Veebikoolitus! Töötervishoiu ja -ohutuse koolitus (vene keeles)

Курс по гигиене и безопасности труда

26.01-29.01

Veebis

Данная программа обучения соответствует установленной в приложении 1 постановления № 80 Министерства социальных дел «Порядок обучения и дополнительного обучения по гигиене и безопасности труда» от 14.12.2000 программе «24 часовая учебная программа для обучения по гигиене и безопасности труда уполномоченных по рабочей среде и членов Совета по рабочей среде».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В Рийгикогу принято изменение Закона о гигиене и безопасности труда (ЗГБТ). Изменены порядок проведения медосмотров работникам, организация обучения и инструктажа работникам, а также оказание первой помощи. В закон введено понятие психо-социального фактора опасности, откорректирован порядок обучения и дополнительного обучения уполномоченных по рабочей среде и членов Совета по рабочей среде, уточнен порядок расследования несчастных случаев.

Sihtgrupp

Целевая группа 

Специалисты по рабочей среде, уполномоченныхепо рабочей среде и члены Совета по рабочей среде, работодатели или его представители в случае, если они исполняют обязанности специалиста по рабочей среде.

Kursuse sisu

Содержание обучения

1. тема: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 • 1.1. Понятие производственной среды;
 • 1.2.  Опасности, встречающиеся в производственной среде;
 • 1.3. Бытовые условия труда;
 • 1.4. Права и обязанности работодателя и работника;
 • 1.5. Несчастный случай и профзаболевание (регистрация, уведомление, расследование);
 • 1.6. Опасность возникновения несчастного случая
 • 1.7. Ответственность работодателя и работника;
 • 1.8. Государственный надзор.

2. тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

 • 2.1. На уровне государства: – структура в системе безопасности труда– правовые основания;
 • 2.2.На уровне предприятия: – специалист по рабочей среде – уполномоченный по рабочей среде – Совет по рабочей среде;
 • 2.3. Внутренний контроль рабочей среды, план действий в области гигиены и безопасности труда;
 • 2.4.т Обследование состояния здоровья работников (медосмотры);
 • 2.5. Сотрудничество.

3. тема: АНАЛИЗ РИСКОВ.

 • 3.1. Понятие анализа рисков;
 • 3.2.Факторы опасности производственной среды, их влияние на здоровье: – физические факторы опасности – химические факторы опасности– биологические факторы опасности–физиологические факторы опасности и психологические факторы опасности;
 • 3.3. Методы оценивания рисков;
 • 3.4. Меры по обращению с рисками
 • 3.5. Эргономика.

Muu info

Знаем, что рабтодатель обязан организовать специалисту по рабочей среде, уполномоченному по рабочей среде и членам Совета по рабочей среде обучение по гигиене и безопасности труда в течение двух месяцем с мометна их выборов или назначения. Специалисты по рабочей среде должны проходить дополнительное обучение не реже, чем 1 раз в 5 лет. Курс составлен в соответствии с постановлением № 80 Министерства социальных дел «Порядок обучения и дополнительного обучения по гигиене и безопасности труда» от 14.12.2000г. В цену входят материалы и кофе-паузы.  Прошедшим курсы выдается свидетельство об окончании! 

 • Kellaaeg: 14.00 -18.45
 • Kestvus: 24 tundi
 • Sisaldab: 24 tundi auditoorset tööd
 • Hind: 285.00 € + km

Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


Küsimused ja lisainfo:

Liis Kalbe

Kliendihaldur (Tartu ja e-õpe)

5332 6481
liis.kalbe@reiting.ee

Sigrid Silbaum

Kliendihaldur (Tallinn)

5340 4279
sigrid.silbaum@reiting.ee

Valeria Ševtšenko

Koolitusjuht (venekeelsed koolitused)

​524 8525

valeria.sevtsenko@reiting.ee

Sinu tervis on oluline!

Vabariigi Valitsuse otsusega on Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtestatud täiendavad piirangud kuni 25. jaanuarini, sel perioodil toimuvad kõik auditoorsed grupikoolitused veebikeskkonnas Zoom. Ülejäänud Eesti alustab klassikoolitusi alates 11. jaanuarist.

NB! Koolitused toimuvad igal juhul, kas ruumis või veebikeskkonnas, olete oodatud registreerima! Koolitusele registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu “registreerin” ja sisesta andmed.

Reitingu meeskond


Koolitajad:

Angela Melikhova
Angela Melikhova omab PhD teaduskraadi, ta on Eesti ja EL töö- ja äriõiguse spetsialist. Töötab juristina ABConsult OÜ-s. Lisaks... Loe veel

Angela Melikhova


Angela Melikhova omab PhD teaduskraadi, ta on Eesti ja EL töö- ja äriõiguse spetsialist. Töötab juristina ABConsult OÜ-s. Lisaks praktilisele tööle Angela aktiivselt tegeleb õpetamise ja teadustööga mitmetes Eesti kõrgkoolides. Üle 15 aasta viib läbi Eesti ja EL töö- ja äriõiguse teemalisi seminare. Omab pikaajalist täiskasvanute õpetamise kogemust erinevate (sh. rahvusvaheliste) haridusprogrammide ja täiendkoolituste raames. Publitseerib aktiivselt oma artikleid meedias. Angela Melikhova on üle 70 teadus- ja teadusmetoodiliste tööde autor, sehalhulgas 3 kollektiivset monograafiat ja asjaõigusseaduse õpik (kaasautorsus).

Uudiskiri

Ole alati kursis uute koolitustega ja blogi postitustega

Mida kliendid meist arvavad?

Maiu Toots"Korteriühistu
raamatupidamine ja
maksud"
kevad 2020

Suurepärane lektor (Pille Kaarlõp). Vääriks 10 punkti, kuid alati tuleb jätta arenguvõimalus. Meeldis see, et ta ise teeb seda tööd igapäevaselt. Seega praktikuna ta teab, millele tähelepanu tuleb pöörata ning millised probleemid/küsimused võivad tekkida. Lisaks praktilistele oskustele on tal suurepärased esinemis-/õpetamisoskused. Edu talle edaspidiseks ning loodetavasti kohtume peagi.