral võimaldanud läbida koolitusi täies ulatuses e-õppena, kasutades selleks peamiselt e-õppe keskkonda Moodle. E-koolitused sobivad neile, kes soovivad oma aega ise planeerida, omandada teadmisi endale sobival ajal ja kohas iseseisvalt, saavad ise õppimise ja oma aja planeerimisega hakkama ning kellel pole võimalus osaleda auditoorsetel koolitusel.

Loe veel

Paljud inimesed on siiani eelistanud õppida traditsioonilistel, auditoorsetel koolitustel – kindla rütmi alusel, vesteldes koolitaja ja kaasõppijatega, küsides kohe küsimusi ja saades ka koheseid vastuseid. Kuna hetkel pole see võimalik, siis kõike seda on võimalik kogeda ka virtuaalses klassiruumis (veebikoolitusel), kodust lahkumata. Oleme tänaseks viinud edukalt väga paljud koolitused nn virtuaalsesse klassiruumi, Zoom keskkonda.

Kuigi alguses oli meil endal ja ka koolitajatel kahtlus, kas suudame sama kvaliteediga koolitusi edasi korraldada, siis nüüdseks on kogemus näidanud, et ainuke mida me ei suuda tagada on vahetu kontakt ja mõnusad kohvipausivestlused. Kõik õppe eesmärgid saavad aga täidetud ning lisaks on kõik osalejad saanud ka uue kogemuse.

Osalejate üllatavalt positiivne tagasiside on meid julgustanud arendama oma koolitusi selliselt, et planeeritud koolitused on kolinud enamasti virutaalsesse klassiruumi. Meie koolituskalendrist hakkad edaspidi leidma uusi veebikoolitusi, et saaksid koduse aja muuta kasulikuks ja efektiivseks.

Kuidas toimuvad koolitused veebis?

Meie saadame Sulle koolituse lingi ja väikese videotutvustuse, kus saad ülevaate kuidas täpsemalt meie koolitusega liituda. Saadetud link avaneb Sulle kindlal ajal ning Sa saad osaledes kuulata ja näha nii koolitajat kui kaasõppijaid ning osaleda aktiivselt. Veebikoolitusel saad esitada küsimusi reaalajas kirjalikult või suuliselt. Meie poolt on tagatud ka Sinu jaoks tehniline tugi. Virtuaalses klassiruumis toimuvatel koolitustel osalemine on lihtne – osalemiseks on vajalik interneti püsiühendus, soovitavalt mikrofoni, heli ja kaameraga (mis on juba enamus sülearvutitel olemas).

Õppijate tagasiside on meie jaoks väga tähtis. Oleme palunud juba toimunud koolituste tagasisidet ning järgnevalt saad lugeda mõningaid väljanoppeid:

 • Ilona, MS exceli koolituselt: „Julgastan kõiki huvilisi osalema koolitustel, mis olude sunnil on kolinud veebikeskkonda. Koolitus, millel ise osalen, algas 12. märtsil. Koolitusruumis oli meid üle kümne osaleja ja teemaks oli MC Excel bürootöötajatele. Järgmine koolituspäev toimus nädala pärast, 19.03 aga juba virtuaalses klassiruumis ehk veebikeskkonnas. Teadmatus ja võib-olla ka väike hirm uue õppekeskkonna ees oli.. Küsimused -kas ma saan hakkama? kui ma midagi valesti teen? on kerged tekkima. Kogu koolituspäeva vältel, alates veebikeskkonda sisenemisest kuni sealt lahkumiseni, oli meile abiks koolitaja ja vajadusel ka koolituskeskuse tehniline tugi. Mõistsin, et virtuaalsesse koolitusklassi oli oodatud igas vanuses ja erineva arvutikasutamise kogemus ja oskusega osalejad. Sain oma hirmust osalemise ees üle ja koolituselt palju uusi teadmisi ja uue kogemuse, mis julgustab mind osalema samas keskkonnas ka edaspidi.“
 • Marit, bürootöötajate arvutiõppe koolituselt: „Minu jaoks on veebikoolitus praeguses olukorras ideaalne lahendus, kuid mitte ainult, sest sellist lahendust võiks kasutada ka edaspidi, näiteks juhul kui on inimesi, kes isikust tulenevatel põhjustel ei saa koolituskeskuses kohapeal viibida. Minu jaoks on selline lahendus mugav ilmselt seetõttu, et olen harjunud juba eelnevast töökogemusest tulenevalt koosolekuid jmt vajalike koosviibimisi läbi viima veebikeskkonnas. Pisut keeruliseks teeb veebikeskkonnas koolituse (mõtlen siinkohal just meie praeguseks läbitud Exceli koolitust) läbi viimise ehk see, et inimeste tasemed on erinevad ja erinevate tegevuste/lahenduste leidmine võtab mõnel ehk rohkem aega kui teisel, kuid kiiremad saavad samal ajal sellegipoolest koolitust edasi kuulata ja vajadusel ka samal ajal muude tegevustega toimetada. Miinusena või ehk puudusena antud koolituse vormi puhul võib välja tuua vist ainult selle, et inimeste võimalused on erinevad ja kuna koolitus toimub veebikeskkonnas, siis on vajalik stabiilne internetiühendus ja ka riistvara ehk siis arvuti (seda juhul kui on samalaadne praktikat sisaldav koolitus nagu meil oli Excelis) aga samas teooria koolituste puhul saab edukalt toimetatud ka telefonis, sest Zoom keskkonna äpp on saadaval ka telefonidele.“
 • Patrick ettevõtluskoolituselt: „Mina ütlen seda, et kodust on isegi mugavam koolitusel osaleda – saab rahulikult loengut kuulata ja vajadusel ka vahepeal oma asju teha. Saad ise reguleerida kui palju keskenduda ja milliste teemade osas on rohkem huvi. Väga hea võimalus!“

