Raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga (vene keeles)

12.07-29.09

Tallinn

Kui oled omandanud raamatupidamislikud algteadmised ja soovid neid kinnistada läbi juhendatud praktika, oled oodatud koolitusele "raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga"

Koolitus koosneb kahest osast: raamatupidamine edasijõudnutele (10 õppepäeva) ja raamatupidamise juhendatud praktika (10 õppepäeva)

Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni. Juhendatud praktika annab võimaluse tutvuda erinevate ettevõtlusvormide raamatupidamisega, näiteks OÜ, MTÜ, FIE jne. Praktika viiakse läbi programmil  Merit Aktiva pilveversioonil, abivahendina kasutatakse programmi MS Excel.

Mõned väljanopped hiljuti kursuse lõpetanud õpilaste tagasisidest:

 • Aitas meelde tuletada vanu raamatupidamisalaseid teadmisi, tekitas kindlustunde.
 • Soovitan kindlasti. Sisu mahukas ja põhjalik. 
 • Jäin rahule, sest sain kindlust enda osas, et saan raamatupidamisega hakkama. Kõige enam meeldis juhendatud praktika osa, kus sain omandatud teadmised RMP programmis ära proovida.

Kursuse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside ja raamatupidamisprogrammi kasutamise oskuse omandamine.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on algteadmised raamatupidamisest või on sellega vähesel määral kokku puutunud ning soovivad kinnistada teoreetilisi teadmisi raamatupidamisest läbi juhendatud praktika.

Kursuse sisu

Raamatupidamine edasijõudnutele mooduli teemad (40 tundi auditoorset tööd, 20 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 20 tundi iseseisvat tööd):

 • raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine - raamatupidamise sise-eeskiri; 
 • kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;
 • majandustehingute kirjendamine, dokumendinõuded,  arvestuspõhimõtted;
 • raamatupidamist reguleerivad õigusaktid;
 • varude ja varade arvestus, bioloogiliste varade arvestus;
 • põhivarade arvestuse pidamine, amortiseerimise arvestus; 
 • import, eksport tehingud;
 • laenud ja kohustised – lühiajalised ja pikaajalised kohustised;
 • maksundus - käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõtlusega  mitteseotud kulud, maksuriskid, maksude deklareerimine;
 • töötajatega seotud arvestused – töötasu, sh keskmise töötasu arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm); 
 • töölähetus; 
 • sõiduauto kasutamise kord; 
 • tulude ja kulude arvestamine;
 • aruandlus - bilansi ja kasumiaruande koostamine (skeem 1 ja 2);
 • rahavoogude aruanne, omakapitali arvestus; majandusaasta aruanne, auditeerimine;
 • ülevaade raamatupidamisprogrammidest; 
 • FIE raamatupidamine;
 • juhtimisarvestus - juhtimisarvestuse terminoloogia;  kuluarvestussüsteemid ja –meetodid; 
 • kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs

  Raamatupidamise juhendatud praktika mooduli teemad (60 tundi praktikat õppekeskkonnas):

  • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
  • raamatupidamisdokumentide töötlemine (nõuetele vastavuse kontrollimine, sisestamine raamatupidamisprogrammi); 
  • tööjõu kulude arvestamine ja  deklaratsioonide vormistamine;
  • INF aruanded;
  • igakuiste raamatupidamise aruannete koostamine;
  • majandusaasta aruande ja selle lisade koostamine.

  Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni. Juhendatud praktika annab võimaluse tutvuda erinevate ettevõtlusvormide raamatupidamisega (OÜ, MTÜ, FIE).

   Raamatupidamise praktika viiakse läbi programmil Merit Aktiva pilveversioonil, abivahendina kasutatakse programmi MS Excel. 

   Muu info

   Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause. Samuti on osalejatele vajadusel õppepäevadel tagatud sülearvutite kasutamisvõimalus.

   Edukale lõpetajatele tunnistus või tõend!

   • Kellaaeg: 17:00-21:15
   • Asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn
   • Kestvus: 140 tundi
   • Sisaldab: 40 tundi auditoorset, 80 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 20 tundi iseseisvat tööd
   • Hind: 1197.00 € + km

   Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


   Küsimused ja lisainfo:

   Liis Kalbe

   Kliendihaldur (Tartu ja e-õpe)

   5332 6481
   liis.kalbe@reiting.ee

   Sigrid Silbaum

   Kliendihaldur (Tallinn)

   5340 4279
   sigrid.silbaum@reiting.ee

   Valeria Ševtšenko

   Koolitusjuht (venekeelsed koolitused)

   ​524 8525

   valeria.sevtsenko@reiting.ee

   Alates 31. maist on taas lubatud sisetingimustes toimuvad koolitused.

   Koolitusele registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu “registreerin” ja sisesta andmed.

   Reitingu meeskond

   ________________________________________________

   OÜ Reiting PR on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise


   Koolitajad:

   Natalja Roiko
   Natalia Roiko on ettevõtja, finantsanalüütik, 25-aastase kogemusega raamatupidaja ja ettevõtluskoolituse õpetaja. Natalia õpetab... Loe veel

   Natalja Roiko


   Natalia Roiko on ettevõtja, finantsanalüütik, 25-aastase kogemusega raamatupidaja ja ettevõtluskoolituse õpetaja. Natalia õpetab raamatupidamist ja ärikursusi täiskasvanutele. Natalia on koolitaja, kes soovib arendada ja jagada uusi teadmisi kolleegide ja õpilastega.

   Uudiskiri

   Ole alati kursis uute koolitustega ja blogi postitustega

   Mida kliendid meist arvavad?

   Mati TiitKlient aastast 2002
   (Furanio OÜ)

   Usaldades oma raamatupidamise Reitingu hoolde, on mu süda täiesti rahul ning ei tule mõttessegi, et peaks selle pärast vähimalgi määral muretsema, sest kõik on alati ja õigel ajal tehtud. Ma olen oma tegemistes juhindunud ühest põhimõttest, mida soovitan ka teistel järgida: “kui sa teed midagi õigesti, siis tee seda edasi!” See lause kehtib 100% ka Reitingu raamatupidamisteenuse kasutamise kohta.