Kuigi ka meie töötajad püsivad kodukontoris, oleme me kätte saadavad endiselt telefoni,e-maili ja Facebooki teel.

Edukat õppimist ja olge hoitud!


Hoiame ennast ja kõiki teisi

Seose eriolukorraga palume mõistvat suhtumist. Nii enda kui ka kõikide teiste hoidmiseks, töötame ise enamasti kodukontoris, kuid oleme kõigile kättesaadavad endiselt e-maili ja telefoni teel.

Loe veel

Auditoorne õppetöö on esialgu peatatud kuni 30. märtsini, kuid jõudumööda püüame kõik koolitused viia virtuaalsesse klassiruumi. Esimesed koolitused juba toimuvad seal. Sellekohase täpse info saadame kõikidele osalejatele personaalselt.

Oleme oma meeskonnaga koostamas muudetud ja täiendatud koolitusplaani. Seega kui oled registreerinud mõnele koolitusele või Sul on jätkuv huvi meie koolituste vastu, palun ära tühista koolitussoovi – leiame lahenduse õppimiseks. Vajame lihtsalt natuke aega oma plaanide ümberkorraldamiseks.

Kõik koolitused, mis on plaanitud, toimuvad kindlasti siis, kui olukord normaliseerub. Kahjuks ei oska keegi öelda, kuna see võib juhtuda.

Seni jälgi meie koolituskalendrit – ehk leiad endale sealt peagi juba mõne koolituse, mida saad kodust lahkumata läbida!

Kui Sul on tekkinud uusi koolitussoove või mõtteid koostööks, anna meile julgelt teada!

Hoiame üksteist ja õpime koos toime tulema.

reiting #reitingkoolitus

Header text


3 enesekehtestamise reeglit

Ott Alemaa on ärikonsultant ja koolitaja, kes viib läbi koolitust “Enesekehtestamine”. Otti on õppurid iseloomustanud, kui väga head suhtlejat ning inimest, kes suudab oma kogemuste põhjal inspireerida ka teisi.

Loe veel

Ott Alemaa on ärikonsultant ja koolitaja, kes viib läbi koolitust “Enesekehtestamine”. Otti on õppurid iseloomustanud, kui väga head suhtlejat ning inimest, kes suudab oma kogemuste põhjal inspireerida ka teisi.

Koolitaja jagab Sinuga kolme reeglit enesekehtestamise kohta:

ENESEKEHTESTAMINE ON LUGUPIDAV SUHTUMINE ISEENDASSE – Me kõik oleme olnud olukordades, kus teeme asju teiste tahtmist mööda või muul moel surunud enda mina tahaplaanile. Põhjuseks võib olla pereliikme autoriteet, kolleegi võimupositsioon või meie soovimatus sõpra solvata. Koolitusel räägime lahti, miks on pikas perspektiivis kasulik jääda truuks oma väärtustele ja põhimõtetele.

ENESEKEHTESTAMINE EI OLE AGRESSIIVSUS TEISTE VASTU – Endale truuks jäädes peame arvestame, et see võib teisi inimesi solvata. Tunnetega manipuleerivad inimesed võivad üritada meis tekitada süümepiinu. Me ei pea kartma enesekehtestamist, sest seda rakendades on meie eesmärk enesekaitse, mitte teise inimese kahjustamine.

ENESEKEHTESTAMINE ON ÕPITAV – Mõnele inimesele on enesekehtestamine loomupärasem, kui teisele. Iseloomule vaatamata saame enesekehtestamise tehnikaid õppida ning teadliku tegevuse abil edukalt rakendada.

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad pakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Eve"Täiskasvanute
koolitaja koolitus"
talv 2021

Aitäh! Üks suur unistus täitus 😊
Mul on hea meel, et tutvusin nii paljude toredate kolleegidega. Siiras tänu Reitingu koolitajatele ja eriline tänu teile, Marge ja Anneli! Leidsite keerulisel ajal lahendused ja võluväel korraldasite kõik ümber. Mina ei tunne, et oleksin veebiõppe tõttu millestki olulisest ima jäänud. Liialdamata ütlen, et see koolitus muutis minu mõtteviisi enam, kui ükski teine seni kogetu.

Armas on tunda teie toetust ja kaasaelamist kutse taotlemisel. Aitäh, et olemas olete 😊😊